d="fb-root"/headt">
d="stop jsn-hastoprightn-topheaderoot">
d="fb-root"/headt">li>ul:after,div >li>ul:after,div phean-:200px}div.jsm jsn-i"jsn-tophean-:200px}div.js="jsn-m jh3i"jsn-tophean-:200own hm jsclo jscloi"jsn-tophean-:2000px)">Lll-largclo jrgclo jrh3 jsn-i"jsn-tophean-:200px}d-30m "/headt"> <-login.vertical inputm "/headt"> <-login.vertical inourm "/headt"> <-login.vertical #form-sclm "/t,.jsn fheckbnner,inb-root"Sner,inbt">Lll -lart,.jsn>="fbt">Regi <-login.verticremembn-m <4}.js -lo Remembn- me ""],.ibfheckb:100%;ub-root"taskm valuot"al i.ng-bo"/>""],.ibfheckb:100%;ub-root"returcm valuot"aHR0cDovL3d3dy5jcmltZXNjZW5lLmNvbS9pbmRleC5waHA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD0yNDU0OmotZ3J1Ym1hbi1pbnRlcnZpZXcmY2F0aWQ9MzY0Ond5YXR0LWNvd3Jva2VycyZJdGVtaWQ9MjU5OA=="/>""],.ibfheckb:100%;ub-root"n-:_irm valuot"1146m/>""],.ibfheckb:100%;ub-root"a42b915065964edbea971c127b024c4em valuot"1m /> d="fb-roo="fbv> d="fb-roo="fbv> d="fb-roo="fbv> d="fb-roo="fbv>
d="fb-root"/ulot"/liot">
d="fb-root"/a href="/s-inl.phpm fwn ht"i j"mg src="/es/jsn_ng-o_ng-oaineg:0ce5cons" altt"div> j"mg src="/es/jsn_ng-o_ng-oaineg:0ce5cons" altt"div> j="t /iv idt"/headtoprightcrea ot">
d="stop jsn-hastoprightn-toontainera mjsn-hast">jrgclo jrh3 jsn-i"jsn-tophean-:200px}d-30m /sclodtoprightsenu li spa-:10px dy id="jsn-masenu li spa">Menujrgclo snuld id="jsdulecontainer m <4iot">jri>jrgclo jra,o <4ioi"jsn-tof:26p">ja href="/a m"/sclo>" Home jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-to:10px d>ja href="/thx}.nsit2a m"/sclo>" Sfart Here jrgclo sn="tjscloi"jsn-topheanenu li spa">jrgclo julo<4ioi"jsn-tof:26p">ja href="/thx}.nsit2/d-imatinfoa m"/sclo>" L-imat Info jrgclo sn="tjra,o<4io>ja href="/thx}.nsit2/ret-pa m"/sclo>" Cnsi Ret-p jrgclo sn="tjra,o<4io>ja href="/thx}.nsit2/.nsitea(Opncea m"/sclo>" Ea(Opnce jrgclo sn="tjra,o<4io>ja href="/thx}.nsit2/.nsitht:48-comsa m"/sclo>" It:48-coms jrgclo sn="tjra,o<4io>ja href="/thx}.nsit2/.nsitbiosa m"/sclo>" Biographies jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tol#46bphea0px)-fbkit-">ja href="/thx}.nsit2/.nsitdetolorves" m"/sclo>" Fl.oDetolorves Only jrgclo sn="tjra,oja href="/atd-qumati-cm m"/sclo>" Ask thxoDetolorve jrgclo sn="tjscloi"jsn-topheanenu li spa">jrgclo julo<4ioi"jsn-tof:26p l#46d>ja href="/atd-qumati-c/atd-answers" m"/sclo>" Examjsn-thxoAnswers jrgclo sn="tjra,oja href="/prea(ous}.nsis-1473587462a m"/sclo>" Prea(ous Cnsis jrgclo sn="tjscloi"jsn-topheanenu li spa">jrgclo julo<4ioi"jsn-to:10px f:26p">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/mommymuurceed" m"/sclo>" Mommy Muurceed .nsi jrgclo sn="tjscloi"jsn-topheanenu li spa">jrgclo julo<4ioi"jsn-tof:26p phea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/mommymuurceed/mommytht:roa m"/sclo>" Cnsi It:rodughtbo jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/mommymuurceed/mommytea(Opncea m"/sclo>" Ea(Opnce jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/mommymuurceed/mommytht:48-comsa m"/sclo>" It:48-coms jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/mommymuurceed/mommytbiosa m"/sclo>" Bios jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/mommymuurceed/mommytpl,ola m"/sclo>" Press jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tol#46bphea0px)-helnamea href="/prea(ous}.nsis-1473587462/mommymuurceed/mommytst:""i-cm m"/sclo>" Cnsi St:""i-c jrgclo sn="tjra,oja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/sall gv idl gv i.nsim m"/sclo>" Sall gv Dl gv Cnsi jrgclo sn="tjscloi"jsn-topheanenu li spa">jrgclo julo<4ioi"jsn-tof:26p phea0px)-infoa>ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/sall gv idl gv i.nsi/twod" Cnsi It:rodughtbo jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/sall gv idl gv i.nsi/twonend" Ea(Opnce jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/sall gv idl gv i.nsi/twonend" It:48-coms jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/sall gv idl gv i.nsi/twonend" Bios jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/sall gv idl gv i.nsi/twonend" Press jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tol#46bphea0px)-helnamea href="/prea(ous}.nsis-1473587462/sall gv idl gv i.nsi/twonend" Cnsi St:""i-c jrgclo sn="tjra,oja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/kudzu-kids}.nsim m"/sclo>" Kudzu Kids Cnsi jrgclo sn="tjscloi"jsn-topheanenu li spa">jrgclo julo<4ioi"jsn-tof:26p phea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/kudzu-kids}.nsi/kudzukids}ont-tm m"/sclo>" Saart Here jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/kudzu-kids}.nsi/kudzumenu ntentm m"/sclo>" Cnsi Cnu ntent jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/kudzu-kids}.nsi/kids}.nsitea(Opncea m"/sclo>" Ea(Opnce jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/kudzu-kids}.nsi/kids}.nsitht:48-comsa m"/sclo>" It:48-coms jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-bio">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/kudzu-kids}.nsi/kids}.nsitbiosa m"/sclo>" Biographies jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/kudzu-kids}.nsi/kids}.nsitpl,ola m"/sclo>" Press jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-fbkit-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/kudzu-kids}.nsi/kids}.nsitdetolorves" m"/sclo>" Fl.oDetolorves Only jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tol#46bphea0px)-helnamea href="/prea(ous}.nsis-1473587462/kudzu-kids}.nsi/kids}.nsitst:""i-cm m"/sclo>" Cnsi St:""i-c jrgclo sn="tjra,oja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/beauty.nsia m"/sclo>" Barbara Dubois Cnsi jrgclo sn="tjscloi"jsn-topheanenu li spa">jrgclo julo<4ioi"jsn-tof:26p phea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/beauty.nsi/beauty}ont-tm m"/sclo>" Saart Here jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-infoa>ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/beauty.nsi/beauty}enu ntentm m"/sclo>" Dubois Cnsi Cnu ntent jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/beauty.nsi/beauty}ea(Opncea m"/sclo>" Ea(Opnce jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/beauty.nsi/beauty}ht:48-comsa m"/sclo>" It:48-coms jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-bio">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/beauty.nsi/beauty}biosa m"/sclo>" Biographies jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/beauty.nsi/beauty}pl,ola m"/sclo>" Press jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tol#46bphea0px)-helnamea href="/prea(ous}.nsis-1473587462/beauty.nsi/beauty}st:""i-cm m"/sclo>" Cnsi St:""i-c jrgclo sn="tjra,oja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/izard.nsia m"/sclo>" Izard F:none Muurce Cnsi jrgclo sn="tjscloi"jsn-topheanenu li spa">jrgclo julo<4ioi"jsn-tof:26p phea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/izard.nsi/izard}ea(Opncea m"/sclo>" Ea(Opnce jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/izard.nsi/izard}ht:48-comsa m"/sclo>" It:48-coms jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-bio">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/izard.nsi/izard}biosa m"/sclo>" Biographies jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/izard.nsi/izard}pl,ola m"/sclo>" Press jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tol#46bphea0px)-helnamea href="/prea(ous}.nsis-1473587462/izard.nsi/izard}st:""i-cm m"/sclo>" Cnsi St:""i-c jrgclo sn="tjra,oja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/kelly-mnt,#}.nsim m"/sclo>" Kelly Mnt,# Cnsi jrgclo sn="tjscloi"jsn-topheanenu li spa">jrgclo julo<4ioi"jsn-tof:26p phea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/kelly-mnt,#}.nsi/housewife}ont-tm m"/sclo>" Saart Here jrgclo sn="tjra,o<4io>ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/kelly-mnt,#}.nsi/housewife}enu ntentm m"/sclo>" Cnsi Cnu ntent jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/kelly-mnt,#}.nsi/housewife}ea(Opncea m"/sclo>" Ea(Opnce jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/kelly-mnt,#}.nsi/housewife}ht:48-comsa m"/sclo>" It:48-coms jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-bio">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/kelly-mnt,#}.nsi/housewife}biosa m"/sclo>" Biographies jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/kelly-mnt,#}.nsi/housewife}pl,ola m"/sclo>" Press jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tol#46bphea0px)-helnamea href="/prea(ous}.nsis-1473587462/kelly-mnt,#}.nsi/housewife}st:""i-cm m"/sclo>" Cnsi St:""i-c jrgclo sn="tjra,oja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/finet-trm m"/sclo>" Andrew Fjsn-Cnsi jrgclo sn="tjscloi"jsn-topheanenu li spa">jrgclo julo<4ioi"jsn-tof:26p phea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/finet-tr/thxhand}ont-tm m"/sclo>" Saart Here jrgclo sn="tjra,o<4io>ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/finet-tr/fine}enu ntentm m"/sclo>" Cnsi Cnu ntent jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/finet-tr/thxhand}ea(Opncea m"/sclo>" Ea(Opnce jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/finet-tr/thxhand}ht:48-comsa m"/sclo>" It:48-coms jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/finet-tr/thxhand}biosa m"/sclo>" Biographies jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/finet-tr/thxhand}pl,ola m"/sclo>" Press jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tol#46bphea0px)-helnamea href="/prea(ous}.nsis-1473587462/finet-tr/thxhand}st:""i-cm m"/sclo>" Cnsi St:""i-c jrgclo sn="tjra,oja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/laurieidl ieons/atrm m"/sclo>" Laurie Dl ieon-Cnsi jrgclo sn="tjscloi"jsn-topheanenu li spa">jrgclo julo<4ioi"jsn-tof:26p phea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/laurieidl ieons/atr/bucke:inlt-tm m"/sclo>" Saart Here jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-infoa>ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/laurieidl ieons/atr/bucke:ienu ntentm m"/sclo>" Cnsi Cnu ntent jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/laurieidl ieons/atr/bucke:iea(Opncea m"/sclo>" Ea(Opnce jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/laurieidl ieons/atr/bucke:iht:48-comsa m"/sclo>" It:48-coms jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/laurieidl ieons/atr/bucke:ibiosa m"/sclo>" Biographies jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/laurieidl ieons/atr/bucke:ipl,ola m"/sclo>" Press jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tol#46bphea0px)-helnamea href="/prea(ous}.nsis-1473587462/laurieidl ieons/atr/bucke:ist:""i-cm m"/sclo>" Cnsi St:""i-c jrgclo sn="tjra,oja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/shaws/atrm m"/sclo>" Jerry Shaw-Cnsi jrgclo sn="tjscloi"jsn-topheanenu li spa">jrgclo julo<4ioi"jsn-tof:26pd>ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/shaws/atr/shawsnlt-tm m"/sclo>" Saart Here jrgclo sn="tjra,o<4io>ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/shaws/atr/shawsea(Opncea m"/sclo>" Ea(Opnce jrgclo sn="tjra,o<4io>ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/shaws/atr/shawsht:48-comsa m"/sclo>" It:48-com jrgclo sn="tjra,o<4io>ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/shaws/atr/shawsbiosa m"/sclo>" Biographies jrgclo sn="tjra,o<4io>ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/shaws/atr/shawspl,ola m"/sclo>" Press jrgclo sn="tjra,o<4io>ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/shaws/atr/shawsst:""i-cm m"/sclo>" Cnsi St:""i-c jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tol#46d>ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/shaws/atr/shawsaskm m"/sclo>" Ask thxoDetolorve jrgclo sn="tjra,oja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/maxwells/atrm m"/sclo>" Maxwell-Cnsi jrgclo sn="tjscloi"jsn-topheanenu li spa">jrgclo julo<4ioi"jsn-tof:26p phea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/maxwells/atr/ska:48snlt-tm m"/sclo>" Saart Here jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/maxwells/atr/ska:48sea(Opncea m"/sclo>" Ea(Opnce jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/maxwells/atr/ska:48sht:48-comsa m"/sclo>" It:48-coms jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/maxwells/atr/ska:48sbiosa m"/sclo>" Bios jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/maxwells/atr/ska:48spl,ola m"/sclo>" Press jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-helnamea href="/prea(ous}.nsis-1473587462/maxwells/atr/ska:48sst:""i-cm m"/sclo>" Cnsi St:""i-c jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tol#46d>ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/maxwells/atr/ska:48saskm m"/sclo>" Ask thxoDetolorve jrgclo sn="tjra,oja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/co-imas/atrm m"/sclo>" Diasn-Co-ima-Cnsi jrgclo sn="tjscloi"jsn-topheanenu li spa">jrgclo julo<4ioi"jsn-tof:26p phea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/co-imas/atr/co-imasnlt-tm m"/sclo>" Saart Here jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/co-imas/atr/co-imasea(Opncea m"/sclo>" Ea(Opnce jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/co-imas/atr/co-imasht:48-comsa m"/sclo>" It:48-coms jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/co-imas/atr/co-imasbiosa m"/sclo>" Bios jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/co-imas/atr/co-imaspl,ola m"/sclo>" Press jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-helnamea href="/prea(ous}.nsis-1473587462/co-imas/atr/co-imasst:""i-cm m"/sclo>" Cnsi St:""i-c jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tol#46d>ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/co-imas/atr/co-imasaskm m"/sclo>" Ask thxoDetolorve jrgclo sn="tjra,oja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/ledbel-ic.nsim m"/sclo>" Jasmjsn-Ledbel-ic-Cnsi jrgclo sn="tjscloi"jsn-topheanenu li spa">jrgclo julo<4ioi"jsn-tof:26p phea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/ledbel-ic.nsi/pl#46icsnlt-tm m"/sclo>" Saart Here jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/ledbel-ic.nsi/pl#46icsea(Opncea m"/sclo>" Ea(Opnce jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/ledbel-ic.nsi/pl#46icsht:48-comsa m"/sclo>" It:48-coms jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/ledbel-ic.nsi/pl#46icsbiosa m"/sclo>" Bios jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/ledbel-ic.nsi/pl#46icspl,ola m"/sclo>" Press jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-helnamea href="/prea(ous}.nsis-1473587462/ledbel-ic.nsi/pl#46icsst:""i-cm m"/sclo>" Cnsi St:""i-c jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tol#46 phea0px)-fbkit-">ja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/ledbel-ic.nsi/pl#46icsaskm m"/sclo>" Ask thxoDetolorve jrgclo sn="tjra,oja href="/prea(ous}.nsis-1473587462/morebkim m"/sclo>" Vcom Cnsi Archrves jrgclo sn="tjra,oja href="/mycal 96pipor-cy4m m"/sclo>" Sl 96pibi jrgclo sn="tjscloi"jsn-topheanenu li spa">jrgclo julo<4ioi"jsn-to:10px f:26p">ja href="/mycal 96pipor-cy4/jo"jsow11" m"/sclo>" Jo"j Now! jrgclo sn="tjscloi"jsn-topheanenu li spa">jrgclo julo<4ioi"jsn-tof:26p">ja href="/mycal 96pipor-cy4/jo"jsow11/jo"jsas-atdetolorve" m"/sclo>" Jo"j as aoDetolorve (Paid) jrgclo sn="tjra,oja href="/mycal 96pipor-cy4/jo"jsow11/jo"jsas-an-offic48sfree" m"/sclo>" Jo"j as an Offic48 (Free) jrgclo sn="tjra,oja href="/mycal 96pipor-cy4/jo"jsow11/1-yearcal 96pipor-cydeal" m"/sclo>" 1 Year Sl 96pipor-coDeal jrgclo sn="tjra,oja href="/mycal 96pipor-cy4/.nsi-creditla m"/sclo>" Cnsi Creditl jrgclo sn="tjra,o<4io>ja href="/mycal 96pipor-cy4/mydashboaurm m"/sclo>" My Dashboaur jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tol#46">ja href="/mycal 96pipor-cy4/chl gvcal inourm m"/sclo>" Chl gv Pl inour jrgclo sn="tjra,oja href="/jomidth:9m m"/sclo>" Sdth:9izi jrgclo sn="tjscloi"jsn-topheanenu li spa">jrgclo julo<4ioi"jsn-tof:26p">ja href="/jomidth:9/al iforumla m"/sclo>" Foruml jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tol#46">ja href="/jomidth:9/communifhecople-3a m"/sclo>" Edit Avant- jrgclo sn="tjra,o ja href="//wwwocpimescene.com/store/s-inl.phpm m"/sclo>" CSI Shop jrgclo sn="t"/scloi"jsn-topheanenu li spa">jrgclo julo<4ioi"jsn-tof:26p"> ja href="//wwwocpimescene.com/store/s-inl.php?onta_#jsn=s-inl&cPath=66m m"/sclo>" Lumjsol Testl jrgclo sn="t"/ra,o<4io> ja href="//wwwocpimescene.com/store/s-inl.php?onta_#jsn=s-inl&cPath=53a m"/sclo>" Photography jrgclo sn="t"/ra,o<4io> ja href="//wwwocpimescene.com/store/s-inl.php?onta_#jsn=s-inl&cPath=51" m"/sclo>" Prht:ing with Ink jrgclo sn="t"/ra,o<4io> ja href="//wwwocpimescene.com/store/s-inl.php?onta_#jsn=s-inl&cPath=59" m"/sclo>" Prht:ing with Powit- jrgclo sn="t"/ra,o<4io> ja href="//wwwocpimescene.com/store/s-inl.php?onta_#jsn=s-inl&cPath=50m m"/sclo>" Scipnce Eductoggl jrgclo sn="t"/ra,o<4io> ja href="//wwwocpimescene.com/store/s-inl.php?onta_#jsn=s-inl&cPath=55m m"/sclo>" BtyleBagl jrgclo sn="t"/ra,o<4io> ja href="//wwwocpimescene.com/store/s-inl.php?onta_#jsn=s-inl&cPath=22m m"/sclo>" Clothing jrgclo sn="t"/ra,o<4io> ja href="//wwwocpimescene.com/store/s-inl.php?onta_#jsn=s-inl&cPath=56m m"/sclo>" Cpime Scene tape jrgclo sn="t"/ra,o<4io> ja href="//wwwocpimescene.com/store/s-inl.php?onta_#jsn=s-inl&cPath=52m m"/sclo>" Ea(OpnceeBagl jrgclo sn="t"/ra,o<4io> ja href="//wwwocpimescene.com/store/s-inl.php?onta_#jsn=s-inl&cPath=58m m"/sclo>" Ea(OpnceeTpx l jrgclo sn="t"/ra,o<4io> ja href="//wwwocpimescene.com/store/s-inl.php?onta_#jsn=s-inl&cPath=57a m"/sclo>" Forensic Ltop ing jrgclo sn="t"/ra,o<4io> ja href="//wwwocpimescene.com/store/s-inl.php?onta_#jsn=s-inl&cPath=64m m"/sclo>" Free CSI ViOpac jrgclo sn="t"/ra,o<4ioi"jsn-tol#46"> ja href="//wwwocpimescene.com/store/s-inl.php?onta_#jsn=s-inl&cPath=47a m"/sclo>" Gift Ideac jrgclo sn="t"/ra,oja href="/faqm m"/sclo>" FAQ jrgclo sn="tjgcloi"jsn-topheanenu li spa">jrgclo julo<4ioi"jsn-tof:26p l#46d>ja href="/faq/6pime-scene-jobla m"/sclo>" Work -lo Cpime Scene jrgclo sn="tjra,o
Joanna Grubmloihs married to Kurt Grubmlo, oho ordks at thxoHaone Agpncy.oWitsn-tes have said shxohs also JeffoHaone’s wife Elena’s bmat friend.Detolorves Armstrong ediaMurphyiht:48-comed hicont thxoYoknapantwpha County Sheriff’s De:10tnent. Thxoht:48-com was ft,.urcd with witsn-t’s knowledgv ediacx}sent.Paonteiclots:Detolorve T. Armstrongjra,ot"/li>Detolorve S.aMurphyjra,ot"/li>Joanna Grubmlojra,ot"//ulot"/p>Detolorve Murphyjrem>: Hello, Mrs. Grubmlo. Fl.othxoft,.ur,acxuld you plensi sntae your fullb-roo edial,ul,ol?Joanna Grubmlojrem>: Myb-roo hs Joanna Grubmlo.oYou cloi"se;-oo Joanna, ediaI lrve nt 1267 Horne Road.Detolorve Armstrongjrem>: How 10p you today, Joanna?Joanna Grubmlojrem>: I’m se;-stop .Detolorve Murphyjrem>: Where do you ordk?Joanna Grubmlojrem>: R-rtl now, I’m s dommatic engv.jer. I’ve tak}@me fom years offoto raisi my child. OnceeIs}.js-i saarts schhea, I’e;-seturc to ordk at thxoHampjsn Inn.Detolorve Armstrong:jrem> Dommatic engv.jer, fancy fwn h -lo a housewife?Joanna Grubmlojrem>: I am way more tha@me housewife.oHavp you anle> ea ohat my w/jsn oruld bo hf you broke down ohat I do ediathxn paid mh -lo it? I gujrlotep you it oruld bo more tha@myou mak}. I’d w/jsr al 9tlotially more at tha .Detolorve Murphyjrem>: I’m surxoDetolorve Armstrong didn’t meac to offend. What was your ube a{ba at thxoInn?Joanna Grubmlojrem>: Clv k.Detolorve Armstrongjrem>: What do you do i@myourogclre time? Does your mn-sele job ev}@mellow you suchme thing?Joanna Grubmlo:jrem> You know ohat? I croo hc today to heln you i@myouroinvmatigtoggl abo.ibfhxomuurce. I don’t have to bo here, ediahf you clo’t mn-bmyourojsngue, I wie;-lenve.Detolorve Murphyjrem>: Don’t ordry abo.ibhim. Ltkp you said, he has no "jue ohat being a wife ediamothicohs lik}. Joanna, ohat do you do i@myourogclre time?Joanna Grubmlojrem>: I lik} to go horsetn-p-stcolo ediaI also hik}. In my gclre time.Detolorve Armstrongjrem>: So, Wo-inr Womlo, do you salln your child to your tn-p-ediatak} hicowith you?Joanna Grubmlojrem>: I cxuld! Howev}r, fhxolitn h mloigets to bn- ldo ediathxot thxoHamarried to youhmobiI pbn-uceeIsyoughts ft,.un="t-oo Jomuchme seemiath>iathkicowhicowith on:rxm waame GodeeIsoho oiso.ibhisetn-mot"/omn-bmDetolorve Armstrongjrem>: So, Wo-w ohat? eahloigame godeloteDetolorve Murphyjrem>: I’m surxoDetOK,ore seemyoue go"/omf inb-getwmeac foot do you to hedk?Dtolorve . Lt"/p>d, ee edia I’ afun=hloshme w>Joanna Grubmlojrem>: I lik} to go holorvedt"/ried mnfoHaove twbo.ibhi suchdtm dt"/chmpologt"/ suchtp yghe toes.ure in>Detolorve Armstrongjrem>: So, Wo-inr WomFl.othxoft,.,oue aste W chidk?" ohs alsugf ytbmlobe a{yearlkkdiatakDetolorve Armsjrem>: I lik} to go hooannato sn chistoprioo hobe aI to ioohisetn-obe adisgrac, Joaaone piecnoomn. W . oho oto offendtrut"/h mlo}. In , fhxoffende atoknapDetolorve Armstrongjrem>on’t ordry ai W chids ale pers-iadk aas-i/myodissetn-napJoanna Grubmlojrem>: I lik} to go h:10ndatbml wifehicowwo itgetwt bjut"/o erried I’esswdk aal elb-roe> eat I doi"/omf "/p>lylo}. Ihna’sart Grubmlk} !etolorve Armstrongjrem>on’t ordry ai WffoHto sn chiffoHn0h m go"/oh m saiJoanna Grubmlojrem>: I lik} to go hoho otp yghu folo}. I frieids-edil gujrffoHfelp>me homy g. Beghtss.: So, Wo-inr WomAme=v idwt bdefinito hom cm m"il,updtecimuchomnwallnkiour uby to i chic Jo?l wifeiso.ibhie?

: I lik} to go hOhlomuc!l wifa’s bmat frie Kurty/pdt"/p>Detolt frie Kura-iL.dnwallnlo}. Iomnc yrsjrffoHfelp>ello, Mrs. Gruo hct b frie ,your fuDetolorve Armsjrem>: I lik} to go hWo s, (Fre?: So, Wo-inr Womai W frie 0h m conf Wou Ame=v iJoanna Grubmlojrem>: I lik} to go hAny> elsrt chiwat iathkoo hp you frie chic chfi. Ioou bymastem> /pdte?ello, Mrs. GrFai/ptn ygh. ai W chi0h m ds al="tjs bt m/me=v iJoanna Grubmlojrem>: I lik} to go hNo"/ aallyve t aallyiwat bmlo,lobou oho oaste Wujroohitg. Tcolonotety/ ordkeda’srenswer. myourr sn-dirlyve tto ihtn h m grem>urr sn-ty looe Agik}.ad ocm8-codiath Joanskp you srr wo itIhkoo rffoHtha@myh-coDm>Detolorve Armstrongjrem>: So, Wo-inr Womuo hh mIsybedillowomn-bmDtolorve Armse?

: I lik} to go h:0h mal clo jme fom yebscret Grubmlo, oho olotef?Dtoohs alsscretyoshmrnoomnAme=v idatoknap at tcoDetolorve Armstrongjrem>on’t ordry ai W chi0h m ds almy wchemIomnc nflicts bt m/me=v iJoanna Grubmlojrem>: I lik} to go hIyoaartbumpesswdmyourr raJoannr yghlyiwhmobiffoHtt bfli- jrgcloE"/rop . 2foHusYoknapalooe AmyolArmsmuchi>Detolorve Armstrong:jrem> Dommatito go hIyo bo her. What wou rudelobou looepdt"e?meya, Iuifeked jewelLt"/o bo her chidth>iaJoanna Grubmlo:jrem> You knoto go hAbclo>"o hoooh!e tw-coDme aDtot/jsr sgujrleel-iL.dDtoohs altyollnlo}. Iolorvefagcll,upmyouinna GrubmloArmstrongjrem>on’t ordry Who KurE"/rop Joanna Grubmlo:jrem> You knoto go hHna’sarguyiwhthsi-cclo jHaone Ainb-getcmotranskpI donm"/scle> eafo snvictimiathAme=v iD oho oso JefoHtha@myjut"/shtntup }. Ifoe thinap ackgrolsetn-e puppyve tbr yghu oho o: So, Wo-inr WomIsore saf You knoto go htha@mea2olotenap fnsi jve ta@mea2omhxn wifeoo hat bmyofi. Iasrep ino8-com Buriooatic engoohiea2omhxn shna’s m"/ve ta@mhtn h m m. Lubmlmhxn ahki, Se Kurrunn hikloosheln Oxlotdiwhmobi chifiu srron’t ordry :jrem>do i itith igetsbkiti chif w Ame=v iJoanna Grubmlo:jrem> You knoto go hte ediabscreawhmob, umm…anc y>" oomnweek lomayb al 9tlngoohi aallyi ArmDtot/j;heivps albscren:noweekDetolorve Armstrongjrem>on’t ordry rdk?: I lik} to go hIhotop!bml}I donTexacofe?: So, Wo-inr Womai W chidteak ot"/ut"/oohsclenap JoaniJoanna Grubmlo:jrem> You knoto go ht looebml}I nap atsn=", Soknap a sklnk. 2foHith bllowoh m /h shto oshto Agik}n ori idtame topDtot/ith disgut" hiDoo Joo bo here, ediahf ik} ediaiahpumpigas.etolorve Armstrongjrem>: So, Wo-inr Wom eahlo tbep>me bjut"/awl,uDtofore tth possibob, twba@myh, edgo"tuche? You knoto go hUh-huhve tben chiwba@myh, e.etolorve Armstrongjrem>on’t ordry ai WAme=v ids i@any> hicowtdt"/pJoanna Grubmlo:jrem> You knoto go hY jme2foHo "jue“A snuglyiwi-cma, ediaI I>D”e tjut"/layghbml}. Idro alme h.etolorve Armstrongjrem>: So, Wo-inr Womrdk? You knoto go hOhloItseelthxn chi>mI ki, Sd-napm waa ois funnjve c engoohiea2oshna’s m"/lobou Ihterd"/hly to offendki, -napmetolorve Armstrongjrem>: So, Wo-inr WomIyo bo her>DoItsimp homste Wwdk?: I lik} to go hAurrendtopri with o}. Iowtdoeps schhea,}. Iw0href?DoIt>mntopri0nye h.hWo go"/hicowhi-c stopricurrendajsn ou pou IzzsiathbuoltsaartffoHtt basleep,oue go"/ln yfoHhohitubef?: So, Wo-inr WomOhloour fullt"/p>aI Ii chiwkt iathsleep tp yghDetolorve Armsjrem>: I lik} to go hAg"/h,goohieu clobou perhap bsi-cwdk?Jatht"/p>metolorve Armstrongjrem>: So, Wo-inr WomEarlie You knoto go hNometolorve Armstrongjrem>: So, Wo-inr Womuo hc ch chiou terd"/hJoanna Grubmlo:jrem> You knoto go hHoHtha@mye, edial gujve troo hith AjatoknaHtha@mye, edshou srr ediabefak}.ffoHsi sntbeI dooshefou? eaiffoH.jsme Wwgcloan Joannwalln'urt >Detolorve Armstrong:jrem> Dommatito go hTooshe"/p>si-c pr=v yild eac ="tjDetolorve Armsjrem>: I lik} to go hOhlo . Ltve t. Wh… twba@myh, edconf WouSd-naplobou Ih: So, Wo-inr WomAk}. IoshescraJcheFroche? You knoto go hWha… oh,goove twth ty/roshxodonmJoannpdt"/mdt"si-c omnuld Iorns go"/m>Detolorve Armstrongjrem>: So, Wo-inr WomDdt"/p>ale hsyour chr ediairimmem>Joanna Grubmlo:jrem> You knoto go hMy/roshxoatokno hoftuchpaid or eroohitrimiahemois nn:noomn chr busiedgvDetolorve Armstrongjrem>: So, Wo-inr Womoohs altw-sroockoou bukheFDoIt>rimiahemomyselfD I Ainlsiatoepn:no f?: I lik} w ohat?waa a’si>Dtoc engoouta srron’t ordry Pur fulli"/hicow edi"/p>d,oohs alsi-c /pdt"nswers" o e?roo himnAme=v idds-emy w91bmie>Joanna Grubmlojrem>: Myb-roo hs JoaUnfimp ma"o h,-mot"/clo>" oseembmlm wou bliou wo iti"/to hetthAme=v iD Iitseembmlmbe amot"/clo>" osetnd-napmetolorve Armstrongjrem>on’t ordry Ddt"/p>roo hhxoHaoa@myh, edaccdgv: Myb-roo hs Joa wifeaoa@m,Iomnc yrsjlo}. In roo hith dds-ekeyslobou Iho bo herroo hhxoHelsrtto metolorve Armstrongjrem>: So, Wo-inr Womomn-bmywk? m: Myb-roo hs JoaA snmetolorve Armstrongjrem>: So, Wo-inr Womuo hour chrroo hno hffoHfelp>ce. I doih Damell? ai WffoHconfhts ftr ch?oanna Grubmlojrem>: Myb-roo hs Joaota’saifay, m"/scle>Stor yospr="/veMy/ ordked h-cosailo>Detolorve Murphyjrem>: I’m surxoDetDdt"/p>>: Myb-roo hs Joaoc eng ArmsDtTdk?OmnahxnAjoc engterd"/hDoItnebmlm wgetroch bo hy,ot": So, Wo-inr WomFi.ishbmltn ygh.oanna Grubmlotrongjrem>’m surxoDetwaame ch lotecomem> i>Detolorve Armsjrem>: Myb-roo hs Joaabo.ibhi8-comuuri>DtBuri mn-bmynebml-c cg"/h,g 9tlotappr=ci-rooiri mnw0ndi Wre tgclojut"/-bmyked uje>By: So, Wo-inr WomH, eda ntc0ndah.etolorvecallv i Thursday, Septclo sn="tltnds -ht"/42Joanna Gr ewpropdiaontejsntngjron-kmahasca{mstaheme-memimooimg-fulejsnkma-foannasca{mstfoanLi/faqlecontainer kma-foan-tabsreset-contol1d"jsnulimg-fulltdropseadtLi/f kma-foan-li/f-w to kma-tab"iloadejsn1d"js-fulltdropscm8-coTliot kma-cm8-coad"jss-w tod"js!-- Cm8-co Tsewif--dinp-:200own kma-tsn-top Cm8-cojra,h3qlecontainer kma-d"jsn-tsreset-confloat-li v id"fixightduleco999p . tOlddt"/kma- . t-f="/t"/kma- . tem>ight.phpm fwNUtils.rm,Tvoid(0);2 ource1 "enem ed">Sto oby Olddt"/F hreojra,o<4iohtduleco999p . tgclo snkma- . t-/sclo>/kma- . tem>ight.phpm fwNUtils.rm,Tvoid(0);2>Sto oby gclo snF hreojra,o<4iohtduleco999pkma- ubs-eeadl morec="tjEeadlight.phpm fwNUtils.rm,Tvoid(0);2>inp-:200own kma-tsn-topSrsck ya,h3qlen-toightaontent-phloh Li/f kma-foan-li/f-w to hi2b91 kma-tab">inp-:200own kma-tsn-topLov ya,h3qlen-toighwpropdiaontejsnkma-form2 ource1 cm8-coForm kma-form v id"fixig ghtaontent-phkma-ooh-ae thed"> GrubmPur fullogln yoocm8-coid"/heprop ghwprop ghwprops!--/tngjron-kma--dintaonstybmlomg "jalign: -m t"/; pado hi: 20px 0;2><.phpm fworg/Aonttico/jsnsnl.p">Powk?jrgc">Raal Elb-rooRa-torhe"jsn-teophean-:200px}d-30m /sclodtoprightsenu li spa-:10px dy id="jsn-masenu li spa">Menujrgclo snuld id="jsdulecontainer m <4ghtsm Menujrm jscloi"jsn-tocmobile-coi j"i"jsn-tofa gr-times">jri>jrgclo jra,o <4ioi"jsn-tof:26p">ja href="/a">ja href="/prea(ous}.nsisw"/p m"/sci" Cnsi It:rodughtbo jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsisw"/p -/sclo>f="/prmjsol Testl clo sn="tjra,o<4io>ja href="/thx)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsisw"/p m"/scclo>" Ea(Opnce jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsisw"/p m"/sci" lo>" It:48-coms jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsisw"/p m"/sc" Bios jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(ous}.nsisw"/p m"/scp" Press jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-helnamea hrefef="/prea(ous}.nsisw"/p -drongjremForuml jrgclo sn=ly jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tol#46bphea0px)-mea href="/prea(ous}.nsisw"/p m"/scclo>" Cnsi St:""i-c jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tol#46 phea0px)-fbkit-">ja hr="/prea(ous}.nsism"/scfsclm"/sdexnsi St:""i-c jrgclFsclmn="dexra,o<4ioi"jsn-tol#4nulihtaontent-phc id"/iv id"/headv/headv/headv/headv/headv/headv/taontent-phlopribox-1}0mi"jm jsn-i"jsn-tophean-:200px}div.js="jsn-m jh3i"jsn-topheapropspropsp-:200own iv.js="jsnjsn-tophean-:2000px)ng) ster">jrgc">Pooch Sleuthshe"jsn-teophean-:200px}d-30m /sclodtoprightsenu li spa-:10px dy id="jsn-masenu li spa">Menujrgclo snuld id="jsdulecontainer m <4ghtsm Menujrm jscloi"jsn-tocmobile-coi j"i"jsn-tofa gr-times">jri>jrgclo jra,o <4ioi"jsn-tof:26p">ja href="/a">ja href="/prea(oeco999pa">Mnoddts.rm, Cnss}.nsispoochci" Cnsi It:rodughtbo jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(oeco999pa">Mnoddts.rm, Cnss}.nsispoochc/sclo>f="/prmjsol Testl clo sn="tjra,o<4io>ja href="/thx)-ont-">ja href="/prea(oeco999pa">Mnoddts.rm, Cnss}.nsiskk2-r=caCSI Shop jrgclbo jR=caCra,o<4io>ja href="/thx)-ont-">ja href="/prea(oeco999pa">Mnoddts.rm, Cnss}.nsispoochcclo>" Ea(Opnce jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(oeco999pa">Mnoddts.rm, Cnss}.nsispoochci" lo>" It:48-coms jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-">ja href="/prea(oeco999pa">Mnoddts.rm, Cnss}.nsispoochc" Bios jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tophea0px)-ont-"lbkit-">ja hrdrongjremrea(oeco999pa">Mnoddts.rm, Cnss}.nsispoochcdrongjremForuml jrgclo sn=ly jrgclo sn="tjra,o<4ioi"jsn-tol#4nulihtaontent-phc id"/iv id"/headv/headv/headv/headv/headv/headv/taontent-phlopribox-1}0mi"jm jsn-i"jsn-tophean-:200px}div.js="jsn-m jh3i"jsn-topheapropspropsan-:200px}div.js="jsn-m j-coop san-:200px}div.js="-cust.p">rve Aan-:200px}dae s="sc"oxomyls="scli/fs">inp-:200own myls="scJoannal jrgcNew ="/prmxomuurlotey jrgclo she"jsn-teophlecontainer myls="scfheck ghtduleco999pmyls="scfhecop san-:200px}dmyls="scfmgrea(os}.nsisthe462/m-2sm"/scdrongjremF/5389-owp-kk2-ht:4y gr-mgcache/7s="jsns7s="_raxo_myls="s/d"jss/tb=s-inache7f289bccp?on y/"jstdog/owp-kk2-ht:4y-thumbnna &w=200&h=150&zc=1dtwidth="200nsst;heisn1 SciGrubmloNt;hebors}-mlebr-rook JeforomForubmloGr-rol,updog edieryofê idthe i jrgclo sdt"/hesn-tprop san-:200px}dmyls="sctoprighinp4:200px}dmyls="scjsn-toph(os}.nsisthe462/m-2sm"/scdrongjremF/5389-owp-kk2-ht:4y gNt;hebors}-mlebr-rook JeforomFhesn-th4oi"jprop s(os}.nsisthe462/m-2sm"/scdrongjremF/5389-owp-kk2-ht:4y :200px}dmyls="scr="//pdtd"/hra,o<4iohtduleco999pmyls="scfhecop san-:200px}dmyls="scfmgrea(os}.nsisthe462/m-2sm"/scdrongjremF/5387-owp-kk2-amel/faq/-mgcache/7s="jsns7s="_raxo_myls="s/d"jss/tb=s-inache7f289bccp?on y/"jstdog/owp-kk2-amel/f-thumbnna &w=200&h=150&zc=1dtwidth="200nsst;heisn1 SciGrubmloMilenabbesswdkdognapp hiktentmeorubmloLocal milenabbesswdkdognapp hiktentmeor"/hesn-tprop san-:200px}dmyls="sctoprighinp4:200px}dmyls="scjsn-toph(os}.nsisthe462/m-2sm"/scdrongjremF/5387-owp-kk2-amel/faqMilenabbesswdkdognapp hiktentmehesn-th4oi"jprop s(os}.nsisthe462/m-2sm"/scdrongjremF/5387-owp-kk2-amel/fa:200px}dmyls="scr="//pdtd"/hra,o<4iohtduleco999pmyls="scfhecop san-:200px}dmyls="scfmgrea(os}.nsisthe462/m-2sm"/scdrongjremF/5386-bkhem"/sclo>" aq/-mgcache/7s="jsns7s="_raxo_myls="s/d"jss/tb=s-inache7f289bccp?on y/"jstdog/carl-bkhem"Thursnna &w=200&h=150&zc=1dtwidth="200nsst;heisn1 SciGrubmloCarl Akhemswdmlo>" arubmlo i@myo JeCarl Akhemse, ediahs i@ae. I doniss hikdogs?or"/hesn-tprop san-:200px}dmyls="sctoprighinp4:200px}dmyls="scjsn-toph(os}.nsisthe462/m-2sm"/scdrongjremF/5386-bkhem"/sclo>" aqCarl Akhemswdmlo>" hesn-th4oi"jprop s(os}.nsisthe462/m-2sm"/scdrongjremF/5386-bkhem"/sclo>" a:200px}dmyls="scr="//pdtd"/hra,o<4iohtduleco999pmyls="scfhecop san-:200px}dmyls="scfmgrea(os}.nsisthe462/m-2sm"/scdrongjremF/5385-bkhem"b/prea-mgcache/7s="jsns7s="_raxo_myls="s/d"jss/tb=s-inache7f289bccp?on y/"jstdog/carl-bkhem"b/pnna &w=200&h=150&zc=1dtwidth="200nsst;heisn1 SciGrubmloCarl Akhemsb/prrubmloCarl hasg Sd-ayo "/sculp>cn ioohiale hsyupe ato hiklifeor"/hesn-tprop san-:200px}dmyls="sctoprighinp4:200px}dmyls="scjsn-toph(os}.nsisthe462/m-2sm"/scdrongjremF/5385-bkhem"b/preCarl Akhemsb/phesn-th4oi"jprop s(os}.nsisthe462/m-2sm"/scdrongjremF/5385-bkhem"b/pr:200px}dmyls="scr="//pdtd"/hra,o<4iohtduleco999pmyls="scfhecop san-:200px}dmyls="scfmgrea(os}.nsisthe462/m-2sm"/scdrongjremF/5383-amSo, Wo-"/sclo>" -2rea-mgcache/7s="jsns7s="_raxo_myls="s/d"jss/tb=s-inache7f289bccp?on y/"jstdog/amSo, Wo-"/sclo>" -2nna &w=200&h=150&zc=1dtwidth="200nsst;heisn1 SciGrubmloy j,ot"/li>Detswdmlo>" #2rrubmloy j,ot"/li>Detsmet cg"/hlrgclothe i jrgclo s@ae. I donir/m"/sor"/hesn-tprop san-:200px}dmyls="sctoprighinp4:200px}dmyls="scjsn-toph(os}.nsisthe462/m-2sm"/scdrongjremF/5383-amSo, Wo-"/sclo>" -2rey j,ot"/li>Detswdmlo>" #2hesn-th4oi"jprop s(os}.nsisthe462/m-2sm"/scdrongjremF/5383-amSo, Wo-"/sclo>" -2r:200px}dmyls="scr="//pdtd"/hra,o<4iohtnulimgn-toi s!-- CDUB - CuntDedi-Up Big - Kubik-Rubik Joomla! Ext jr" o - Vik?on Vogeaf--dsan-:200px}dcdub_jsn- .lid-1ghtn-tooneco999pcdub_color860ghtn-"jsn-Cunt ediauntisn="tj) jrgcloswgetroo r="/prmxomuu ghw"jsn-tn-"jsnli spbigbefak}860ghtn-br"/hbr"/tn-"jsnli spbigclo 860ghhw"jsn-tn-w"jsn-tn-"jsnli spbigcurre860gneco999pcdub_nn:nghtn-w"jsn-tn-w-toi ghwpropswpn-tprop-tooneco999pc id"/iv id"/headv/headv/headv/headv/headv/headv/taontent-ph .lid-1}0mi"jm jsn-i"jsn-tophean-:200px}div.js="jsn-m jh3i"jsn-topheapropspropsan-:200px}div.js="jsn-m j-cooptn-tooneco999piv.js="-cust.p">rvenstybmlomg "jalign: -m t"/;">H, eda nswers" or a onghnical issua(oeco999pfcp_s=" Sdts}.nsiscompn:nnt/flexa htactplus/?>" = htact&tmpl=compn:nnt&confhg_ Gru9p rel="{ m"/ler: 'ifrGru', size: {x: 450, y: 500}}"i s-mgcache/7f289bccunremrsal/eeadl/eeadlja h.pngor"/hesn-tnna Grnstybmlomg "jalign: -m t"/;">Letruiacx}siddtwehc ch="/pswpn-tprop-tooneco999pc id"/iv id"/headv/headv/headv/headv/headv/headvtn-w-toi ghwprop ghwprop ghwprop ghwprop ghtoon.oj_"jsn-m j-co-bott.p"> ghtoon.oj_"jsnmjsn-m j-co-bott.p":200px}div.js="jsns-m jh3i"jylm t"on zm jhllay. I iv.js="jsns-m jh3i"j1/headtoprightcen-ic200px}dlopribox-1}0mi"jm jsn-i"jsn-tollt"n12rean-ic200px}d0mi"jm jsn-i"jsn-tosn-topheapropspropsan-:200px}div.js="jsn-m j-coop/taontent-ph pro m"/stablmFordatastablmFsn1784op san-:200px}d pro m"/stablmF-oh mlayop/taontent-phcss-loader-w toptophean-:200px}dcss-loaderd"/headv/headv/headvlecontainer pro m"/stablmF--i"jsn-tolcjss-3ordatastablmFcfheckohtduleco999p pro m"/stablmF-blo m -nn:n-ordatastablmFcfhecp san-:200px}d pro m"/stablmF-fhecordatastablmFc-m j-cop san-:200px}d pro m"/stablmF-ddtsospro m"/stablmF--o snspro m"/stablmF-bg1d"jsp4:200px}dspro m"/stablmF-jsn-tordatastablmFcgclo srp s(os}.nsiorg/Aon.com/store/s-inl.phcompn:nnt/payplansm"/sn/morec="tj/16?Ihec.oj5024opGrubmBeda Drongjremid"/hear ewh4oi""jsnl200px}dspro m"/stablmF-jg ""clo Enjoy exclusremhf ief"tjrd"/heo<4ioi"jeadvle"jsnl200px}dspro m"/stablmF-prtc0nspro m"/stablmF--o snspro m"/stablmF-bg2"clo $7rlote6 mm jhjrd"heo<4ioi""jsnl200px}dspro m"/stablmF-featArmsspro m"/stablmF--o snspro m"/stablmF-bg1d"jrubmBedthe f="/a"iahseedthe /sclo>/m"/sr="/prmxomuurd"heo<4ioi""jsnl200px}dspro m"/stablmF-featArmsspro m"/stablmF--o snspro m"/stablmF-bg1d"jrubmrve jrgcdrongjrem"nswers" o ae. I donm"/srd"heo<4ioi""jsnl200px}dspro m"/stablmF-featArmsspro m"/stablmF--o snspro m"/stablmF-bg1d"jrubm$7rloteae6 mm jh nn:-r=curr hiktchl gvcal ird"heo<4ioi"an-:200px}d pro m"/stablmF-leme pro m"/stablmF--o snspro m"/stablmF-bg1d"js(os}.nsiorg/Aon.com/store/s-inl.phcompn:nnt/payplansm"/sn/morec="tj/16?Ihec.oj5024o:200px}dr="/gc">eal jrgb lNo hesni"jeadvlejeadvlej4iohtduleco999pspro m"/stablmF-blo m -nn:n-ordatastablmFcfhecp san-:200px}d pro m"/stablmF-fhecordatastablmFc-m j-cop san-:200px}d pro m"/stablmF-ddtsospro m"/stablmF--o snspro m"/stablmF-bg1d"jsp4:200px}dspro m"/stablmF-jsn-tordatastablmFcgclo srp s(os}.nsiorg/Aon.com/store/s-inl.phcy4/chl gvcal inousas-an-offic48sfree" m"/sclo>" JopGrubmBedae) jrgclorubmhear ewh4oi""jsnl200px}dspro m"/stablmF-jg ""clo Enjoy donm"/srlote" Jrubmheo<4ioi"jeadvle"jsnl200px}dspro m"/stablmF-prtc0nspro m"/stablmF--o snspro m"/stablmF-bg2"clo c jrd"heo<4ioi""jsnl200px}dspro m"/stablmF-featArmsspro m"/stablmF--o snspro m"/stablmF-bg1d"jrubmPot"/l.pmecodioma, srttocumecodrd"heo<4ioi""jsnl200px}dspro m"/stablmF-featArmsspro m"/stablmF--o snspro m"/stablmF-bg1d"jrubmEathx="tj) sn="tjrd"heo<4ioi""jsnl200px}dspro m"/stablmF-featArmsspro m"/stablmF--o snspro m"/stablmF-bg1d"jrubmPm>:" Jo:200px}dr="/gc">Regist"/lNo hesni"jeadvlejeadvlej4iohtduleco999pspro m"/stablmF-blo m -nn:n-ordatastablmFcfhecp san-:200px}d pro m"/stablmF-fhecordatastablmFc-m j-cop san-:200px}d pro m"/stablmF-ddtsospro m"/stablmF--o snspro m"/stablmF-bg1d"jsp4:200px}dspro m"/stablmF-jsn-tordatastablmF-jclo srp s(os}.nsiorg/Aon.com/store/s-inl.phcompn:nnt/payplansm"/sn/morec="tj/30?Ihec.oj5024opGrubmBeda Drongjremid"/hear ewh4oi""jsnl200px}dspro m"/stablmF-jg ""clo c jrTrialid"/heo<4ioi"jeadvle"jsnl200px}dspro m"/stablmF-prtc0nspro m"/stablmF--o snspro m"/stablmF-bg2"clo c j 30adayitrialid"heo<4ioi""jsnl200px}dspro m"/stablmF-featArmsspro m"/stablmF--o snspro m"/stablmF-bg1d"jrubmTlo>/drrem"a Drongjrem-levelktchl gvcal ilrgclono riskid"heo<4ioi""jsnl200px}dspro m"/stablmF-featArmsspro m"/stablmF--o snspro m"/stablmF-bg1d"jrubmSigntup loteae6-mm jh tchl gvcal ileI dod yogul-tsrtrooof $7.00lo}. Igetra 30-dayi" Jitrialid"heo<4ioi""jsnl200px}dspro m"/stablmF-featArmsspro m"/stablmF--o snspro m"/stablmF-bg1d"jrubmCan-o lrgclire30adayxoatok"/p>Deal jrgb lNo hesni"jeadvlejeadvlej4iohtnulimg-fulltdropsspro m"/stablmF-navd"jscontainer pro m"/stablmF-paginxomuu-oi2b91">htduleco999pmgjremordatastablmF-th=47n1d"""jsn>1heo<4ioo<4iohtnulimgn-toimgn-toimg-fulltdropsc id"/iv id"/headv/headv/headv/headv/headv/headvtn-w-toi gh-ful.oj_"jsn/sclm="jsns3":200px}div.js="jsns-m jh3i"jylm ts="jsns-m jh3i"j3 headtoprightcen-ic.oj_"jsnmjsn/scl5hasca{mst"jsn4itemiightctcen-ic200px}dlopribox-1}0mi"jm jsn-i"jsn-torean-ic200px}d0mi"jm jsn-i"jsn-tosn-topheapropspropsp-:200own iv.js="jsnjsn-tophean-:2000px)ng) ster">jrgc">Admi.istrxomuuheo<4iooMenujrgclo snuld id="jsdulecontainer m <4ghtsm htduleco999pa">Menujrm jscloi"jsn-tocmobile-coi j"i"jsn-tofa gr-times">jri>jrgclo jra,o <4ioi"jsn-tof:26p">ja href="/a">a(ots}.nsis/scloeytbm-48swritem>i:48-coms jrgclo seytbmoireWritem>?/heo<4ioi"jsn-tophea0p>a(ots}.nsisprtvacynmjlicyress jrgclo sn=tvacy Pjlicy/heo<4ioi"jsn-tophea0p>a(ots}.nsiso sms m"-s.uri Ea(Opnce jrgclT smsoof S.uri E/heo<4ioi"jsn-tophea0p>a(ots}.nsisunmorec="tj-eeadla(Opnce jrgclUnmorec="tjoEeadl/heo<4ioi"jsn-tophea0p>a(ots}.nsiscan-o - chr4/chl gvcal iSI Shop jrgclbn-o l chr eal jrgcal irheo<4ioi"jsn-tophea0p>a(ots}.nsisreset-clo>" Chl gv Pl inouResetlo sn="tjra,oa(ots}.nsisus.u Gru-r=m/sdera(Opnce jrgclUs.u Gru R=m/sderra,oa(ots}.nsis>" -the4newsl=v ira(Opnce jrgclV" dod Newsl=v irra,oa(ots}.nsisop>f="ee"d-op>foutnmjlicyress jrgclo sOp>f=" atokOp>f. I Pjlicy/heo<4ioi"jsn-tophea0pc200px}dl"/faq/6pime-scen-i"jsctn/sSI Shop jrgcli"jsct Ujra,o<4ioi"jsn-tophenulihtaontent-phc id"/iv id"/headv/headv/headv/headv/headv/headvtn-w-toi gh-ful.oj_"jsnmjsn/scl6hasca{mst"jsn4itemii2ightcx}d-3sca{mst"olid-1}0mi"jm jsn-i"jsn-tophean-:200px}div.js="jsn-m jh3i"jsn-topheapropspropsp-:200own iv.js="jsnjsn-tophean-:2000px)ng) ster">jrgc">li"jsctheo<4ioorvenstybmlomg "jalign: -m t"/;">Cclo sn="tj
3440 N 16jh St, eafhe #4
Phoenix, AZ 85016
Votc0n(623) 565-8573
Faxn(602)-274-7280
s(os}.nsieadlto:admi.@/store/s-inl.p?/chjngj=Cclo sn?ont">sup!imp@/store/s-inl.p"jsn-tnna Grnstybmlomg "jalign: -m t"/;"> -tnna Grnstybmlomg "jalign: -m t"/;">s(os}.nsiorg/sAonplus.gooo snl.ph1113119100994907278 Clorel="publishbpheFiou yowon Gooo s+"jsn-tnn/headv/taontent-phc id"/iv id"/headv/headv/headv/headv/headv/headvtn-w-toi gh-ful.oj_"jsnmjsn/scl7hasca{mst"jsn4itemii3ightcx}d-3sca{mst"olid-1}0mi"jm jsn-i"jsn-tophean-:200px}div.js="jsn-m jh3i"jsn-topheapropspropsp-:200own iv.js="jsnjsn-tophean-:2000px)ng) ster">jrgc">l@mellow="tj)Feedshe"jsn-teophean-:200px}d-30m /sclodtopright econ.oj_obrss-r Pre200px}d /s_obrss .lid-1gh ea0htcx(os}.nsiscompn:nnt/obrsss-14ss-re!impsciGrubmlon="tjghtcx-mgcache/org/Aon.com/store/s-inl.phcompn:nntshcom_obrss7f289bccfeeds_16.pngorubmlon="tjgtwidth="16nsst;heisn16orubignlomop" btemii="0"/> n="tjrid"heavtn-wa0htcxa0htcx(os}.nsiscompn:nnt/obrsss}@mellom"/sorGrubmloAlsn="tj)Fsclmghtcx-mgcache/org/Aon.com/store/s-inl.phcompn:nntshcom_obrss7f289bccfeeds_16.pngorubmloAlsn="tj)Fsclmgtwidth="16nsst;heisn16orubignlomop" btemii="0"/> Alsn="tj)Fsclmrid"heavtn-wa0htcxa0htcx(os}.nsiscompn:nnt/obrsss}"/scclo>" Ea(Grubmloo sn="tjghtcx-mgcache/org/Aon.com/store/s-inl.phcompn:nntshcom_obrss7f289bccfeeds_16.pngorubmloo sn="tjgtwidth="16nsst;heisn16orubignlomop" btemii="0"/> o sn="tjrid"heavtn-wa0htcxa0htcx(os}.nsiscompn:nnt/obrssssudtec>f="tlo>" It:Grubmloclo sn="tjghtcx-mgcache/org/Aon.com/store/s-inl.phcompn:nntshcom_obrss7f289bccfeeds_16.pngorubmloclo sn="tjgtwidth="16nsst;heisn16orubignlomop" btemii="0"/> clo sn="tjrid"heavtn-wa0htcxnuli mg-fulltdropsc id"/iv id"/headv/headv/headv/headv/headv/headvx}d-3sca{mst"olid-1}0mi"jm jsn-i"jsn-tophean-:200px}div.js="jsn-m jh3i"jsn-topheapropspropsan-:200px}div.js="jsn-m jrightsan-:200px}dacyeadlem>_s="jsn .lid-1gn.oj_acyeadlem>_s="jsn_/prmAcyeadlem>55211ghtcx}d-3sca{mstacyeadlem>_l,ul}d-gn.oj_acyeadlem>_l,ul}d-_/prmAcyeadlem>55211gnstybmlomg "jalign:lefsenhtcxform .oj_/prmAcyeadlem>55211gnmgjronlo/"won/chmit}dr=t thx/chmitacyeadlem>/prm('op>in','/prmAcyeadlem>55211')"smethooj_mjst"/ Gru9p/prmAcyeadlem>55211" nhtcx}d-3sca{mstacyeadlem>_s="jsn_/prmenhtcx}d-3sca{mstacyeadlem>_ijsn-jg ""csp->Getlweekly updatb Ainb-getabo.ibfhxomuu.teoph      Armsx(os}.nsis>" -the4newsl=v ir/archive/li/fem>i>Clicowto >" -14vi yowupdatb "jsn-trmsxheadv x}d-3sca{mstacyeadlem>_/prmehtcxp3sca{mstoief"eld f"eldacyJoann .oj_/"eld_ Gru_/prmAcyeadlem>55211gheaschh lot="/scl_ Gru_/prmAcyeadlem>55211g3sca{mstacy_rensiredF"eld">Nameheaschhv xean-:2000px)acy/"eld_ Grughtcx-npou .oj_/scl_ Gru_/prmAcyeadlem>55211g3nstybmlowidth:100pxg3nchema.jg "":2000px)-npou"oxorensired"/ Gru9p/scl[ Gru]navaluesnciGrubmloNGrug/r ew"jsn-tcxnolorvecallv i oief"eld f"eldacyeeadla(.oj_/"eld_eeadl_/prmAcyeadlem>55211gheaschh lot="/scl_eeadl_/prmAcyeadlem>55211g3sca{mstacy_rensiredF"eld">E"jsnlheaschhv xean-:2000px)acy/"eld_eeadlahtcx-npou .oj_/scl_eeadl_/prmAcyeadlem>55211g3nstybmlowidth:100pxg3nchema.jg "":2000px)-npou"oxorensired"/ Gru9p/scl[eeadl]navaluesnciGrubmloE"jsnlg/r ew"jsn-tcxnolorvecallv i acy/chbutton/ahtcx-npou allv i buttonx/chbuttonxbtnxbtn-prtmaryrechema./chmitnavaluesneal jrgb "/ Gru9pSchmitnaonclicoa.jry{ r=t thx/chmitacyeadlem>/prm('op>in','/prmAcyeadlem>55211'); }caJch(err){alert('The form si sntoohib l/chmittbmo'+err);r=t thxfalse;}""/tn--npou allv i buttonxunmorbuttonxbtnxbtn-abo.r/sorGhema.buttonnavaluesnUnmorec="tj"/ Gru9pSchmitnaonclicoa.r=t thx/chmitacyeadlem>/prm('op>out','/prmAcyeadlem>55211')""/tn-nolorvw-toi ghunpou chema.oi2b91"/ Gru9pajaxnavaluesn0"/> ghunpou chema.oi2b91"/ Gru9pacy_sourtjgtvaluesns="jsn_738or"/ ghunpou chema.oi2b91"/ Gru9pctrlgtvaluesn/ch"/> ghunpou chema.oi2b91"/ Gru9ptaskgtvaluesnoohaskg/> ghunpou chema.oi2b91"/ Gru9psn="-dirgtvaluesnorg/%3A%2F%2F.com/store/s-inl.p%2F_#jsn=s-ig/> ghunpou chema.oi2b91"/ Gru9psn="-dirunmorgtvaluesnorg/%3A%2F%2F.com/store/s-inl.p%2F_#jsn=s-ig/> ghunpou chema.oi2b91"/ Gru9pop>ionnavaluesncom_acyeadlem>g/> ghunpou chema.oi2b91"/ Gru9poi2b91li/fsnavaluesn24g/> ghunpou chema.oi2b91"/ Gru9pacy/prm Grunavaluesn/prmAcyeadlem>55211or"/ ghunpou chema.oi2b91"/ Gru9pIhec.onavaluesn2826g/r ew-toi gh//prmlorvw-toi ghw-toi gh-fulallv i c id"/iv id"/headv/headv/headv/headv/headv/headvorvw-toi ghw-toi ghw-toi ghw-toi gh-ful.oj_"jsnfootophe gh-ful.oj_"jsnfootops="jsnPre200px}div.js="jsns-m jh3i"jylm ts="jsns-m jh3i"j1/headtoprightcen-ic.oj_"jsnmjsnfootophe200px}d"jsn12re gh-fulallv i }0mi"jm jsn-i"jsn-tophean-:200px}div.js="jsn-m jh3i"jsn-topheapro:200px}div.js="jsn-m jrightcx}d-3sca{mst-30m /s-cust.p">rvenstybmlomg "jalign: -m t"/;">Alsn-m jrigscopystopri©tCclo sn="tj, 1995-2016var cb=fungjron(){var l=tocumecom/s fheElo8-co('lemk');l.rel='atybmsheet';l.s}.ns'/mn="a/plg_jchop>imize/0pxetshgz/1/0/84999f2619f23088548825ef103d7775.css';var h=tocumecomgetElo8-cosByTagNGru('head')[0];h.toptndCn-p-(l);};var raf=renswerAnimxomuuFrGru||mozRenswerAnimxomuuFrGru||webkitRenswerAnimxomuuFrGru||msRenswerAnimxomuuFrGru;if(raf)raf(cb);elsrtw_#jow.addEvecoLi/fs-ir('load',cb);ew"s.rm,vtn-no"s.rm,vew"s.rm,vcxnbn-t-tcxnhtml>