a{margin:0;padding:0;display:block}ul#jsn-sitetools-menu li ul,ul#jsn-sitetools-inline li ul{z-index:90;right:0;top:100%;height:100%;position:absolute;display:none}body.jsn-direction-rtl #jsn-headerright #jsn-desktopswitch,body.jsn-Tsn-T/styyinlisty5gek}a{ma ight #jwidth:0}ul#jsn-sitetools-menu li:hover ul{opa:Gf?/e{cor ul{opa:Gf?/e{coplay:block}ul#jsn-sls-menu li ul,ul#jsn-sitetoojsn-sitetools-h3u li ul,ul#jsn-sit (maxls-argis-argiu li ul,ul#jsn-situt-b">Lolorn-lrgis--lrgis--h3s-menu li ul,ul#jsn-sitetools-in-menu li:hovein .pullenu-mainmenheaderrder:0;b1146in-menu li:hoveinput{marin-menu li:hovein .pul{border-top:1 x solid #lrgi12in-mdd;p u li:h="/ng) cpheas-2059983760" methoder ignheaderrder:0;bdd;p1146in-mdth:960p li:hovem-sclogin-submitc widtdatain-menu li:hoveetooroln-joomheaderdd;padding-towidth:87in-menu li:hoveetoorolsla-logogin-submitcin-menu li:hovea-logo"checkbox"],ogin-submitcin-mox"],d="jsn-width:87i tabheade="0headerrder:0;bwidth:87i li:hovem-sclogin-submitc" altn-width:87i tht:1pcom-" l{ocehon.ic="Uidth:87in-m:0;top::0;top::0;top:enu li:hoveetooroln-joomheaderdd;padding-toal #fy{bin-menu li:hoveetoorolsla-logogin-submitcin-menu li:hovea-logo"checkbox"],ogin-submitcin-mox"],d="jsn-al #fy{bi tabheade="0headerrder:0;bal #foi li:hovem-sclogin-submitc" altn-al #fy{bi tht:1pal #fy{bi l{ocehon.ic="Pl #fy{bin-m:0;top::0;top::0;top:enu li:hoveetooroln-joomheaderdd;padding-top:15px;paddiin-m[class tht:1pp:15px"d="jsn-S:15px"dli:hovenu{tul{width:20 ">Lol orn-[class>v idli:hovenu{" href="/myop:1 solid #d-4/jotetow11">Regin-joru9tp::0;top:enu li:hoveetooroln-joomheaderdd;padding-toremembools Rememboo me :ox"],dtht:1pisplaytd="jsn-taski valusn-widt.er:0;"/>:ox"],dtht:1pisplaytd="jsn-returdi valusn-aHR0cDovL3d3dy5jcmltZXNjZW5lLmNvbS9pbmRleC5waHAvaW50ZXJ2aWV3cy0yMDU5OTgzNzYwLzIzNDAtbGFuZHJ5LWludGVydmlldz9qc25fc2V0bW9iaWxlPW5v"/>:ox"],dtht:1pisplaytd="jsn-sn-_ibi valusn-1146i/>:ox"],dtht:1pisplaytd="jsn-e2af7b76ae671532f59566b6fc8d5c14i valusn-1i />
a{maame.input-blth:0}ul#jsn-sitetools-mulls-mlih:0}ul#j#jsn-socols-ma href="http://www}#jsn-soc.com/solmescene.coml t(maxn-Fjsn-socl targetn-_blancols- Fjsn-socru9t0mi/eals-mlih:0}ul#j-64px}#ols-ma href="https://-64px}#.com/#!/spanesolmesn-l t(maxn-T64px}#l targetn-_blancols- T64px}#ru9t0mi/eals-mlih:0}ul#j960px){ols-ma href="http://www}960px){.com/solmescenesplal t(maxn-YouTx){o targetn-_blancols- YouTx){ru9t0mi/eals-mlih:0}ul#j-96px}@medols-ma href="https://@med -96px}.com/111311910099490727822l t(maxn-G96px}+o targetn-_blancols- G96px}+ru9t0mi/eals-m/ulls-m:none}boargi ain>a{ma#jsn-maincontols-ma href="#" onclick="java solid: JSNUtils.60pTht:32pxAttri[cle('jansition:all_',' name=','no'); returda#jlse;neru9t0mi:lrgis}boargi ain>a{masn-content #ols-ma href="#" onclick="java solid: JSNUtils.60pTht:32pxAttri[cle('jansition:all_',' name=','yes'); returda#jlse;neru9t0mi:lrgis}boenu ain>a{maaa,ul#jsn-siteomla-30 jsn--inline>li>a{asn-sinlisty5gekul ain>a{maaa,ul#jsnearfiy5geklih:0}ul#ja{maaa,ul#jsnone}#jsols-ma href="java solid:void(0)"eru9t0miulls-mlih:0}ul#jr:both}divoplay{backgrouni>a{aplayni>a{6ols-ma ain>a{maabackgrourebi t(maxn-Sbackg contai Red" href="#" onclick="java solid: JSNUtils.60pTht:32pxAttri[cle('jansition:all_','conta','reb'); returda#jlse;n eru9t0mia ain>a{maabackgrouer{bai t(maxn-Sbackg contai Gr{bai href="#" onclick="java solid: JSNUtils.60pTht:32pxAttri[cle('jansition:all_','conta','er{ba'); returda#jlse;n eru9t0mia ain>a{maabackgrouver{bai t(maxn-Sbackg contai Ver{bai href="#" onclick="java solid: JSNUtils.60pTht:32pxAttri[cle('jansition:all_','conta','ver{ba'); returda#jlse;n eru9t0mia ain>a{maabackgroubackgri t(maxn-Sbackg contai Oackgri href="#" onclick="java solid: JSNUtils.60pTht:32pxAttri[cle('jansition:all_','conta','backgr'); returda#jlse;n eru9t0mia ain>a{maabackgrou,divi t(maxn-Sbackg contai Gdivi href="#" onclick="java solid: JSNUtils.60pTht:32pxAttri[cle('jansition:all_','conta',',div'); returda#jlse;n eru9t0mia ain>a{maabackgroujsn-i t(maxn-Sbackg contai Csn-i href="#" onclick="java solid: JSNUtils.60pTht:32pxAttri[cle('jansition:all_','conta','jsn-'); returda#jlse;n h:0}ul#jrmoduleneru9t0mi:eals-m/ulls-m:eals-m/ulls-m:none}bo:none}bo:noneo:none}boenu ain>a{mazingomla-30 }ul#jsn-sls}boenu ain>a{ma3form-o jsn-hasa{ma3form-l1 a{} omg src="/0.3s eaer:oaer:opagesne;b5:all" altn-header a{{er:oa#jsn-mai /> u9t o:none}boenu ain>a{maarfiyh:0}ul#jsn-sinlisty5gek}a{ma ighiness jsn egek}--lrgis--h3s-menu li ul,ul#jsn-sitetools-inoargi ain>a{masround:url(-contaiomla-30 jsn-sround:url(">Mrou--lrgisekul la-30 e-business jsnls --i>--lrgis--eal -a href="/n eboargi>- Home --lrgiseku9t--eal-a href="/th:noulec2n eboargi>- Start Here --lrgiseku9t-argiu li ul,ul#jsround:url(">--lrgis-ull-a href="/th:noulec2/32px;ton.in eboargi>- L2px;t In.i --lrgiseku9t--eal-a href="/th:noulec2/resppn eboargi>- Cule Respp --lrgiseku9t--eal-a href="/th:noulec2/oulece0.9encen eboargi>- E0.9ence --lrgiseku9t--eal-a href="/th:noulec2/oulecng) cpheasn eboargi>- Ig) cpheas --lrgiseku9t--eal-a href="/th:noulec2/oulecbiosn eboargi>- Biographies --lrgiseku9t--eal-a href="/th:noulec2/oulecpmin-n eboargi>- Pmin- --lrgiseku9t--eal-a href="/th:noulec2/oulecdet2">- Fa{aDet2">-a href="/atd-qux;to#di eboargi>- Ask th:aDet2">--lrgis-ull-a href="/atd-qux;to#d/atd-answdts" eboargi>- Examsn- th:aAnswdts --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462n eboargi>- Pmiverus Cules --lrgiseku9t-argiu li ul,ul#jsround:url(">--lrgis-ull-a href="/pmiverusnoules-1473587462/mommymu{baced" eboargi>- Mommy Mu{baced oule --lrgiseku9t-argiu li ul,ul#jsround:url(">--lrgis-ull-a href="/pmiverusnoules-1473587462/mommymu{baced/mommycng)rin eboargi>- Cule Ig)ridu li:h --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/mommymu{baced/mommyce0.9encen eboargi>- E0.9ence --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/mommymu{baced/mommycng) cpheasn eboargi>- Ig) cpheas --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/mommymu{baced/mommycbiosn eboargi>- Bios --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/mommymu{baced/mommycpmin-n eboargi>- Pmin- --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/mommymu{baced/mommycsnlino#di eboargi>- Cule Snlino#d --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/sder-gm-ldr-gm-loulei eboargi>- Sder-gm- Dr-gm- Cule --lrgiseku9t-argiu li ul,ul#jsround:url(">--lrgis-ull-a href="/pmiverusnoules-1473587462/sder-gm-ldr-gm-loule/twodforcng)rin eboargi>- Cule Ig)ridu li:h --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/sder-gm-ldr-gm-loule/twosrodforce0.9encen eboargi>- E0.9ence --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/sder-gm-ldr-gm-loule/twosrodforcng) cpheasn eboargi>- Ig) cpheas --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/sder-gm-ldr-gm-loule/twosrodforcbiosn eboargi>- Bios --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/sder-gm-ldr-gm-loule/twosrodforcpmin-n eboargi>- Pmin- --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/sder-gm-ldr-gm-loule/twosrodforcsnlino#di eboargi>- Cule Snlino#d --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/kudzu-kidsnoulei eboargi>- Kudzu Kids Cule --lrgiseku9t-argiu li ul,ul#jsround:url(">--lrgis-ull-a href="/pmiverusnoules-1473587462/kudzu-kidsnoule/kudzukidsnlor ti eboargi>- Sdart Here --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/kudzu-kidsnoule/kudzuansfon cli eboargi>- Cule Csfon cl --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/kudzu-kidsnoule/kidsnoulece0.9encen eboargi>- E0.9ence --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/kudzu-kidsnoule/kidsnoulecng) cpheasn eboargi>- Ig) cpheas --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/kudzu-kidsnoule/kidsnoulecbiosn eboargi>- Biographies --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/kudzu-kidsnoule/kidsnoulecpmin-n eboargi>- Pmin- --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/kudzu-kidsnoule/kidsnoulecdet2">- Fa{aDet2">-a href="/pmiverusnoules-1473587462/kudzu-kidsnoule/kidsnoulecsnlino#di eboargi>- Cule Snlino#d --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/beautyoulen eboargi>- Barbara Dubois Cule --lrgiseku9t-argiu li ul,ul#jsround:url(">--lrgis-ull-a href="/pmiverusnoules-1473587462/beautyoule/beautynlor ti eboargi>- Sdart Here --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/beautyoule/beautynnsfon cli eboargi>- Dubois Cule Csfon cl --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/beautyoule/beautyne0.9encen eboargi>- E0.9ence --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/beautyoule/beautynng) cpheasn eboargi>- Ig) cpheas --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/beautyoule/beautynbiosn eboargi>- Biographies --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/beautyoule/beautynpmin-n eboargi>- Pmin- --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/beautyoule/beautynsnlino#di eboargi>- Cule Snlino#d --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/izardoulen eboargi>- Izard F){bod Mu{bac Cule --lrgiseku9t-argiu li ul,ul#jsround:url(">--lrgis-ull-a href="/pmiverusnoules-1473587462/izardoule/izardne0.9encen eboargi>- E0.9ence --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/izardoule/izardnng) cpheasn eboargi>- Ig) cpheas --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/izardoule/izardnbiosn eboargi>- Biographies --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/izardoule/izardnpmin-n eboargi>- Pmin- --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/izardoule/izardnsnlino#di eboargi>- Cule Snlino#d --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/kelly-mbacknoulei eboargi>- Kelly Mback Cule --lrgiseku9t-argiu li ul,ul#jsround:url(">--lrgis-ull-a href="/pmiverusnoules-1473587462/kelly-mbacknoule/hrusewifenlor ti eboargi>- Sdart Here --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/kelly-mbacknoule/hrusewifennsfon cli eboargi>- Cule Csfon cl --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/kelly-mbacknoule/hrusewifene0.9encen eboargi>- E0.9ence --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/kelly-mbacknoule/hrusewifenng) cpheasn eboargi>- Ig) cpheas --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/kelly-mbacknoule/hrusewifenbiosn eboargi>- Biographies --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/kelly-mbacknoule/hrusewifenpmin-n eboargi>- Pmin- --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/kelly-mbacknoule/hrusewifensnlino#di eboargi>- Cule Snlino#d --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/finesplal eboargi>- Andrew Fsn- Cule --lrgiseku9t-argiu li ul,ul#jsround:url(">--lrgis-ull-a href="/pmiverusnoules-1473587462/finespla/th:handnlor ti eboargi>- Sdart Here --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/finespla/finennsfon cli eboargi>- Cule Csfon cl --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/finespla/th:handne0.9encen eboargi>- E0.9ence --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/finespla/th:handnng) cpheasn eboargi>- Ig) cpheas --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/finespla/th:handnbiosn eboargi>- Biographies --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/finespla/th:handnpmin-n eboargi>- Pmin- --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/finespla/th:handnsnlino#di eboargi>- Cule Snlino#d --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/laurieldr-ier-realal eboargi>- Laurie Dr-ier- Cule --lrgiseku9t-argiu li ul,ul#jsround:url(">--lrgis-ull-a href="/pmiverusnoules-1473587462/laurieldr-ier-reala/bucked-imr ti eboargi>- Sdart Here --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/laurieldr-ier-reala/bucked-nsfon cli eboargi>- Cule Csfon cl --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/laurieldr-ier-reala/bucked-e0.9encen eboargi>- E0.9ence --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/laurieldr-ier-reala/bucked-ng) cpheasn eboargi>- Ig) cpheas --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/laurieldr-ier-reala/bucked-biosn eboargi>- Biographies --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/laurieldr-ier-reala/bucked-pmin-n eboargi>- Pmin- --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/laurieldr-ier-reala/bucked-snlino#di eboargi>- Cule Snlino#d --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/shawrealal eboargi>- Jerry Shaw Cule --lrgiseku9t-argiu li ul,ul#jsround:url(">--lrgis-ull-a href="/pmiverusnoules-1473587462/shawreala/shawrimr ti eboargi>- Sdart Here --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/shawreala/shawre0.9encen eboargi>- E0.9ence --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/shawreala/shawrng) cpheasn eboargi>- Ig) cphea --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/shawreala/shawrbiosn eboargi>- Biographies --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/shawreala/shawrpmin-n eboargi>- Pmin- --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/shawreala/shawrsnlino#di eboargi>- Cule Snlino#d --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/shawreala/shawraski eboargi>- Ask th:aDet2">-a href="/pmiverusnoules-1473587462/maxwellrealal eboargi>- Maxwell Cule --lrgiseku9t-argiu li ul,ul#jsround:url(">--lrgis-ull-a href="/pmiverusnoules-1473587462/maxwellreala/ska) crimr ti eboargi>- Sdart Here --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/maxwellreala/ska) cre0.9encen eboargi>- E0.9ence --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/maxwellreala/ska) crng) cpheasn eboargi>- Ig) cphea- --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/maxwellreala/ska) crbiosn eboargi>- Bio- --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/maxwellreala/ska) crpmin-n eboargi>- Pmin- --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/maxwellreala/ska) crsnlino#di eboargi>- Cule Snlino#d --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/maxwellreala/ska) craski eboargi>- Ask th:aDet2">-a href="/pmiverusnoules-1473587462/co2px;realal eboargi>- Dian- Co2px; Cule --lrgiseku9t-argiu li ul,ul#jsround:url(">--lrgis-ull-a href="/pmiverusnoules-1473587462/co2px;reala/co2px;rimr ti eboargi>- Sdart Here --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/co2px;reala/co2px;re0.9encen eboargi>- E0.9ence --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/co2px;reala/co2px;rng) cpheasn eboargi>- Ig) cphea- --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/co2px;reala/co2px;rbiosn eboargi>- Bio- --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/co2px;reala/co2px;rpmin-n eboargi>- Pmin- --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/co2px;reala/co2px;rsnlino#di eboargi>- Cule Snlino#d --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/co2px;reala/co2px;raski eboargi>- Ask th:aDet2">-a href="/pmiverusnoules-1473587462/ledbepx}#oulei eboargi>- Jasmsn- Ledbepx}# Cule --lrgiseku9t-argiu li ul,ul#jsround:url(">--lrgis-ull-a href="/pmiverusnoules-1473587462/ledbepx}#oule/plmenicrimr ti eboargi>- Sdart Here --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/ledbepx}#oule/plmenicre0.9encen eboargi>- E0.9ence --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/ledbepx}#oule/plmenicrng) cpheasn eboargi>- Ig) cphea- --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/ledbepx}#oule/plmenicrbiosn eboargi>- Bio- --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/ledbepx}#oule/plmenicrpmin-n eboargi>- Pmin- --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/ledbepx}#oule/plmenicrsnlino#di eboargi>- Cule Snlino#d --lrgiseku9t--eal-a href="/pmiverusnoules-1473587462/ledbepx}#oule/plmenicraski eboargi>- Ask th:aDet2">-a href="/pmiverusnoules-1473587462/moreon.i eboargi>- Vhea Cule Arch-a href="/myop:1 solid #d-4i eboargi>- S:1 solbe --lrgiseku9t-argiu li ul,ul#jsround:url(">--lrgis-ull-a href="/myop:1 solid #d-4/jotetow11" eboargi>- Jote Now! --lrgiseku9t-argiu li ul,ul#jsround:url(">--lrgis-ull-a href="/myop:1 solid #d-4/jotetow11/joteras-acdet2">- Jote as aaDet2">-a href="/myop:1 solid #d-4/jotetow11/joteras-an-offic crfree" eboargi>- Jote as an Offic c (Free) --lrgiseku9t--eal-a href="/myop:1 solid #d-4/jotetow11/1-yearop:1 solid #d-deal" eboargi>- 1 Year S:1 solid #daDeal --lrgiseku9t--eal-a href="/myop:1 solid #d-4/oule-credit-n eboargi>- Cule Credit- --lrgiseku9t--eal-a href="/myop:1 solid #d-4/mydashboa{bi eboargi>- My Dashboa{b --lrgiseku9t--eal-a href="/myop:1 solid #d-4/chr-gmoal #fy{bi eboargi>- Chr-gm Pl #fy{b --lrgiseku9t--eal-a href="/jomame.ini eboargi>- Sme.inize --lrgiseku9t-argiu li ul,ul#jsround:url(">--lrgis-ull-a href="/jomame.in/widtforum-n eboargi>- Forum- --lrgiseku9t--eal-a href="/jomame.in/communitht:ople-3n eboargi>- Edit Avaor --lrgiseku9t--eal -a href="//www}colmescene.com/store/heade.phpi eboargi>- CSI Shop --lrgiseku9tboargiu li ul,ul#jsround:url(">--lrgis-ull -a href="//www}colmescene.com/store/heade.php?ines_zing=heade&cPath=66i eboargi>- Lumsnol Test- --lrgiseku9tbo-eal -a href="//www}colmescene.com/store/heade.php?ines_zing=heade&cPath=53n eboargi>- Photography --lrgiseku9tbo-eal -a href="//www}colmescene.com/store/heade.php?ines_zing=heade&cPath=51" eboargi>- Prng)ing with Ink --lrgiseku9tbo-eal -a href="//www}colmescene.com/store/heade.php?ines_zing=heade&cPath=59" eboargi>- Prng)ing with Pow.ic --lrgiseku9tbo-eal -a href="//www}colmescene.com/store/heade.php?ines_zing=heade&cPath=50i eboargi>- Science Educogin --lrgiseku9tbo-eal -a href="//www}colmescene.com/store/heade.php?ines_zing=heade&cPath=55i eboargi>- B jsnBag- --lrgiseku9tbo-eal -a href="//www}colmescene.com/store/heade.php?ines_zing=heade&cPath=22l eboargi>- Clothing --lrgiseku9tbo-eal -a href="//www}colmescene.com/store/heade.php?ines_zing=heade&cPath=56i eboargi>- Colme Scene tape --lrgiseku9tbo-eal -a href="//www}colmescene.com/store/heade.php?ines_zing=heade&cPath=52l eboargi>- E0.9encenBag- --lrgiseku9tbo-eal -a href="//www}colmescene.com/store/heade.php?ines_zing=heade&cPath=58l eboargi>- E0.9encenTtai- --lrgiseku9tbo-eal -a href="//www}colmescene.com/store/heade.php?ines_zing=heade&cPath=57n eboargi>- Forensic Llisting --lrgiseku9tbo-eal -a href="//www}colmescene.com/store/heade.php?ines_zing=heade&cPath=64i eboargi>- Free CSI Vi9em} --lrgiseku9tbo-eal -a href="//www}colmescene.com/store/heade.php?ines_zing=heade&cPath=47n eboargi>- Gift Idea} --lrgiseku9tbo-eal-a href="/faqi eboargi>- FAQ --lrgiseku9t-lrgiu li ul,ul#jsround:url(">--lrgis-ull-a href="/faq/solme-scene-job-n eboargi>- Work dd; Colme Scene --lrgiseku9t--eala{mae jsy5gek}a{mactools-iu li ul,ul#jhas0}#jsny5gek}a{mactools-_tetoolu li ul,input{marin}boenu ain>a{maaa div.jsn-lu li ul,lrgi9 y{bac1 input{marin}boenu ain>a{macenx}#ooeomla-30 lrgi12 y{bac1 " jsn-hasa{macenx}#ooe_tetooln}boenu ain>a{ma;posdcrumbdols-menu ain>a{ma igh;posdcrumbdomla-30 ls
  -lrgiu li ul,enui.ic">-ih:0}ul#jut-bilocogin omla-30 hasTooltipi t(maxn-You ont here: " -i>--lrgis--eal--lrgis--eal--lrgis-lrgisDylgiuRoy ng) cphea--lrgis--eala{maaa de jsactools-iu li ul, ul#jhasaa de jsols-menu ain>a{maaa de jsols-menu ain>systemjsrssingactooasn-slsbo:noneboenu li ul,jsn-azingomjsn-scopemjsn-tht:1pittp://schema.org/Ar" cllsbometamjsn-propvem-Lr-guingomctools-="en-GBi /> oenu li ul,zinga3form-o Par" irgit-kuem>:Det2">: G96d mornrce, Mr. Lr-dry. Plwrap spane yourd="js over),(min- dd; th:a#58C{b.Justin Lr-dry--em>: Myd="js is Justin Lr-dry overI lDet2">: We'nt sorry about yourdloss, Mr. Lr-dry, overI i uure you we'll do ourdbx;t to fhea th:apersona#5ot">Justin Lr-dry--em>: No, I'm OK. G9 a3for.Det2">: I uveerstoveryou'nt here onaa ddotb2px;scholarship at th:aunJustin Lr-dry--em>: Fdotb2px;is aatough socia. I work out with wpx !is every day, overw:apru licenadlot.Det2">: Howdlong have you known Courtn-y?Justin Lr-dry--em>: I met Courtn-y ng a math li u, overw:ahit js off 0}#jsnawas. I asked her out, overw:'ve bgin{da)ing ever s die.Det2">: Whin{was th:almen tlme you saw her?Justin Lr-dry--em>: I saw her onduver11:00 a.m. Suveoy at her ocontsrot.Det2">: Howdlong were you there?Justin Lr-dry--em>: I stoyed dd; about giuhourdoverteto. I had to get to aateam mee)ing.Det2">: Where were you Satureoy n}#js?Justin Lr-dry--em>: I was going to go to aamophe with Courtn-y, but whin{I callod, she said she wasn't feeling well. She said she was going to stoy ng overgo to bed inls. So I wrot to th:amophe alone.Det2">: What mophe dieryou see?Justin Lr-dry--em>: Exheckvices 2--em>. Courtn-y wasn't thatang) cx;tekbox seeing it, so whin{she decibad to stoy hosr, I wrot to thatang;tead of Bourn- Legacy--em> becauap she wantekbto se- thataone.Det2">: What tlme dieryou go?Justin Lr-dry--em>: It stortekbonduver7:30, so Iaprobvicy got th:re onduver7:15.Det2">: What tlme dieryou lwrve?Justin Lr-dry--em>: I don't know. 9:15, I guess?Det2">: Wh:re dieryou go th:n?Justin Lr-dry--em>: Home.Det2">: Dieryou svcyaanywhere onath:away?Justin Lr-dry--em>: No. I was going to stcyaby Courtn-y's, brngg her somelenup or something, but whin{I callod, she dien't answdt. I figuced she'kbolposdy gone to bed, so Iawrot hosr.Det2">: Aea th:n{what?Justin Lr-dry--em>: Th:n... nothing. I watched TV dd; a{whme="overw:ot to bed.Det2">: You dien't go out agasn?Justin Lr-dry--em>: No.Det2">: You dien't go over to Courtn-y's h}divomien}#js?Justin Lr-dry--em>: I have no aiea{what you’re talkngg about. If Craig Alb0}#jsntoleryou that, he's lying. He's always hr-grce onduve, askrce Courtn-y to bp his friend.aHe gave her th:alogips.Det2">: Craig Alb0}#js?Justin Lr-dry--em>: He's th:amanagm- at Courtn-y's ocontsrots.Det2">: Howdwell do you know him?Justin Lr-dry--em>: I know who hs is. I know he's wpx{b. That's obout it.Det2">: Do you know Mee-YonaKim?Justin Lr-dry--em>: Yeah.Det2">: Howddo you know her?Justin Lr-dry--em>: She's Courtn-y's bx;t friend.Det2">: It sduves like you don't like her much.Justin Lr-dry--em>: She's fine. She's just always onduve.Det2">: You dien't want her onduve?Justin Lr-dry--em>: It was fine sometlmes, but sometlmes Courtn-y overI wantekbto ){#jlone, you know? Th:agirl can't takenadhint.Det2">: Courtn-y never asked her to lwrve so th:atwo of you could sheckbtlme together?Justin Lr-dry--em>: No.Det2">: So maybemjs was Courtn-y who dien't want you two to be alone.Justin Lr-dry--em>: No. She just dien't want to hurt Mee-Yon's feelings.Det2">: HowddierCourtn-y overMee-Yonaget along?Justin Lr-dry--em>: Fsn-.Det2">: No argusrots or anything?Justin Lr-dry--em>: I don't know. Probvicy. Girls always hrv- th:ir dramas or whatever. No offens-.Det2">: Dieryou senerCourtn-y roses th:aeoy she diee?Justin Lr-dry--em>: Roses? No, I dien't senerher ony roses. If someone srotrher roses,mjs wasn't sr.Det2">: Dieryou se="ovy roses whin{you were at her ocontsrot onaSuveoy?Justin Lr-dry--em>: No.Det2">: Are you uure?Justin Lr-dry--em>: Yeah.Det2">: Dieryou ever gJustin Lr-dry--em>: I gave her a diamockbtennis bracelet dd; her lmen birthdas. What does any of this have to do with her death?Det2">: Do you d; Courtn-y know someone ="jsd Douglme?Justin Lr-dry--em>: Douglme who?Det2">: You tell us. You know a Douglme?Justin Lr-dry--em>: Well, yeah. Th:re's a guy onath:ateam ="jsd Doug, overone whos:almen ="js is Douglme. Aea th:re onenadcoupe="of guys I've met iiu li ues who were ="jsd Doug, I think. Why?Det2">: What obout someone on.ic?Justin Lr-dry--em>: I don't know. Probvicy. I meet adlot"of t:ople. Why does this mapx}#?aWho is Doug?Det2">: Dieryou know thataCourtn-y wasapregnant?Justin Lr-dry--em>: That's o lie! If she was pregnant, she would've tolerme.aW:aloved ich oth:r.aW:awere going to get married somedas. Whoever is spposding thes:alies will have to answdt to me!Det2">: Sit down, Mr. Lr-dry. We'nt not finished h:re.Justin Lr-dry--em>: P:ople shouldn't be saying things like thataabout Courtn-y. It's not 0}#js.Det2">: I uveerstove. It's difficult. Aea I know you don't want to believe it's true, but {ba's pretenerdd; a{mosrot thatant is.Justin Lr-dry--em>: It isn't!Det2">: OK, but {ba's soy nt is. Do you think th:re's ony chr-ce thatayou m}#jsnnot b- th: father?Justin Lr-dry--em>: What ore you uaying?aWhy ore you doing this? Are you trying to tell me that not only wasaCourtn-y pregnant overnever tolerme, but she was chea)ing oname too?aWhat's wrong with you?aWhy would you uay something like that?Det2">: I know it's upset)ing, but‒Justin Lr-dry--em>: Upset)ing? Hell, yes,mjs's upset)ing. Why would you uay thos:athings about her? I can't talk to you onymore. Th:agirl Ialoved overwantekbto marry just diee. Can't you uveerstove that? I have to get out of h:re.Det2">: You can lwrve,mjf you feel like you poslly have to. But we'nt going to nead to talk to you ogasn. You uveerstove?Justin Lr-dry--em>: No, I don't uveerstove anything onymore. Can I go now?Det2">: Yes. We'll bemjnatouch.Justin Lr-dry--em>: Yeah, gposs.a{ma0}#jssi.ictools-iu li ul,lrgi3 y{bac2ny5gek}a{ma0}#jssi.ictools-_tetooln}boenu ain>a{ma ighnlisty5gek}Deck th:aElf!--lrgis--h3s-menu li ul,ul#jsn-sitetools-inoargi ain>a{masround:url(-contaiomla-30 jsn-sround:url(">Mrou--lrgisekul la-30 e-bussi.ie-bu e-busut-be-bu e-busriche-buls --i>--lrgis--eal -a :0}ul#ja{manode;colid #di href="/elfcng)rin eboargi>- Cule Ig)ridu li:h --lrgiseku9t--eal-a :0}ul#ja{manode;colid #di href="/elfcdet2">- ForaDet2">-a :0}ul#ja{manode;colid #di href="/elfcresppn eboargi>- Cule Respp --lrgiseku9t--ealPooch Sleuths--lrgis--h3s-menu li ul,ul#jsn-sitetools-inoargi ain>a{masround:url(-contaiomla-30 jsn-sround:url(">Mrou--lrgisekul la-30 e-bussi.ie-bu e-busut-be-bu e-busriche-buls --i>--lrgis--eal -a :0}ul#ja{manode;colid #di href="/poochcng)rin eboargi>- Cule Ig)ridu li:h --lrgiseku9t--eal-a :0}ul#ja{manode;colid #di href="/poochc32px;tion.in eboargi>- L2px;t In.i --lrgiseku9t--eal-a :0}ul#ja{manode;colid #di href="/kk2cresppn eboargi>- Cule Respp --lrgiseku9t--eal-a :0}ul#ja{manode;colid #di href="/poochce0.9encen eboargi>- E0.9ence --lrgiseku9t--eal-a :0}ul#ja{manode;colid #di href="/poochcng) cpheasn eboargi>- Ig) cphea- --lrgiseku9t--eal-a :0}ul#ja{manode;colid #di href="/poochcbiosn eboargi>- Bio- --lrgiseku9t--eal-a :0}ul#ja{manode;colid #di href="/poochcprn-n eboargi>- Pmin- --lrgiseku9t--eal-a :0}ul#ja{manode;colid #di href="/poochcdet2">- ForaDet2">Nea on.irmogin rdd; Det2">-a href="/th:noulec2/oulecdet2">-omg src="/sn-sits/sn-_raxo_ullsn-e/l#jsn/tb.php?src=/0.3s eastori eaerstdog/kk2crehearsal-thumb.jpg&w=200&h=150&zc=1" width="200i hpx !i="150i t(maxn-Perf2"> u9ty:noneboenu li ul,ullsn-e-nlisty5 mh4 li ul,ullsn-e- (maxls-a href="/th:noulec2/oulecdet2">Perf2">-a href="/th:noulec2/oulecdet2">-omg src="/sn-sits/sn-_raxo_ullsn-e/l#jsn/tb.php?src=/0.3s eastori eaerstdog/kk2cdevelop-thumb.jpg&w=200&h=150&zc=1" width="200i hpx !i="150i t(maxn-Develop u9ty:noneboenu li ul,ullsn-e-nlisty5 mh4 li ul,ullsn-e- (maxls-a href="/th:noulec2/oulecdet2">Develop-a href="/th:noulec2/oulecdet2">-omg src="/sn-sits/sn-_raxo_ullsn-e/l#jsn/tb.php?src=/0.3s eastori eaerstdog/zinac360-thumbs.jpg&w=200&h=150&zc=1" width="200i hpx !i="150i t(maxn-Colme Scene 360 presrots Film u9ty:noneboenu li ul,ullsn-e-nlisty5 mh4 li ul,ullsn-e- (maxls-a href="/th:noulec2/oulecdet2">Colme Scene 360 presrots Film-a href="/th:noulec2/oulecdet2">-omg src="/sn-sits/sn-_raxo_ullsn-e/l#jsn/tb.php?src=/0.3s eastori eaerstdog/naomic360-thumbs.jpg&w=200&h=150&zc=1" width="200i hpx !i="150i t(maxn-Colme Scene 360 presrots Film u9ty:noneboenu li ul,ullsn-e-nlisty5 mh4 li ul,ullsn-e- (maxls-a href="/th:noulec2/oulecdet2">Colme Scene 360 presrots Film-a href="/th:noulec2/oulecdet2">-omg src="/sn-sits/sn-_raxo_ullsn-e/l#jsn/tb.php?src=/0.3s eastori eaerstdog/owp-kk2cconty-thumb.jpg&w=200&h=150&zc=1" width="200i hpx !i="150i t(maxn-Npx !borsmcelebrane kid h:roe-n altn-Graneful dog owtoos fêt- the Kudzu Kidsl /> u9ty:noneboenu li ul,ullsn-e-nlisty5 mh4 li ul,ullsn-e- (maxls-a href="/th:noulec2/oulecdet2">Npx !borsmcelebrane kid h:roe- u9ty:h4sekunoneboa href="/th:noulec2/oulecdet2">bigbe.ire860y5gekbr/> br/>geklrgi ain>bigtlme860y5mnlrgisgeknlrgisgeklrgi ain>bigh}div860yt li ul,cdub_none"sgeknlrgisgek:nones-mn:absmnpty:nonek}Have a quesgin rd; a{t2"hnicax;issue?-a :0}ul#jfcp_sn-ali href="/com inenx/flexut-btactplus/?phea=t-btact&tmpa=com inenx&t-bfig_h:87="arel="{handler: 'ifr:87', size: {x: 450, y: 500}}"e Let us know so we can n.icmnpty:nonek}S:1 solbe Nowon9tbo-splaek-splaek-eal Regisx}# Nowon9tbo-splaek-splaek-eal S:1 solbe Now on9tbo-splaek-splaek-eal Administrogin ulrgiso-h3s-menu li ul,ul#jsn-sitetools-inoargi ain>a{masround:url(-contaiomla-30 jsn-sround:url(">Mrou--lrgisekul la-30 e-bussi.ie-bu e-busut-be-buy5 osih:0}ul#jjsn-srouniplay:none}#jsls-argiu li ul,ceader{z-io ou li ul,faa#j-tlmes">--i>--lrgis--eal -a href="/ng) cx;tek-terwri>- Ig) cx;tekmjnaWri>-a href="/privacya ilicyn eboargi>- Pmivacy Pilicy ulrgiseku9t--eal-a href="/) cms-of-s cphcen eboargi>- T cms of S cphce ulrgiseku9t--eal-a href="/unp:1 solbe-eaa ln eboargi>- Unp:1 solbe Eaa l ulrgiseku9t--eal-a href="/cr-cel-yourop:1 solid #dn eboargi>- Cu-cel your S:1 solid #d ulrgiseku9t--eal-a href="/resrtoal #fy{bi eboargi>- Resrt Pl #fy{b --lrgiseku9t--eal-a href="/us ch:87cremheadrn eboargi>- Us ch:87 Remheadr --lrgiseku9t--eal-a href="/phea-th:nnewslepx}#n eboargi>- Vhea th:aNewslepx}# --lrgiseku9t--eal-a href="/option-and-optiouta ilicyn eboargi>- Option ond Optiout Pilicy ulrgiseku9t--eal-a href="/etoojcthwin eboargi>- Ctoojct U- --lrgiseku9t--ealCtoojct ulrgiso-h3s-menu li ul,ul#jsn-sitetools-inek}Crlme Scene
  3440 N 16oh St, S:jsn #4
  Phoenix, AZ 85016
  Voicen(623) 565-8573
  Faxn(602)-274-7280
  oa href="aa lto:admin@colmescene.com?p:1j2">=Crlme Store">supocia@colmescene.comku9t--pls-mp styaxn-text-allin: cenx}#;"> --pls-mp styaxn-text-allin: cenx}#;">oa href="ittps://plus.goorl(.com/111311910099490727822l rel="publisheolsFhea us n rGoorl(+ku9t--ply:noneymenu li ul,al in;position:absolute;display:noney:noney:nonegek:nones-menu -hasa{ma ighwidt7iu li ul,lrgi4 y{bac3ny5gek}Curntai Cule Feeds--lrgis--h3s-menu li ul,ul#jsn-sitetools-in kul -hasobrss-rn-n li ul,sn-_obrsssolid-1y5  Pmiss uaegek:si5geksi5geka href="/com inenx/obrss/surrenxoulei t(maxn-All Cule Fay:sy5gekomg src="ittp://www}colmescene.com/com inenxs/com_obrss/0.3s eafeeds_16.pngl altn-All Cule Fay:sy width="16i hpx !i="16l allinn-top" by{bac="0"/> All Cule Fay:s uaegek:si5geksi5geka href="/com inenx/obrss/sulece0.9encen t(maxn-E0.9encey5gekomg src="ittp://www}colmescene.com/com inenxs/com_obrss/0.3s eafeeds_16.pngl altn-E0.9encey width="16i hpx !i="16l allinn-top" by{bac="0"/> E0.9ence uaegek:si5geksi5geka href="/com inenx/obrss/susp2">cng) cpheasn t(maxn-Ig) cphea-y5gekomg src="ittp://www}colmescene.com/com inenxs/com_obrss/0.3s eafeeds_16.pngl altn-Ig) cphea-y width="16i hpx !i="16l allinn-top" by{bac="0"/> Ig) cphea- uaegek:si5gek/ulls-mmenu li ul,al in;position:absolute;display:noney:noney:nonek}Get weekly updmpx; n rth:ainvesgigogin .--h3s      ka href="/phea-th:nnewslepx}#/archClick to phea pmiverus updmpx;ku9t--em>k:none k}Namekusabele kargiu li ul,acy.ield_h:87y5gekonput -haswidt_h:87_.irmAcyaa lEaaa lkusabele kargiu li ul,acy.ield_eaa ln5gekonput -haswidt_eaa l_.irmAcyaa lgekonput li ul,button unp:1button btn btn-inverlei tht:1pbutton" valu7="Unp:1 solben h:87="S:1mit" onclick1ppoturn p:1mitacyaa lgek/pls-mn:absgekonput tht:1piiddeny h:87="ajax" valu7="0"/>gekonput tht:1piiddeny h:87="acy_sourcey valu7="sn-sit_738l />gekonput tht:1piiddeny h:87="ctrly valu7="p:1"/>gekonput tht:1piiddeny h:87="taski valu7="notaski/>gekonput tht:1piiddeny h:87="redir2">i valu7="ittp%3A%2F%2Fwww}colmescene.com%2Fmommyrpmin-%2F5218-hammocknnews-ui.ioi/>gekonput tht:1piiddeny h:87="redir2">unp:1i valu7="ittp%3A%2F%2Fwww}colmescene.com%2Fmommyrpmin-%2F5218-hammocknnews-ui.ioi/>gekonput tht:1piiddeny h:87="option" valu7="com_acyaa lgekonput tht:1piiddeny h:87="iiddenlisss" valu7="24i/>gekonput tht:1piiddeny h:87="acy.irmh:87" valu7=".irmAcyaa lgekonput tht:1piiddeny h:87="Isn--h" valu7="2826y/t y::absgek/.irmls-mn:absgek:nones-menu li ul,al in;position:absolute;display:noney:noney:nones-mn:absgek:nones-m:nones-m:nones-menu -hasa{maddotoolss-menu -hasa{maddotoosn-sit-n li ul,ul#jsn-sitsetoojsn-s ul#jsn-sitsetoojsn-s1 input{marin}boenu -hasa{ma ighddotool li ul,lrgi12lss-menu li ul, a{maablock}ul#jsn-sls-menu li ul,ul#jsn-sitetoojsn-sitetools-:abu li ul,ul#jsn-sitetools-inek}All etools-s etpy0}#jsn&etpy; Crlme Scene, 1995-2016<-ply:noneymenu li ul,al in;position:absolute;display:nonegek:nones-menu li ul,al in;position:abss-m:nones-m:nones-m:nones-ma -hasa{magotoplvar cb=fun">y:lsolideek/e jssgek/html>