li>ul:a mainmenu>li>ul:a ="jsn-ul{width:200pd-artic
Login ul:#0-aul:#0-auh3-artic
15px;pad1146d-0."jsnfJ">ntecroot">15px;padn-jo1146d-0.blockquonfJ">15px;padn.verticd fJ"><2598"><2598"><"jsnfJ">15px;padn.vertd fJ"><2598"><2598"><"jsnfJ">Log in u-"],.j>>Regi <2598"><"jsnfJ">15px;padrememb[id- 15px;padrememb[idst[typewidth:480iv id="rememb[idsfJ"> <2s-joa><2598"><"jsnfJ">15_fbpx;pa" href="javatioip :void(0)" onclick="jfbc.px;pa.prooft.r('}#jsn-so');d- <2598"<"jsnfJ">15_gopx;pa" href="javatioip :void(0)" onclick="jfbc.px;pa.prooft.r('}#jsn-');d- <2598"<"jsnfJ">15_lipx;pa" href="javatioip :void(0)" onclick="jfbc.px;pa.prooft.r('tcrerou:');d- <2598"<"jsnfJ">15_twpx;pa" href="javatioip :void(0)" onclick="jfbc.px;pa.prooft.r('}#jsn-s');d- <2598"<2598"<2l:#0-au598" <2598"><"jsnfJ"><2598"><"jsnfJ">
-article j-hasp">
aul:#0-auh3-artic
Mnu-aul:#0-stuln> -asc
aui>aul:#0-autc0 aa href="/i v0.r:#0>0 Home aul:#0-st aa href="/tht:--out2i v0.r:#0>0 Start Here aul:#0-st aul:#0-aul0aa href="/tht:--out2/ackgrtjsn-i v0.r:#0>0 Lckgrt Isn- aul:#0-st aa href="/tht:--out2/re:5pi v0.r:#0>0 C-ou Re:5p aul:#0-st aa href="/tht:--out2/--outeoft.ncei v0.r:#0>0 Eoft.nce aul:#0-st aa href="/tht:--out2/--out8px;h-30 si v0.r:#0>0 Ipx;h-30 s aul:#0-st aa href="/tht:--out2/--outbiosi v0.r:#0>0 Biographies aul:#0-st aa href="/tht:--out2/--outporm,i v0.r:#0>0 Porm, aul:#0-st aa href="/tht:--out2/--outdetss jves" v0.r:#0>0 Foo0Detss jves Only aul:#0-st aa href="/atd-qugrtjsnd v0.r:#0>0 Ask tht0Detss jve aul:#0-st aul:#0-aul0aa href="/atd-qugrtjsn/atd-answers" v0.r:#0>0 Exam200 tht0Answers aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462i v0.r:#0>0 Poret.us C-ous aul:#0-st aul:#0-aul0aa href="/poret.us:--ous-1473587462/mommymu:5pxed" v0.r:#0>0 Mommy Mu:5pxed --ou aul:#0-st aul:#0-aul0aa href="/poret.us:--ous-1473587462/mommymu:5pxed/mommyt8pxr-i v0.r:#0>0 C-ou Ipxr-duass*= aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/mommymu:5pxed/mommyteoft.ncei v0.r:#0>0 Eoft.nce aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/mommymu:5pxed/mommyt8px;h-30 si v0.r:#0>0 Ipx;h-30 s aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/mommymu:5pxed/mommytbiosi v0.r:#0>0 Bios aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/mommymu:5pxed/mommytporm,i v0.r:#0>0 Porm, aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/mommymu:5pxed/mommyts);cojsnd v0.r:#0>0 C-ou S);cojsn aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/snsitg/a>ditg/a>--oud v0.r:#0>0 Snsitg/a Ditg/a C-ou aul:#0-st aul:#0-aul0ditg/a>--ou/twod">0 C-ou Ipxr-duass*= aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/snsitg/a>ditg/a>--ou/twonnud">0 Eoft.nce aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/snsitg/a>ditg/a>--ou/twonnud">0 Ipx;h-30 s aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/snsitg/a>ditg/a>--ou/twonnud">0 Bios aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/snsitg/a>ditg/a>--ou/twonnud">0 Porm, aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/snsitg/a>ditg/a>--ou/twonnud">0 C-ou S);cojsn aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/kudzu-kids:--oud v0.r:#0>0 Kudzu Kids C-ou aul:#0-st aul:#0-aul0aa href="/poret.us:--ous-1473587462/kudzu-kids:--ou/kudzukids:jsn-td v0.r:#0>0 Snart Here aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/kudzu-kids:--ou/kudzuenu-mn-comd v0.r:#0>0 C-ou Cu-mn-com aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/kudzu-kids:--ou/kids:--outeoft.ncei v0.r:#0>0 Eoft.nce aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/kudzu-kids:--ou/kids:--out8px;h-30 si v0.r:#0>0 Ipx;h-30 s aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/kudzu-kids:--ou/kids:--outbiosi v0.r:#0>0 Biographies aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/kudzu-kids:--ou/kids:--outporm,i v0.r:#0>0 Porm, aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/kudzu-kids:--ou/kids:--outdetss jves" v0.r:#0>0 Foo0Detss jves Only aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/kudzu-kids:--ou/kids:--outs);cojsnd v0.r:#0>0 C-ou S);cojsn aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/beauty--oui v0.r:#0>0 Barbara Dubois C-ou aul:#0-st aul:#0-aul0aa href="/poret.us:--ous-1473587462/beauty--ou/beauty:jsn-td v0.r:#0>0 Snart Here aul:#0-st 0 Dubois C-ou Cu-mn-com aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/beauty--ou/beauty:eoft.ncei v0.r:#0>0 Eoft.nce aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/beauty--ou/beauty:8px;h-30 si v0.r:#0>0 Ipx;h-30 s aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/beauty--ou/beauty:biosi v0.r:#0>0 Biographies aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/beauty--ou/beauty:porm,i v0.r:#0>0 Porm, aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/beauty--ou/beauty:s);cojsnd v0.r:#0>0 C-ou S);cojsn aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/izard--oui v0.r:#0>0 Izard Fcolor Mu:5px C-ou aul:#0-st aul:#0-aul0aa href="/poret.us:--ous-1473587462/izard--ou/izard:eoft.ncei v0.r:#0>0 Eoft.nce aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/izard--ou/izard:8px;h-30 si v0.r:#0>0 Ipx;h-30 s aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/izard--ou/izard:biosi v0.r:#0>0 Biographies aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/izard--ou/izard:porm,i v0.r:#0>0 Porm, aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/izard--ou/izard:s);cojsnd v0.r:#0>0 C-ou S);cojsn aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/kelly-mge.c:--oud v0.r:#0>0 Kelly Mge.c C-ou aul:#0-st aul:#0-aul0aa href="/poret.us:--ous-1473587462/kelly-mge.c:--ou/h.usewife:jsn-td v0.r:#0>0 Snart Here aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/kelly-mge.c:--ou/h.usewife:nu-mn-comd v0.r:#0>0 C-ou Cu-mn-com aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/kelly-mge.c:--ou/h.usewife:eoft.ncei v0.r:#0>0 Eoft.nce aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/kelly-mge.c:--ou/h.usewife:8px;h-30 si v0.r:#0>0 Ipx;h-30 s aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/kelly-mge.c:--ou/h.usewife:biosi v0.r:#0>0 Biographies aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/kelly-mge.c:--ou/h.usewife:porm,i v0.r:#0>0 Porm, aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/kelly-mge.c:--ou/h.usewife:s);cojsnd v0.r:#0>0 C-ou S);cojsn aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/fine:5pxdsv0.r:#0>0 Andrew F200 C-ou aul:#0-st aul:#0-aul0aa href="/poret.us:--ous-1473587462/fine:5px/ththand:jsn-td v0.r:#0>0 Snart Here aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/fine:5px/fine:nu-mn-comd v0.r:#0>0 C-ou Cu-mn-com aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/fine:5px/ththand:eoft.ncei v0.r:#0>0 Eoft.nce aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/fine:5px/ththand:8px;h-30 si v0.r:#0>0 Ipx;h-30 s aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/fine:5px/ththand:biosi v0.r:#0>0 Biographies aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/fine:5px/ththand:porm,i v0.r:#0>0 Porm, aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/fine:5px/ththand:s);cojsnd v0.r:#0>0 C-ou S);cojsn aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/laurie>ditiemageapxdsv0.r:#0>0 Laurie Ditiema C-ou aul:#0-st aul:#0-aul0aa href="/poret.us:--ous-1473587462/laurie>ditiemageapx/bucke{disn-td v0.r:#0>0 Snart Here aul:#0-st ditiemageapx/bucke{dnu-mn-comd v0.r:#0>0 C-ou Cu-mn-com aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/laurie>ditiemageapx/bucke{deoft.ncei v0.r:#0>0 Eoft.nce aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/laurie>ditiemageapx/bucke{d8px;h-30 si v0.r:#0>0 Ipx;h-30 s aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/laurie>ditiemageapx/bucke{dbiosi v0.r:#0>0 Biographies aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/laurie>ditiemageapx/bucke{dporm,i v0.r:#0>0 Porm, aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/laurie>ditiemageapx/bucke{ds);cojsnd v0.r:#0>0 C-ou S);cojsn aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/shawgeapxdsv0.r:#0>0 Jerry Shaw C-ou aul:#0-st aul:#0-aul0aa href="/poret.us:--ous-1473587462/shawgeapx/shawgisn-td v0.r:#0>0 Snart Here aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/shawgeapx/shawgeoft.ncei v0.r:#0>0 Eoft.nce aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/shawgeapx/shawg8px;h-30 si v0.r:#0>0 Ipx;h-30 aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/shawgeapx/shawgbiosi v0.r:#0>0 Biographies aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/shawgeapx/shawgporm,i v0.r:#0>0 Porm, aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/shawgeapx/shawgs);cojsnd v0.r:#0>0 C-ou S);cojsn aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/shawgeapx/shawgaskd v0.r:#0>0 Ask tht0Detss jve aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/maxwellgeapxdsv0.r:#0>0 Maxwell C-ou aul:#0-st aul:#0-aul0aa href="/poret.us:--ous-1473587462/maxwellgeapx/skax;hgisn-td v0.r:#0>0 Snart Here aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/maxwellgeapx/skax;hgeoft.ncei v0.r:#0>0 Eoft.nce aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/maxwellgeapx/skax;hg8px;h-30 si v0.r:#0>0 Ipx;h-30 , aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/maxwellgeapx/skax;hgbiosi v0.r:#0>0 Bio, aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/maxwellgeapx/skax;hgporm,i v0.r:#0>0 Porm, aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/maxwellgeapx/skax;hgs);cojsnd v0.r:#0>0 C-ou S);cojsn aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/maxwellgeapx/skax;hgaskd v0.r:#0>0 Ask tht0Detss jve aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/cockgrgeapxdsv0.r:#0>0 Dia00 Cockgr C-ou aul:#0-st aul:#0-aul0aa href="/poret.us:--ous-1473587462/cockgrgeapx/cockgrgisn-td v0.r:#0>0 Snart Here aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/cockgrgeapx/cockgrgeoft.ncei v0.r:#0>0 Eoft.nce aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/cockgrgeapx/cockgrg8px;h-30 si v0.r:#0>0 Ipx;h-30 , aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/cockgrgeapx/cockgrgbiosi v0.r:#0>0 Bio, aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/cockgrgeapx/cockgrgporm,i v0.r:#0>0 Porm, aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/cockgrgeapx/cockgrgs);cojsnd v0.r:#0>0 C-ou S);cojsn aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/cockgrgeapx/cockgrgaskd v0.r:#0>0 Ask tht0Detss jve aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/ledbesn-s--oud v0.r:#0>0 Jasm200 Ledbesn-s C-ou aul:#0-st aul:#0-aul0aa href="/poret.us:--ous-1473587462/ledbesn-s--ou/pld-cicgisn-td v0.r:#0>0 Snart Here aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/ledbesn-s--ou/pld-cicgeoft.ncei v0.r:#0>0 Eoft.nce aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/ledbesn-s--ou/pld-cicg8px;h-30 si v0.r:#0>0 Ipx;h-30 , aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/ledbesn-s--ou/pld-cicgbiosi v0.r:#0>0 Bio, aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/ledbesn-s--ou/pld-cicgporm,i v0.r:#0>0 Porm, aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/ledbesn-s--ou/pld-cicgs);cojsnd v0.r:#0>0 C-ou S);cojsn aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/ledbesn-s--ou/pld-cicgaskd v0.r:#0>0 Ask tht0Detss jve aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/moresn-d v0.r:#0>0 V30 C-ou Archjves aul:#0-st aa href="/myin.vtioip jsn-4d v0.r:#0>0 S.vtioibu aul:#0-st aul:#0-aul0aa href="/myin.vtioip jsn-4/jo"],ow11" v0.r:#0>0 Jo"] Now! aul:#0-st aul:#0-aul0aa href="/myin.vtioip jsn-4/jo"],ow11/jo"]gas-atdetss jve" v0.r:#0>0 Jo"] as a0Detss jve (Paid) aul:#0-st aa href="/myin.vtioip jsn-4/jo"],ow11/jo"]gas-an-offic;hgfree" v0.r:#0>0 Jo"] as an Offic;h (Free) aul:#0-st aa href="/myin.vtioip jsn-4/jo"],ow11/1-yearin.vtioip jsn-deal" v0.r:#0>0 1 Year S.vtioip jsn0Deal aul:#0-st aa href="/myin.vtioip jsn-4/--ou-credit,i v0.r:#0>0 C-ou Credit, aul:#0-st aa href="/myin.vtioip jsn-4/mydashboa:5d v0.r:#0>0 My Dashboa:5 aul:#0-st aa href="/myin.vtioip jsn-4/chitg/in.vern:5d v0.r:#0>0 Chitg/ P.vern:5 aul:#0-st aa href="/jomdeviced v0.r:#0>0 Seviceizu aul:#0-st aul:#0-aul0aa href="/jomdevice/n.veforum,i v0.r:#0>0 Forum, aul:#0-st aa href="/jomdevice/com26l:#mydaojsn aul:#0-s3587462/shawgeapxdsv0l jve aul:#0-st aa href="/poret.us:--ous-1473587462/ledbesn-s--oud v0.r:#0>0 Jasm200 { adiv.">aa href="/jomdevice/n. s:--ous-147cix}#coimettodstine/stl:#lt="icle jhev id="jsnnu-SI Shop itc
aa href="/jomdevice/com26l:#mydaojsn aul:#0-s358746 s:--ous-147cix}#coimettodstine/stl:#lt="icle j?ef="_ner==t="ic&cPath=66hev id="jsnnuLu746ol Tesyinitc
0 Jasm20Phot="/porynitc
0eal -SI Viontenitc
aa href="/jomdevice/n.s:--ous-147faq11" v0.r:#0>0eAQitc
aa href="/jomdevice/com26l:#mydaojsn aul:#0-s3587.us:--ous-14735874faq131191-ttods-job adiv.">aa div."i-hasv.jsn-www)}#jsn-so.com/ioimescene.comdstiner="F#jsn-s200pr"],[id-sv.jsn-www)}#jsn-so.com/ib:#000.a href="/sitet.phpd ti-joo#0c
aa href=hasons ul#0c
aa h.r('}#jsn-s"],[id-ah3c
aa haa hsn-hscope>sn-hsclogpa://socschema.org/A-hasto{w:#meta>sn-hpropom:aLainuer=">cpxd-ar="en-GBn.ves,[id-sv.jsn-ner=e;pce5ima

sn-hpropom-jonut[nd-imagMeg Laiaut-d iosi v0.r-imagMeg Laiaut-d w S.rginof An-rthe Wmla-’s>cpdth:ticd.vtl:#0-Ha-he Ag0 ,y.v0.r:#0>0 Murory.vtd Pa:tic iosi v0.red ;pr.vtl:#0-Yoknap0efwpha Countn-tderiff'smyievit"/jt. T#0-iosi v0.r w S.12pxr:#d w.259:#0-w.2sn-i'smkit,lednmevtd cpxs/jt.Pa-hasidivts:v0.r:#0>0 E. Pa:tic">aa JSNUt>v0.r:#0>0 S. Murory">aa JSNUt>Meg Laiaut-d ">aa JSNdiv."],p>v0.r:#0>0 Murory">em>: T#ank you so muchReme ineing rouno talk w.259us. Pl-ali se:5p yourar:#0evtd dth:481 so we civcbe-sd/Meg Laiaut-d ">em>: Sure,-sn’s>so ni, mno meet you -blo. I hd>0 nens ubibleinativ a poli, mse:5="/mbeemee.-You inuld surenput>so#0ebons ulvtd cheery dépxr. In’s>raths ude0.r:#ing rouhs e.-Myar:#0ei Meg Laiaut-d ,lvtd I l0>0 vtl15 Beaureg3587Cirsto,uhs e rouOxemed/v0.r:#0>0 Pa:tic">em>: I think you bons ubleit up jusv.">dstMeg Laiaut-d ">em>: Wry.t#ank you,e) aul:#0-/v0.r:#0>0 Murory">em>: How long hd>0 you l0>0d ;pre rouOxemed?Meg Laiaut-d ">em>: I w S.borle;texraise thiS.b.r:#ifulmnown. T#vtlwnuld be 30 r:#0s I hd>0 had9:#0-pl-alurenof exissing rouOxemed/v0.r:#0>0 Pa:tic">em>: Well,lvice’t you jusv.axraynof sunsh>dstMeg Laiaut-d ">em>: Imkit, myt"ifJ" thiS.wonderfulmun0>0rse. I idid eache;texens y einu5p I get no s 598"hiS.:#0lo. In’s>a ni, mfrmalday, jusv.axgjsntlday no ons l0>0/v0.r:#0>0 Murory">em>: Yes, butr S.you kit, An-rthe Wmla-ei e’t l0>0 noday, ;text#an’s>wry.we’ren;pre talking w.259youtMeg Laiaut-d ">em>: Yes, I do kit,. In’s>a t00pdblr:#0ing… butroud v0 di0evtd dre borleens y #ingv0 day. In’s>:#0-way nhd ea0lo aondan-S.balaiae. Hs u0.r:0 , m;pre wimalonsmisse vtd mourned, butr noths ’s>a0pdvcal S.b.ing celebrate vcro81 nownr S.we s ak. We civ’t let nhr:0:#0ings get us 0-au/v0.r:#0>0 Murory">em>: Tlgeaus>wrpre you th:t vtd what youraadpx;l S, MegtMeg Laiaut-d ">em>: I am nhd 12peizu aisv.a 5ip js ana/a>deme :#0-Ha-he Ag0 ,y 598Un0>0rsitn-Av/jo0/v0.r:#0>0 Pa:tic">em>: How long hd>0 you th:tid9:#0re?Meg Laiaut-d ">em>: Jeff hiu:5p#0ein 2002/v0.r:#0>0 Murory">em>: Do you l0ke th:ting :#0re?Meg Laiaut-d ">em>: Yes, ns y euch/v0.r:#0>0 Pa:tic">em>: How anyroud v0 dre 598"h0-payroll,lMeg?Meg Laiaut-d ">em>: In’s>jusv."h0-f0>0 of us. Well,lit, sn’s>four/v0.r:#0>0 Murory">em>: 0.259An-rthe grgi, who’s>taln?Meg Laiaut-d ">em>: Jeff, of inurse. Kurt Grub an, Sofia Churche;texmyself. T#0re rs>also Ellioa-eOw S, butrhe 59ly ineeS.vul.me>wrpn.we hd>0 netth:t me supl-le rssues. Ellioa-ei e’t jsnkella-Ha-he ".25oye0:#0ougo. I’mlitt surenwry.Ieensn "/jtu a0d ;im.v0.r:#0>0 Pa:tic">em>: Di vgeaof you get along w.259An-rthe?Meg Laiaut-d ">em>: Wns llmser0>0 no get along w.259ourafellt, b.ings.v0.r:#0>0 Pa:tic">em>: Bun?Meg Laiaut-d ">em>: Well,lI "/an, ens yrgindoes>:#0i ubisv."o get along, butrI’>0 he3587"h0-oths s talk aboutrher/v0.r:#0>0 Murory">em>: 0hat di87"h0y #ay?Meg Laiaut-d ">em>: I he3587Sofia say nhat An-rthe w S.las ly inepeadp0>0 ;text#anlit asn-s-what, An-rthe always had9:o do besn-s-t#an ens yrginelse. Aboutrmy nhi587week.of workReme Ha-he,lI he3587Kurt telling Jeff t#anlh0-inulde’t belie>0 nhat An-rthe wh:tid9until 10:00 p.m.7"h0-nns ulbeemee>jusv.so sh0-inuld a hr.rginul:# t, a t#anlh0-di8/v0.r:#0>0 Pa:tic">em>: T#vtlw S.sens a r:#0s ago:#0ougo. Surely h0 had9goa-sn ons ut#anlbylit,?Meg Laiaut-d ">em>: You hd>0 :o underse:text#anlitginof us 0isl0ked ;pr. We llmgoa along. An-rthe jusv.had9so#0equ l0ties>:#anlgoa :o us rs>all. I’mlsurenwe hd>0 qu l0ties>:#anl-bloeu:5pher/v0.r:#0>0 Murory">em>: Can you g0>0 andn exa.25e?Meg Laiaut-d ">em>: Kurt di8e’t trusv.hpr. Ensn #0ougo Jeff w S.hd /izama0pded, Kurt t0ougot t0at An-rthe w nte Jeff :texdi8e’t cdre who sh0-hurt to get ;im.v0.r:#0>0 Pa:tic">em>: An-rthe “w nte ” Jeff?Meg Laiaut-d ">em>: From what Imkit,, Jeff :texAn-rthe use :o d:5p a long 0>0 ago. In w S.rb v0.rlbyl"h0-way sh0-acte t0at An-rthe ssillmhad9feelings>for Jeff.v0.r:#0>0 Murory">em>: So ens yrginknew t0at An-rthe had9feelings>for Jeff?Meg Laiaut-d ">em>: Sofia maylitv.hav0-f0guu:5pit outryet, butrKurt vtd I had. In w Se’t jusv.in my h0a8/v0.r:#0>0 Pa:tic">em>: How di87Jeff r named?Meg Laiaut-d ">em>: I think Jeff is>:#0-rginwho broke>sn 5ip w.259An-rthe, ;tex S.farx S.he’s>cp , rned, An-rthe is>nothing ul:# t#an dn e.25oye0:#o ;imlit,. Di you kit, t0at Jeff :texElena dre expr:#0ng :#0i us3587.child f="/ ut#is>r:#0?v0.r:#0>0 Murory">em>: How aboutryou,eMeg?Meg Laiaut-d ">em>: I’mlitt expr:#0ng. 0hatens umad0 you think t0at?v0.r:#0>0 Pa:tic">em>: I "/ant, hor w S.yourarel:5="/sh>p w.259An-rthe?Meg Laiaut-d ">em>: Imkiew t00-pecting or:#4. I belie>0 nhat An-rthe felt Imw S.belt, hs ubicaput>Imw S.jusv."h0-12peizu aisv. I gu481 "h0-bisv.way no explan-9ourarel:5="/sh>p wnuld be no say itlw S.si.25y le jsn-i/v0.r:#0>0 Murory">em>: DiexAn-rthe hav0-anyrbloeu qu l0ties>:#anlgoa :o you or youracpdth:ticd?Meg Laiaut-d ">em>: Imdov’t l0ke no s ak illmof t## t, d, butrAn-rthe w S.ns y promiscu0.r/v0.r:#0>0 Pa:tic">em>: An t0at -bloeu:5pyou?Meg Laiaut-d ">em>: Imthink oud v0 shnuld l0>0 vn lo>0 vs Natureniosindr/v0.r:#0>0 Murory">em>: Do you think oeu life-arti-inuld hd>0 had9so#0thing :o do w.259oeu t, th?Meg Laiaut-d ">em>: T#vtlis>, rdan-ella-po81ibil0ty,lI gu481/v0.r:#0>0 Pa:tic">em>: Wrpn.di87you lasv.secMeg Laiaut-d ">em>: Imtaln workRFriday vtl5:15. An-rthe w S.ssillmloeu:,lvtd I told heu Imw S.looting forw3587"o heu rel-le 598Monday/v0.r:#0>0 Murory">em>: 0hat sclomof rel-le?Meg Laiaut-d ">em>: Jeff t#ougot tginof us had9biblesl0 /ng clienv.inform:5="/m"o P:#0, mBrokerS.becaput>"h0y #e 87"o be ss, aing ouraclienvs ons uloutrfrom under ouran hrs. Hs vsked An-rthe "o inv.r:#g:5p atd sec0 anheu rel-le s3587.thing Monday ul:ning, atd sh0-wnuld annl.mcinwho t## l ak waa/v0.r:#0>0 Murory">em>: You sai87you t#re looting forw3587"o ie?Meg Laiaut-d ">em>: Yrs. Imw nte to kit,nwho itlw S. Jeff is>axgjsntl an, atd ## t,ser>0 e.25oye0s>wro dre 5oy a to ;im/v0.r:#0>0 Pa:tic">em>: T#is>Ellioa-eyou "/jtu a0d, ensn #0ougo h0-waSe’t t##re ofsin,.di87h0-get along w.259An-rthe OK?Meg Laiaut-d ">em>: Actunkel,uhs had9a t00pdblr:crush 598heu for a>wrop">atd beca0 a bsn 5i a stalker.vtl:#0-5ip js for a>f.r weeks, ;text#e98he>jusv.sudindellstopped showing up. Bunuhs haS.bee98back.vtlsn eme :#0-lasv.inu v0 of weeks. In #e s>:#anlh">atd An-rthe hav0-beco#0ea hr.fpdendr/v0.r:#0>0 Murory">em>: How di87An-rthe feel aboutr llmt#is>stalker.vtd-aru a? Beemee>## stopped ineing vul.me>?Meg Laiaut-d ">em>: Oh, you kit, An-rthe. S## lo>0d.vtd-aru arfrom dny an. S##’s>had9ul:# msn #0dn Pl nters>has>nuts. I’>0 he3587An-rthe brag aboutrht, sh0-put1 "h0m, ;text#e98throw1 "h0mloutrl0ke yet-d day’s>trash wrpn.s##’s>fiaished w.259:#0m/v0.r:#0>0 Pa:tic">em>: If you had9:o gu481, who-wnuld you think t0# l ak waa?Meg Laiaut-d ">em>: Sofia/v0.r:#0>0 Murory">em>: 0hy do you think itlw S.heu?Meg Laiaut-d ">em>: Dov’t get #0ewrong. Imthink Sofia is>gjsnt. S## nens uemegetandny of ourabirthdays. S## makt1 ancakt atd sings>"Hd y Birthday"9:o andnexens ything. S##’s>ns y t#ougotful. I-wnuld gu481 hs ubicaput>sh0-haS.bee98w.259us t0# shortisv.amountmof t>0 , atd sh0-wn:tid9eme P:#0, mbeemee>sh0-ia0 :o Ha-he/v0.r:#0>0 Pa:tic">em>: Inter.r:#ng. DiexAn-rthe hav0-anyrenemies>:#anlyou kit, of?Meg Laiaut-d ">em>: T##re is>axladyar:#0d Eois>Frosv. A>wrop">back, An-rthe tund-hs uoh (Freeclienv.atd sh0-s t a lotmof t>0 showing t#is>wo an sv0.rs. Ms. Frosv-haS.relit#re siga0d, sh0-sai87An-rthe wnulde’t sn jsn-hs uialls or anything. S## w S.ns y upsev. Vs y upsev.v0.r:#0>0 Pa:tic">em>: Can you think 5i anyrginelse?Meg Laiaut-d ">em>: Maybe Elena Ha-he,lJeff’s>:#0>. 0henens ush0-ia0 rouno t#e-5ip js, you inuld tell sh0-w S.j, a0.rlof An-rthe. T#0-two-wnuld always ey0-rgin noths butrh358ly ens uspoke.v0.r:#0>0 Pa:tic">em>: 0hy do you think sh0-w S.j, a0.r?Meg Laiaut-d ">em>: I’mlsurensh0-knew t0at Jeff use :o hav0-a thing w.259An-rthe. Ods t>0 Elena ia0 rouw.259Joanna, atd Jeff :texAn-rthe t#re sitsing rout#e-waising drea talking,lvtd I he3587Joanna say no Elena, “Lund-anlht, sh0-lootd.vtl;im/ I told you.” Trpn.s## murmuu:5pso#0thing aboutrputsing a stop9:o iv.v0.r:#0>0 Murory">em>: 0ho is>Joanna?Meg Laiaut-d ">em>: Ohpsorry, sh0’s>Kurt’s>:#0>lvtd Elena’s>bisv.fpdend.v0.r:#0>0 Pa:tic">em>: Wrpre wpre you Saturday nns u?Meg Laiaut-d ">em>: I "/t Ead9agAttrhe grn 5ip workReme den-rdlvtd drinks, ;text#e98I-w t ho#0/ I moonbaths my>backy3587until aboutr10:00, ;text#e98I-l0t9so#0eni, mvulm:5=c civdleandnex598"e:5pd9eme a>wrop"/ I had9a gv.jslof sweet u:5pwin , atd t#e98I-w t "o bed.v0.r:#0>0 Pa:tic">em>: Wro is> Ead?Meg Laiaut-d ">em>: Ead9Nixon,uhs’s>my>boyfpdend.v0.r:#0>0 Murory">em>: 0ho haS.acc481 "o t#e-5ip js wrpn.sn’s>a hrd?Meg Laiaut-d ">em>: We llmdo. Ohpatd t#e www)ning inepany, butrth0y co#0eoh Friday ensnings.v0.r:#0>0 Pa:tic">em>: Does>:#0-5ip js hav0-a securitn-system?Meg Laiaut-d ">em>: We use :o hav0-ia0 ras, butrJeff felt :#ey.wer0-a wut-dmof t>0 . Hs sai87:#anlsimcinwe wpre loc:5pd9n-9amser0p allpatd t#e "ifJ" w S.so wellpl0t, t#e w0dnc48mof th0mlens ub.ing nee:#d w S.jusv."oo einim a to "/ssuw.25.v0.r:#0>0 Pa:tic">em>: Dolyou kit, wry.An-rthe t S.rout#e-5ip js Saturday?Meg Laiaut-d ">em>: No. I-wnuld gu481 :#anlsh0-t S.fiaishing up-hs urel-le 598t#e-l ak maybe? I-jsnkellhd>0 no idea/v0.r:#0>0 Murory">em>: Meg, do you kit, if t##re waandar:il guleinut#e-5ip js?Meg Laiaut-d ">em>: Umm… yes, I’mlpsn tn-surenwe hd>0 odstv0.r:#0>0 Pa:tic">em>: Wnuld you hd to kit, wrat -ratd ps-what coe:uritlw S?Meg Laiaut-d :">em> Imkit, itlw S.H"e:chiubicaput>Jeff had9ue or:#4 itlalong w.259a>f.r oths oo6#0 59l462/eme ;im/v0.r:#0>0 Murory">em>: 0a1 :#is>ax12pentrpurw0dut>"h0n?Meg Laiaut-d ">em>: Ohpno,-sn waandainu v0 r:#0s ago. T#0-agenvs put>"h0m to "akt quickReix48mo98"h0-properties, if nee:ubi/v0.r:#0>0 Pa:tic">em>: Di87you ens uput>"h0ar:il gul?Meg Laiaut-d ">em>: No.v0.r:#0>0 Murory">em>: Nens ?Meg Laiaut-d ">em>: Nens .v0.r:#0>0 Murory">em>: Meg, if you wpre geapaing :#is>auti, who-wnuld you talk to?Meg Laiaut-d ">em>: I gu481 "h0-two-oud v0 who-wpre t#e w hrsv."o-hs uwnuld be hs ubisv.fpdend Naomi Fieldandnexhs uboyfpdend Da j-h Ba:tsdali/v0.r:#0>0 Pa:tic">em>: You think t0#yuwnuld hurt heu?Meg Laiaut-d ">em>: No, butrth0y could probabellg0>0 you putfulminform:5="/maboutrher lifendnex5aybe her enemies/v0.r:#0>0 Pa:tic">em>: You "/jtu a0d moonbathing "/mSaturday nns u. Diexanyrginsecensnu?Meg Laiaut-d ">em>: I dov’t kit,. Maybe "h0arens bors 0id. Di you kit, we hdd9a bdid mooneinuAugusv? T##re wov’t bin noths rginuntil Juell2015. Anyway, I am "ifnning to "oonbaths tonns u. Wa t "o cred "/?v0.r:#0>0 Pa:tic">em>: No, #0dnk you,ednexgood luck w.259:#an. Dov’t emeget your "oonscttri/Meg Laiaut-d ">em>: Your hs.-You jsnkellshnuld go sit under her/ In’s>qui5p a9feeling "o feel rginw.259:#0mun0>0rse.v0.r:#0>0 Murory">em>: 0s’ll se0 what we civcdo. T#ank you eme ineing ro.aa h"h0me-einimoda],[id-sh3ckmr-fjonuc">aa hfjonLi:--ov idfdiv.">akmr-fjon-tabS.resev-idfdol1{w:#0ula],[id-sv.jsn- aonLi:- kmr-fjon-li:--wrap kmr-tabS" a:#d="1{w:#[id-sv.jsn-ine"/jtTo6#0 kmr-ine"/jt-c Cne"/jttitch3ov idfdiv.">akmr-c
0 Home sortOldisv.kmr-sort-dld-sv.kmr-sorting.r:#5imag" al000.2598"0void(0);a naul000<2px}#ed">S-le by Oldisv.F3587drde i/chi:#0>0 Home sortt.ncei kmr-sort-f="/th.kmr-sorting.r:#5imag" al000.2598"0void(0);a>S-le by t.ncei F3587drde i/chi:#0>0 Home kmr-subs-em:il SevicebeEm:il.r:#5imag" al000.2598"0void(0);a><>0 Home kmr-icidt./hi:#b><>0 Home a jowdt./hi>aa hrbinw.259Em:ilakmr-li:-.resev-child.r:#0>0 Home kmr-emp/beane"/jt"> No ine"/jtt>foundag S5=ckiestch3ov 000.a],[id-sv.jsn-lo>0Li:- kmr-fjon-li:--wrap hidind kmr-tabS"> Loviestch3ov 000.a],000.a],[id-sh3ckmr-forma naul000ine"/jtForm kmr-form www)reix.r ],[id-sv.jsn-kmr-not-allt,ed"> [nd-imPl-ali logrouno ine"/jtimag<5imag" aa://socse:ckideastine">Powpred by K:--otodrder-00.a#<>nputrtclogpaidind"ar:#0="e28b98d96af18fbb3c90d82d8cb934a1" idid="1{ n js26l:#m/00.a ],000.a ],000.a ],000.a#000.a #!-- end tod-d voaa h26l:3 or:#42l#0c
raa href="odulvv0ck t0# Elf!js26l:#m/h3o,[id-sv.jsn-
#a /jomativ /jo "/juc
0 Home
raa hw hrv /joa><>0 Home fa9fa-t>0 sdt./hijs26l:#m/chi:#0>00 Home f"jswidt.jsn-">aa href= Home 0 Eoft.nce aul:#0-st 0 0 C-ou S);cojsn aul:#0-st raa href="odulvR, a Ese:5p Raiaorjs26l:#m/h3o,[id-sv.jsn-
#a /jomativ /jo "/juc
0 Home
raa hw hrv /joa><>0 Home fa9fa-t>0 sdt./hijs26l:#m/chi:#0>00 Home f"jswidt.jsn-">aa href=e4735874wmla-auti-iwonnud">0 Eoft.nce aul:#0-st aa wmla--f="/thsjswidd">aa href="/pwmla-auti-iwoi v0.r:#0>0 Bio, aul:#0-st aa href="/poret.us:--ouwmla-auti-0>0 Porm, aul:#0-st aa href="/poret.us:--wmla-auti-p.r:#0>0 C-ou S);cojsn aul:#0-st aa href="/wmla--d0.r:#0>0 0 C-ou S);cojsn aul:#0-st aa wmla-auti-ld-cicgaskd v0.r:#0>0 Ask tht0Detss jve aul:#0-st raa href="odulvPooch Sleuthsjs26l:#m/h3o,[id-sv.jsn-
#a /jomativ /jo "/juc
0 Home
raa hw hrv /joa><>0 Home fa9fa-t>0 sdt./hijs26l:#m/chi:#0>00 Home f"jswidt.jsn-">aa href= Home 0 Eoft.nce aul:#0-st 0 Ipx;h-30 , aul:#0-st aa Home 0 Bio, aul:#0-st aa href="/poret Home 0 Porm, aul:#0-st aa href="/por Home 0 C-ou S);cojsn aul:#0-st 0href= Home 0 0 C-ou S);cojsn aul:#0-st0ula,[id-sv.jsn-iww)}#jsn-so.com/i.com/i.com/i.com/i.com/i.com/i.[id-sv.jsn-l-ar:box-1
],[id-sv.jsn-
],p><[id-sv.jsn-all odi-0ox ll odi-li:-."> a ll odi-sn-hs.r:#0>0 Home ll odi-sn-h">],[id-sv.jsn- ll odi-smghref=4735874t0#:#0>0-2-auti-d0.r:#0>0 /5393-kk2-ttods-p.rt.jssnter-modu odulvsu od_raxo_ ll odi/crf=4735874t0#:#0>0-2-auti-d0.r:#0>0 /5393-kk2-ttods-p.rt.jPerfr:#0ng :#e ttodsjsul:#h4sn a[ids],f=4735874t0#:#0>0-2-auti-d0.r:#0>0 /5393-kk2-ttods-p.rt.-sv.jsn- ll odi-jsndul:#so.cde i/chi:#0>0 Home ll odi-sn-h">],[id-sv.jsn- ll odi-smghref=4735874t0#:#0>0-2-auti-d0.r:#0>0 /5392-kk2-cha0.r:#t.jssnter-modu odulvsu od_raxo_ ll odi/crf=4735874t0#:#0>0-2-auti-d0.r:#0>0 /5392-kk2-cha0.r:#t.jDevelop0ng :#e cha0actersjsul:#h4sn a[ids],f=4735874t0#:#0>0-2-auti-d0.r:#0>0 /5392-kk2-cha0.r:#t.-sv.jsn- ll odi-jsndul:#so.cde i/chi:#0>0 Home ll odi-sn-h">],[id-sv.jsn- ll odi-smghref=4735874t0#:#0>0-2-auti-d0.r:#0>0 /5391-kk2-360-zina1.jssnter-modu odulvsu od_raxo_ ll odi/cbehitd t#e ttods8mof th0 Kudzu Kidans3587.con>0rs:5="/mw.259Zina Jaciwoo{ n jsul:#[ids],[id-sv.jsn- ll odi-d-ar:#0 rf=4735874t0#:#0>0-2-auti-d0.r:#0>0 /5391-kk2-360-zina1.jCoime Stods 360u0.r:0 tskFileing Zinajsul:#h4sn a[ids],f=4735874t0#:#0>0-2-auti-d0.r:#0>0 /5391-kk2-360-zina1.-sv.jsn- ll odi-jsndul:#so.cde i/chi:#0>0 Home ll odi-sn-h">],[id-sv.jsn- ll odi-smghref=4735874t0#:#0>0-2-auti-d0.r:#0>0 /5390-kk2-360-naomi1.jssnter-modu odulvsu od_raxo_ ll odi/cbehitd t#e ttods8mof th0 Kudzu Kidans3587.iwoi v0.rmw.259Naomi Te.25e{ n jsul:#[ids],[id-sv.jsn- ll odi-d-ar:#0 rf=4735874t0#:#0>0-2-auti-d0.r:#0>0 /5390-kk2-360-naomi1.jCoime Stods 360u0.r:0 tskFileing Naomijsul:#h4sn a[ids],f=4735874t0#:#0>0-2-auti-d0.r:#0>0 /5390-kk2-360-naomi1.-sv.jsn- ll odi-jsndul:#so.cde i/chi:#0ula],000.a #!-- CDUB - CnuntDown-Up Big - Kubik-Rubik Joomla! Extensionr -rViktl: Voge0 :#g:5="/mbe-sds ],026l:# ],26l:csh3cbigbeemee860#0 ],brn jbrn ],26l:csh3cbigt>0 860#0,026l:# ],026l:# ],26l:csh3cbigagAtt860#-sv.jsn-idub_itgi#0 ],026l:# ],000.a ],000.a#0pl:#[ids,[id-sv.jsn-iww)}#jsn-so.com/i.com/i.com/i.com/i.com/i.com/i.[id-sv.jsn-solid-1
],[id-sv.jsn-
],p--arti h"lassalign: tod-d ;">Hav0-a qu0 :#"/mme a>.r:hniccal Ssu/?ef= Home fcp_ odal{ 4735874comptgint/flex0rsal/em:il/em:ilcLet us kit, so we civcwidt#0pl:#[ids,[id-sv.jsn-iww)}#jsn-so.com/i.com/i.com/i.com/i.com/i.com/i ],000.a ],000.a ],000.a ],000.a ],000.a ],[id-sh3c ],[id-sh3c.[id-sv.jsn-spror:#0>tabl0 tabl0 ="1784">],[id-sv.jsn-spror:#0>tabl0 -ons lay">.[id-sv.jsn-css- a:#r-wrappul{w,[id-sv.jsn-css- a:#rso.com/i.com/i.com/iididfdiv.">aspror:#0>tabl0 -cpxdan-ul cdis-3tabl0 -sn-hsi:#0>0 Home spror:#0>tabl0 -blor: -itgi-tabl0 -sn-h>],[id-sv.jsn-spror:#0>tabl0 -sn-h"adata>tabl0 -cpxd/jt>],[id-sv.jsn-spror:#0>tabl0 -dis2 spror:#0>tabl0 -cell spror:#0>tabl0 -bg1{w:#h4-sv.jsn-spror:#0>tabl0 -tnmen"adata>tabl0 -devicers],f=473587a://socix}#coimettodstine/comptgint/pay"ifns:#0>n/ Sevicebe/16?In-hsh35024">nd-imB0-a v0.r:#0>0imagtabl0 -tlas"ul0aaaaEnjoy exclus0>0mbenefmyinmagtabl0 -pri, mspror:#0>tabl0 -cell spror:#0>tabl0 -bg2"ul0aaa$7meme 6 mpxdhinmatabl0 -featurenspror:#0>tabl0 -cell spror:#0>tabl0 -bg1{w:d-imB0-th0 s3587.to se0 th0 f="/th.autiminform:5="/nmatabl0 -featurenspror:#0>tabl0 -cell spror:#0>tabl0 -bg1{w:d-im aul:#0-d0.r:#0>0 qu0 :#"/smaboutr:#e cutinmatabl0 -featurenspror:#0>tabl0 -cell spror:#0>tabl0 -bg1{w:d-im$7meme a 6 mpxdhlitg-12purring Seviceizu anmatabl0 -link spror:#0>tabl0 -cell spror:#0>tabl0 -bg1{w:,f=473587a://socix}#coimettodstine/comptgint/pay"ifns:#0>n/ Sevicebe/16?In-hsh35024"-sv.jsn-jsndiv">>aa hrbinNow.cde i/om/iid/om/iid/chi:#0>0 Home spror:#0>tabl0 -blor: -itgi-tabl0 -sn-h>],[id-sv.jsn-spror:#0>tabl0 -sn-h"adata>tabl0 -cpxd/jt>],[id-sv.jsn-spror:#0>tabl0 -dis2 spror:#0>tabl0 -cell spror:#0>tabl0 -bg1{w:#h4-sv.jsn-spror:#0>tabl0 -tnmen"adata>tabl0 -devicers],f=473587a://socix}#coimettodstine/>0 Seviceizu aul:"],ow11/1-yearin.vtioip jsn-deal" >nd-imB0-atioip jsnd-imtabl0 -tlas"ul0aaaaEnjoy :#e cutimeme eal"d-imtabl0 -pri, mspror:#0>tabl0 -cell spror:#0>tabl0 -bg2"ul0aaaeal nmatabl0 -featurenspror:#0>tabl0 -cell spror:#0>tabl0 -bg1{w:d-imPosv-ineme tsk"/mcutimdocume tsnmatabl0 -featurenspror:#0>tabl0 -cell spror:#0>tabl0 -bg1{w:d-imEarn="jsnnf="/myinmatabl0 -featurenspror:#0>tabl0 -cell spror:#0>tabl0 -bg1{w:d-imPa-hasidit" thnnf=ime Stods Coesn-s--.nmatabl0 -link spror:#0>tabl0 -cell spror:#0>tabl0 -bg1{w:,f=473587a://socix}#coimettodstine/>0 Seviceizu aul:"],ow11/1-yearin.vtioip jsn-deal" -sv.jsn-jsndiv">Re-st-d nNow.cde i/om/iid/om/iid/chi:#0>0 Home spror:#0>tabl0 -blor: -itgi-tabl0 -sn-h>],[id-sv.jsn-spror:#0>tabl0 -sn-h"adata>tabl0 -cpxd/jt>],[id-sv.jsn-spror:#0>tabl0 -dis2 spror:#0>tabl0 -cell spror:#0>tabl0 -bg1{w:#h4-sv.jsn-spror:#0>tabl0 -tnmen"adata>tabl0 -tevicers],f=473587a://socix}#coimettodstine/comptgint/pay"ifns:#0>n/ Sevicebe/30?In-hsh35024">nd-imB0-a v0.r:#0>0imagtabl0 -tlas"ul0aaaaeal Trialimagtabl0 -pri, mspror:#0>tabl0 -cell spror:#0>tabl0 -bg2"ul0aaaeal 30 day nrialimatabl0 -featurenspror:#0>tabl0 -cell spror:#0>tabl0 -bg1{w:d-imT/th.dr0>0 a v0.r:#0>0-level Seviceizu amw.259no riskimatabl0 -featurenspror:#0>tabl0 -cell spror:#0>tabl0 -bg1{w:d-imSign up-eme a 6-mpxdhl Seviceizu amvtl:#0-regul i.rit" of $7.00, ;texget a 30-day eal" nrialimatabl0 -featurenspror:#0>tabl0 -cell spror:#0>tabl0 -bg1{w:d-imCdnc4lmw.25 30 dayandnexyou willmitt be cha0gedimatabl0 -link spror:#0>tabl0 -cell spror:#0>tabl0 -bg1{w:,f=473587a://socix}#coimettodstine/comptgint/pay"ifns:#0>n/ Sevicebe/30?In-hsh35024"-sv.jsn-jsndiv">t>aa hrbinNow .cde i/om/iid/om/iid/chi:#0ula],[id-sv.jsn-spror:#0>tabl0 -nav{w:,idfdiv.">aspror:#0>tabl0 -pagin:5="/-aidind">:#0>0 Home :#0>0"adata>tabl0 -ner=="1{w 26l:>1aa h26l:4 or:#41 "a"],[id-sv.jsn-l-ar:box-1
raa href="odulvAdmiaistr:5="/#a /jomativ /jo "/juc
:#0>0 Home
raa hw hrv /joa><>0 Home fa9fa-t>0 sdt./hijs26l:#m/chi:#0>00 Home f"jsw">ef= 4735874iwoi /thed-ariwrising#0>0 Bio, aul:#0-/thed Wrising?gef= 4735874ppdvccy-poli,y0>0 C-ou S);codvccy Poli,ygef= 4735874#0-msoip-ser>i v0.r:#0>0 IpxT0-ms of Ser>i vgef= 4735874un Sevicebe-em:il0.r:#0>0 IpxUn Sevicebe9Em:ilgef= 4735874cdnc4l-your Seviceizu ahev id="jsnnu-inc4lmyour >aa hrizu anef= 4735874resev-aar:#0c
aul:#0-aul0ef= 4735874userr:#0-12mi der0.r:#0>0 IpxUserr:#0 R2mi der0-aul0ef= 4735874v0.r-t0#:newslrther0.r:#0>0 Ipxv id=:#0-Newslrther0-aul0ef= 4735874ophsjsvtid-ophsout-poli,y0>0 C-ou S);Ophsjs dnexOphsoutrPoli,ygef= 4735874cpxdactsushev id="jsnnu-pxdact Un aul:#0-st aa h26l:4 or:#42l#0c
aa h2olid-1
raa href="odulv-pxdact
aa h
],p--arti h"lassalign: tod-d ;">f=ime Stods
3440 N 16dhlSt, >asn- #4
Phoenix, AZ 85016
Voi, m(623) 565-8573
Faxm(602)-274-7280
,f=473587m:ilto:admia@coimettodstine? Sejr:#=f=ime Stl:#">supl-le@coimettodstinet  aupa"],p--arti h"lassalign: tod-d ;">,f=473587a://ssocplus.gooicetine/1113119100994907278oip 12l="publishedesFitd .rlon Gooice+t aa h26l:4 or:#43l#0c
aa h2olid-1
raa href="odulv-u j-ht="jsnnFeedsjs26l:#m/h3o,[id-sv.jsn-
didfsh3cobrss-r:#0>sv.jsn- od_obrsssolid-1#0  P.r:#imag All "jsnnFil=oimag ;h-30 , amag l:#0-st aa h2olid-1
,[id-sv.jsn-ccym:iling_ odulvsolid-1#fsh3cccym:iling_ odulv_formAcym:iling57681#0c
aa hccym:iling_fulliv #fsh3cccym:iling_fulliv _formAcym:iling57681#--arti h"lassalign:talnhevcaa hccym:iling_ odulv_formhevc
aa hccym:iling_iwonntlas"u,ha>Get weekly upd:5p8mo98"h0-iw>0 :#g:5="/.m/h3o      df=4735874v0.r-t0#:newslrther/archive/li:-ing#>ClickRto v0.rm0.r v0.rlupd:5p8t dcom/i div i">aa hccym:iling_formhvcaa honefmeld fmeldccy-jonu sh3cfmeld_r:#0_formAcym:iling57681#0aa hccy_requiu:5Fmeld">N:#0,0tab4li daa hccyfmeld_r:#000caa hsnput0ox requiu:5"ar:#0="user[r:#0]" idid="#0adpx;osN:#0"/> aul:#0-caa hccy_requiu:5Fmeld">Ev aol,0tab4li daa hccyfmeld_em:il00caa hsnput0ox requiu:5"ar:#0="user[em:il]" idid="#0adpx;osEv aol"/> aul:#0-c0rti Faclogpbutton" idid="Un Sevicebe"ar:#0="SSemit" onclickgpjs jsn- Semitccym:ilingform('ophout','formAcym:iling57681')"n ],0pa"],000.a ],>nputrtclogpaidind"ar:#0="ajax" idid="0"/> ],>nputrtclogpaidind"ar:#0="acy_sour, 0 idid=" odulv_738{ n ],>nputrtclogpaidind"ar:#0="ctrl0 idid=" Se"/> ],>nputrtclogpaidind"ar:#0="task0 idid="ittask0/> ],>nputrtclogpaidind"ar:#0="="/mrr:#0 idid="a://%3A%2F%2Fix}#coimettodstine%2Fi dexle j0/> ],>nputrtclogpaidind"ar:#0="="/mrr:#un Se0 idid="a://%3A%2F%2Fix}#coimettodstine%2Fi dexle j0/> ],>nputrtclogpaidind"ar:#0="ophion" idid="com_ccym:iling0/> ],>nputrtclogpaidind"ar:#0="aidindli:-s" idid="240/> ],>nputrtclogpaidind"ar:#0="ccyformr:#0" idid="formAcym:iling57681{ n ],>nputrtclogpaidind"ar:#0="In-hsh" idid="2826"/> au00.a ],/forma"],000.a ],000.a ],[id-sv.jsn-iww)}#jsn-so.com/i.com/i.com/i.com/i.com/i.com/i"],000.a ],000.a ],000.a ],000.a ],[id-sh3csv.jsn-
sv.jsn-l:#012{w ],[id-sv.jsn-
aa h
],p--arti h"lassalign: tod-d ;">All cpxd/jts>cppyons ul&cppy;nf=ime Stods, 1995-2016You dre no, b.ing logged e jsgmyour Facebund-c="//jtials.com/i.com/i. hriz-tclogptlas/l000.2598"">var cb=fun:#0on(){var l=docume t#cosnt:Elv /jt('link');l.12l='-artisheet';l.47358'/598"a/plg_jchophimize/.jsets/gz/1/0/84999f2619f23088548825ef103d7775.css';var h=docume t#getElv /jtsByTagN:#0('h0a8')[0];h.d dChild(l);};var raf=requ0 :Anim #0onFr:#0||mozRequ0 :Anim #0onFr:#0||webkitRequ0 :Anim #0onFr:#0||msRequ0 :Anim #0onFr:#0;if(raf)raf(cb);else window.addEnsnuLi:-odsr('loa8',cb);aul2598"i ],nol2598"iaul2598"i