L.socft:cla-gt:cla-gth3-gdth:200px}dbusiness ound-cder"d="fba a,.sinportant}#46b277}.soname="tom:0px}1146r"d="fba a,.sin961266%}.r"d="fba a,.sinportant}.sclogin-joo la-login.:cla12r"d=erti "] .li="/wyatse;h77}diukers" methoe="deroname="tom:0px}erti1146r"d=dl,ul,ola a,.sinn-passwd.input-bl #scldatar"d="fba a,.sinund-rol-inehp"598"> #scloginr tab li u="0name="tom:0px}#scloginr a,.sinn-passwd.input-bl" alt> #scloginr t],inpass=" r,dcehsn-ic="Uscloginr"d=b-root"b-root"b-root""fba a,.sinund-rol-inehp"598"> #sclost r tab li u="0name="tom:0px}#sclogr a,.sinn-passwd.input-bl" alt> #sclost r t],inp#sclost r r,dcehsn-ic="Psclost r"d=b-root"b-root"b-root""fba a,.sinund-rol-inehp"598"> Ssclog"< a,.sincec cecoast .bt ">L.s ocft25 .li>t">< a,.sincec" href="/mym-scdiaipjsn-d4/jomarow11">Regid="jid="t"b-root""fba a,.sinund-rol-inehp"598"> yes" alt> Remembgi Mnr /> Remembgi me opjsn-r valuv> com_#scls"/>"t-app taskr valuv> #scl.m:0px"/>"t-app retur-r valuv> aHR0cDovL3d3dy5jcmltZXNjZW5lLmNvbS9pbmRleC5waHAvd3lhdHQtdGhlY293b3JrZXJzLzI0NjAtZS1oYXJ0ZS1pbnRlcnZpZXc/anNuX3NldG1vYmlsZT15ZXM="/>"t-app nes_i r valuv> 1146r/>"t-app db0349a896cbf34f9c512982709db1c0r valuv> 1r />
L-sociWith Fs ul linntn-mo> L-sociWith Fs ul lin/ id="t"b-roo""fba a,.sintsclogin-socins ul scGs ul L-soci2598">
L-sociWith Gs ul nntn-mo> L-sociWith Gs ul n/ id="t"b-roo""fba a,.sintsclogin-sociin-m -9ci:cLn-m -InL-soci2598">
L-sociWith Ln-m -Innntn-mo> L-sociWith Ln-m -Inn/ id="t"b-roo""fba a,.sintsclogin-socins ul liscTs ul lL-soci2598">
L-sociWith Ts ul lnntn-mo> L-sociWith Ts ul ln/ id="t"b-roo"b-roo"b:cla-gt-roo "b-root""fba a,.sinsclogin ="fb-root"b-root""fba a,.sinsclogen}.c="fb-roofb-roofb-roofb-rooid=b-rooid="fba">
Snt,#j ckgrou Red" href="#" onclick="javadiaipj: JSNUtils.,olTge:url(Attri25 e('jmplates/jsn__','ckgro','re '); retur-inslse;" id="topa "> Snt,#j ckgrou Gelecr href="#" onclick="javadiaipj: JSNUtils.,olTge:url(Attri25 e('jmplates/jsn__','ckgro','selec'); retur-inslse;" id="topa "> Snt,#j ckgrou Velectr href="#" onclick="javadiaipj: JSNUtils.,olTge:url(Attri25 e('jmplates/jsn__','ckgro','select'); retur-inslse;" id="topa "> Snt,#j ckgrou Oelectr href="#" onclick="javadiaipj: JSNUtils.,olTge:url(Attri25 e('jmplates/jsn__','ckgro','select'); retur-inslse;" id="topa "> Snt,#j ckgrou Geler href="#" onclick="javadiaipj: JSNUtils.,olTge:url(Attri25 e('jmplates/jsn__','ckgro','sele'); retur-inslse;" id="topa "> Snt,#j ckgrou Cn-cr href="#" onclick="javadiaipj: JSNUtils.,olTge:url(Attri25 e('jmplates/jsn__','ckgro','sn-c'); retur-inslse;" >
"598">-room:0ovtch,#jr />itmg src="/orsa_prm:0orm:0otaln-sice5ns-s" alt> "598">-room:0ovrtl #jsr />id=" =b-rooid="fba"> Mpangt:cla-prula-masterainer ul.menu-n- gti>gt:cla-gtin :200px}dfntai">ga href="/" d=[cla>d Home gt:cla-prd="gtin :200px}dlid trs>ga href="/thenuall 2" d=[cla>d Start Here gt:cla-prd="g[cla:200px}dbusinpan.jsn-me">gt:cla-gul :200px}dfntai">ga href="/thenuall 2/url(/tjsn-" d=[cla>d Lrl(/t Isn- gt:cla-prd="gtin >ga href="/thenuall 2/reorp" d=[cla>d Call Reorp gt:cla-prd="gtin >ga href="/thenuall 2/uall ey=10nce" d=[cla>d Ey=10nce gt:cla-prd="gtin >ga href="/thenuall 2/uall cursotents" d=[cla>d Iursotents gt:cla-prd="gtin >ga href="/thenuall 2/uall bios" d=[cla>d Biographies gt:cla-prd="gtin >ga href="/thenuall 2/uall pldse" d=[cla>d Pldse gt:cla-prd="gtin :200px}dl.soubusin-so.jsn-ic">ga href="/thenuall 2/uall detn jsves" d=[cla>d FcliDetn jsves Only gt:cla-prd="gtin :200px}dlid trs>ga href="/atd-qu(/tjn-r d=[cla>d Ask theiDetn jsve gt:cla-prd="g[cla:200px}dbusinpan.jsn-me">gt:cla-gul :200px}dfntai l.sos>ga href="/atd-qu(/tjn-/atd-answers" d=[cla>d Examim" theiAnswers gt:cla-prd="gtin :200px}dlid trs>ga href="/pldselusnualls-1473587462" d=[cla>d Pldselus Calls gt:cla-prd="g[cla:200px}dbusinpan.jsn-me">gt:cla-gul :200px}dlid tr fntai">ga href="/pldselusnualls-1473587462/mommymut .bed" d=[cla>d Mommy Mut .bed uall gt:cla-prd="g[cla:200px}dbusinpan.jsn-me">gt:cla-gul :200px}dfntai busin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/mommymut .bed/mommy curr-" d=[cla>d Call Iurr-du] .li gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/mommymut .bed/mommy ey=10nce" d=[cla>d Ey=10nce gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/mommymut .bed/mommy cursotents" d=[cla>d Iursotents gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/mommymut .bed/mommy bios" d=[cla>d Bios gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/mommymut .bed/mommy pldse" d=[cla>d Pldse gt:cla-prd="gtin :200px}dl.soubusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/mommymut .bed/mommy sitiojn-r d=[cla>d Call Sitiojn- gt:cla-prd="gtin :200px}dlid trs>ga href="/pldselusnualls-1473587462/s easgn-tdasgn-tuallr d=[cla>d S easgn- Dasgn- Call gt:cla-prd="g[cla:200px}dbusinpan.jsn-me">gt:cla-gul :200px}dfntai busin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/s easgn-tdasgn-tuall/twod"js curr-" d=[cla>d Call Iurr-du] .li gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/s easgn-tdasgn-tuall/twonpad"js ey=10nce" d=[cla>d Ey=10nce gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/s easgn-tdasgn-tuall/twonpad"js cursotents" d=[cla>d Iursotents gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/s easgn-tdasgn-tuall/twonpad"js bios" d=[cla>d Bios gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/s easgn-tdasgn-tuall/twonpad"js pldse" d=[cla>d Pldse gt:cla-prd="gtin :200px}dl.soubusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/s easgn-tdasgn-tuall/twonpad"js sitiojn-r d=[cla>d Call Sitiojn- gt:cla-prd="gtin :200px}dlid trs>ga href="/pldselusnualls-1473587462/kudzu-kidsnuallr d=[cla>d Kudzu Kids Call gt:cla-prd="g[cla:200px}dbusinpan.jsn-me">gt:cla-gul :200px}dfntai busin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/kudzu-kidsnuall/kudzukidsnjsn-tr d=[cla>d S art Here gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/kudzu-kidsnuall/kudzu::i-bn-vier d=[cla>d Call Ci-bn-vie gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/kudzu-kidsnuall/kidsnuall ey=10nce" d=[cla>d Ey=10nce gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/kudzu-kidsnuall/kidsnuall cursotents" d=[cla>d Iursotents gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.bio">ga href="/pldselusnualls-1473587462/kudzu-kidsnuall/kidsnuall bios" d=[cla>d Biographies gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/kudzu-kidsnuall/kidsnuall pldse" d=[cla>d Pldse gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-ic">ga href="/pldselusnualls-1473587462/kudzu-kidsnuall/kidsnuall detn jsves" d=[cla>d FcliDetn jsves Only gt:cla-prd="gtin :200px}dl.soubusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/kudzu-kidsnuall/kidsnuall sitiojn-r d=[cla>d Call Sitiojn- gt:cla-prd="gtin :200px}dlid trs>ga href="/pldselusnualls-1473587462/beautyuall" d=[cla>d Barbara Dubois Call gt:cla-prd="g[cla:200px}dbusinpan.jsn-me">gt:cla-gul :200px}dfntai busin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/beautyuall/beautynjsn-tr d=[cla>d S art Here gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/beautyuall/beautyn:i-bn-vier d=[cla>d Dubois Call Ci-bn-vie gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/beautyuall/beautyney=10nce" d=[cla>d Ey=10nce gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/beautyuall/beautyncursotents" d=[cla>d Iursotents gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.bio">ga href="/pldselusnualls-1473587462/beautyuall/beautynbios" d=[cla>d Biographies gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/beautyuall/beautynpldse" d=[cla>d Pldse gt:cla-prd="gtin :200px}dl.soubusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/beautyuall/beautynsitiojn-r d=[cla>d Call Sitiojn- gt:cla-prd="gtin :200px}dlid trs>ga href="/pldselusnualls-1473587462/izarduall" d=[cla>d Izard Fdy{fo Mut .b Call gt:cla-prd="g[cla:200px}dbusinpan.jsn-me">gt:cla-gul :200px}dfntai busin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/izarduall/izardney=10nce" d=[cla>d Ey=10nce gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/izarduall/izardncursotents" d=[cla>d Iursotents gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.bio">ga href="/pldselusnualls-1473587462/izarduall/izardnbios" d=[cla>d Biographies gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/izarduall/izardnpldse" d=[cla>d Pldse gt:cla-prd="gtin :200px}dl.soubusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/izarduall/izardnsitiojn-r d=[cla>d Call Sitiojn- gt:cla-prd="gtin :200px}dlid trs>ga href="/pldselusnualls-1473587462/kelly-mselenuallr d=[cla>d Kelly Msele Call gt:cla-prd="g[cla:200px}dbusinpan.jsn-me">gt:cla-gul :200px}dfntai busin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/kelly-mselenuall/hlusewifenjsn-tr d=[cla>d S art Here gt:cla-prd="gtin >ga href="/pldselusnualls-1473587462/kelly-mselenuall/hlusewifen:i-bn-vier d=[cla>d Call Ci-bn-vie gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/kelly-mselenuall/hlusewifeney=10nce" d=[cla>d Ey=10nce gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/kelly-mselenuall/hlusewifencursotents" d=[cla>d Iursotents gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.bio">ga href="/pldselusnualls-1473587462/kelly-mselenuall/hlusewifenbios" d=[cla>d Biographies gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/kelly-mselenuall/hlusewifenpldse" d=[cla>d Pldse gt:cla-prd="gtin :200px}dl.soubusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/kelly-mselenuall/hlusewifensitiojn-r d=[cla>d Call Sitiojn- gt:cla-prd="gtin :200px}dlid trs>ga href="/pldselusnualls-1473587462/fineorm:nn d=[cla>d Andrew Fim" Call gt:cla-prd="g[cla:200px}dbusinpan.jsn-me">gt:cla-gul :200px}dfntai busin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/fineorm:/thehandnjsn-tr d=[cla>d S art Here gt:cla-prd="gtin >ga href="/pldselusnualls-1473587462/fineorm:/finen:i-bn-vier d=[cla>d Call Ci-bn-vie gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/fineorm:/thehandney=10nce" d=[cla>d Ey=10nce gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/fineorm:/thehandncursotents" d=[cla>d Iursotents gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/fineorm:/thehandnbios" d=[cla>d Biographies gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/fineorm:/thehandnpldse" d=[cla>d Pldse gt:cla-prd="gtin :200px}dl.soubusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/fineorm:/thehandnsitiojn-r d=[cla>d Call Sitiojn- gt:cla-prd="gtin :200px}dlid trs>ga href="/pldselusnualls-1473587462/laurietdasies-siam:nn d=[cla>d Laurie Dasies- Call gt:cla-prd="g[cla:200px}dbusinpan.jsn-me">gt:cla-gul :200px}dfntai busin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/laurietdasies-siam:/buckeblocn-tr d=[cla>d S art Here gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/laurietdasies-siam:/buckebl:i-bn-vier d=[cla>d Call Ci-bn-vie gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/laurietdasies-siam:/buckebley=10nce" d=[cla>d Ey=10nce gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/laurietdasies-siam:/buckeblcursotents" d=[cla>d Iursotents gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/laurietdasies-siam:/buckeblbios" d=[cla>d Biographies gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/laurietdasies-siam:/buckeblpldse" d=[cla>d Pldse gt:cla-prd="gtin :200px}dl.soubusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/laurietdasies-siam:/buckeblsitiojn-r d=[cla>d Call Sitiojn- gt:cla-prd="gtin :200px}dlid trs>ga href="/pldselusnualls-1473587462/shawsiam:nn d=[cla>d Jerry Shaw Call gt:cla-prd="g[cla:200px}dbusinpan.jsn-me">gt:cla-gul :200px}dfntais>ga href="/pldselusnualls-1473587462/shawsiam:/shawsocn-tr d=[cla>d S art Here gt:cla-prd="gtin >ga href="/pldselusnualls-1473587462/shawsiam:/shawsey=10nce" d=[cla>d Ey=10nce gt:cla-prd="gtin >ga href="/pldselusnualls-1473587462/shawsiam:/shawscursotents" d=[cla>d Iursotent gt:cla-prd="gtin >ga href="/pldselusnualls-1473587462/shawsiam:/shawsbios" d=[cla>d Biographies gt:cla-prd="gtin >ga href="/pldselusnualls-1473587462/shawsiam:/shawspldse" d=[cla>d Pldse gt:cla-prd="gtin >ga href="/pldselusnualls-1473587462/shawsiam:/shawssitiojn-r d=[cla>d Call Sitiojn- gt:cla-prd="gtin :200px}dl.sos>ga href="/pldselusnualls-1473587462/shawsiam:/shawsaskr d=[cla>d Ask theiDetn jsve gt:cla-prd="gtin :200px}dlid trs>ga href="/pldselusnualls-1473587462/maxwellsiam:nn d=[cla>d Maxwell Call gt:cla-prd="g[cla:200px}dbusinpan.jsn-me">gt:cla-gul :200px}dfntai busin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/maxwellsiam:/skarsosocn-tr d=[cla>d S art Here gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/maxwellsiam:/skarsosey=10nce" d=[cla>d Ey=10nce gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/maxwellsiam:/skarsoscursotents" d=[cla>d Iursotente gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/maxwellsiam:/skarsosbios" d=[cla>d Bioe gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/maxwellsiam:/skarsospldse" d=[cla>d Pldse gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/maxwellsiam:/skarsossitiojn-r d=[cla>d Call Sitiojn- gt:cla-prd="gtin :200px}dl.sos>ga href="/pldselusnualls-1473587462/maxwellsiam:/skarsosaskr d=[cla>d Ask theiDetn jsve gt:cla-prd="gtin :200px}dlid trs>ga href="/pldselusnualls-1473587462/corl(/siam:nn d=[cla>d Diam" Corl(/ Call gt:cla-prd="g[cla:200px}dbusinpan.jsn-me">gt:cla-gul :200px}dfntai busin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/corl(/siam:/corl(/socn-tr d=[cla>d S art Here gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/corl(/siam:/corl(/sey=10nce" d=[cla>d Ey=10nce gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/corl(/siam:/corl(/scursotents" d=[cla>d Iursotente gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/corl(/siam:/corl(/sbios" d=[cla>d Bioe gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/corl(/siam:/corl(/spldse" d=[cla>d Pldse gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/corl(/siam:/corl(/ssitiojn-r d=[cla>d Call Sitiojn- gt:cla-prd="gtin :200px}dl.sos>ga href="/pldselusnualls-1473587462/corl(/siam:/corl(/saskr d=[cla>d Ask theiDetn jsve gt:cla-prd="gtin :200px}dlid trs>ga href="/pldselusnualls-1473587462/ledbeul luallr d=[cla>d Jasmim" Ledbeul l Call gt:cla-prd="g[cla:200px}dbusinpan.jsn-me">gt:cla-gul :200px}dfntai busin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/ledbeul luall/pl.soicsocn-tr d=[cla>d S art Here gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/ledbeul luall/pl.soicsey=10nce" d=[cla>d Ey=10nce gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/ledbeul luall/pl.soicscursotents" d=[cla>d Iursotente gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/ledbeul luall/pl.soicsbios" d=[cla>d Bioe gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/ledbeul luall/pl.soicspldse" d=[cla>d Pldse gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/pldselusnualls-1473587462/ledbeul luall/pl.soicssitiojn-r d=[cla>d Call Sitiojn- gt:cla-prd="gtin :200px}dl.so busin-so.jsn-ic">ga href="/pldselusnualls-1473587462/ledbeul luall/pl.soicsaskr d=[cla>d Ask theiDetn jsve gt:cla-prd="gtin :200px}dl.so">ga href="/pldselusnualls-1473587462/moresn-r d=[cla>d Vent Call Archsves gt:cla-prd="gtin :200px}dlid trs>ga href="/mym-scdiaipjsn-d4r d=[cla>d Sscdiaibl gt:cla-prd="g[cla:200px}dbusinpan.jsn-me">gt:cla-gul :200px}dlid tr fntai">ga href="/mym-scdiaipjsn-d4/jomarow11" d=[cla>d Joma Now! gt:cla-prd="g[cla:200px}dbusinpan.jsn-me">gt:cla-gul :200px}dfntai">ga href="/mym-scdiaipjsn-d4/jomarow11/jomasas-a detn jsve" d=[cla>d Joma as aiDetn jsve (Paid) gt:cla-prd="gtin
 • >ga href="/mym-scdiaipjsn-d4/jomarow11/jomasas-an-officsosfree" d=[cla>d Joma as an Officso (Free) gt:cla-prd="gtin
 • :200px}dl.so">ga href="/mym-scdiaipjsn-d4/jomarow11/1-yearm-scdiaipjsn-ddeal" d=[cla>d 1 Year Sscdiaipjsn-iDeal gt:cla-prd="gtin >ga href="/mym-scdiaipjsn-d4/uall-credite" d=[cla>d Call Credite gt:cla-prd="gtin >ga href="/mym-scdiaipjsn-d4/mydashboat r d=[cla>d My Dashboat gt:cla-prd="gtin :200px}dl.so">ga href="/mym-scdiaipjsn-d4/chasgnm#sclost r d=[cla>d Chasgn Psclost gt:cla-prd="gtin :200px}dlid trs>ga href="/jompx){#jr d=[cla>d Sx){#jizl gt:cla-prd="g[cla:200px}dbusinpan.jsn-me">gt:cla-gul :200px}dfntai">ga href="/jompx){#j/#sclforume" d=[cla>d Forume gt:cla-prd="gtin :200px}dl.so">ga href="/jompx){#j/communit],iople-3" d=[cla>d Edit Avasn- gt:cla-prd="gtin :200px}dlid trs> ga href="//wwwocaimescene.com/store/ li u.phpr d=[cla>d CSI Shop gt:cla-prd="d=[cla:200px}dbusinpan.jsn-me">gt:cla-gul :200px}dfntai"> ga href="//wwwocaimescene.com/store/ li u.php? ul._ter = li u&cPath=66r d=[cla>d Lumimol Teste gt:cla-prd="d=tin > ga href="//wwwocaimescene.com/store/ li u.php? ul._ter = li u&cPath=53" d=[cla>d Photography gt:cla-prd="d=tin > ga href="//wwwocaimescene.com/store/ li u.php? ul._ter = li u&cPath=51" d=[cla>d Prcuring with Ink gt:cla-prd="d=tin > ga href="//wwwocaimescene.com/store/ li u.php? ul._ter = li u&cPath=59" d=[cla>d Prcuring with Pow-ic gt:cla-prd="d=tin > ga href="//wwwocaimescene.com/store/ li u.php? ul._ter = li u&cPath=50r d=[cla>d Sci0nce Educext-d gt:cla-prd="d=tin > ga href="//wwwocaimescene.com/store/ li u.php? ul._ter = li u&cPath=55r d=[cla>d BheadBage gt:cla-prd="d=tin > ga href="//wwwocaimescene.com/store/ li u.php? ul._ter = li u&cPath=22nn d=[cla>d Clothing gt:cla-prd="d=tin > ga href="//wwwocaimescene.com/store/ li u.php? ul._ter = li u&cPath=56r d=[cla>d Caime Scene tape gt:cla-prd="d=tin > ga href="//wwwocaimescene.com/store/ li u.php? ul._ter = li u&cPath=52nn d=[cla>d Ey=10ncedBage gt:cla-prd="d=tin > ga href="//wwwocaimescene.com/store/ li u.php? ul._ter = li u&cPath=58nn d=[cla>d Ey=10ncedT tre gt:cla-prd="d=tin > ga href="//wwwocaimescene.com/store/ li u.php? ul._ter = li u&cPath=57" d=[cla>d Forensic Ln-haing gt:cla-prd="d=tin > ga href="//wwwocaimescene.com/store/ li u.php? ul._ter = li u&cPath=64r d=[cla>d Free CSI Vi100) gt:cla-prd="d=tin :200px}dl.so"> ga href="//wwwocaimescene.com/store/ li u.php? ul._ter = li u&cPath=47" d=[cla>d Gift Idea) gt:cla-prd="d=tin :200px}dlid trs>ga href="/faqr d=[cla>d FAQ gt:cla-prd="g:cla:200px}dbusinpan.jsn-me">gt:cla-gul :200px}dfntai l.sos>ga href="/faq/iaime-scene-jobe" d=[cla>d Work
  systeminpsser vcnd-aim"]n-d=b-rood="fba200px}diclevter sniclescopeniclet],inpsttp://schema.org/Asn-vien-d=metaniclepropinn-Lasguer sncnd-cde="en-GBr /> ="fba200px}dter v="jsn-tm Elena Harte" src="/orsa_prcache/c7376751b481c589606df10ab544f9a5_w200_h200 crop.jps" alt> Elena Hartenhadncndcsons about hso husby scdiuking with his ex, AargttenWyatsn/ id-rooid=p 200px}dy=10os,alln-tmThursday, Septembgi 20, 2012 – 2:00 p.m.Elena Hartenis married to Jeff Harte, who owns theiHartenAg0ncy whereiAnrgttenWyatscdiuked.Detn jsves Murphy y scPaukerniursotented hso at theiYoknapasnwpha County Sheriff’siDelidtnpat. Theniursotent was al-lt .d with wittyle’sikrowledgn y sccndspat.Pasn-viclats:Detn jsve S. Murphygtin id=li>Detn jsve E.cPaukergtin id=li>Elena Hartegtin id=/ul id=p>Detn jsve Paukergtem>: Gs d morning, Mrs. Harte. Thank you Elena Hartegtem>: You'reiwelcome.Detn jsve Paukergtem>: Do you mind staring your
  Elena Hartegtem>: 392 Country Club Road. It's.ve OxDetn jsve Paukergtem>: Thank you.iAnd how olscfreiyou, please?Elena Hartegtem>: I'm 32.Detn jsve Paukergtem>: Tell iv whereiyou wereiborn, whereiyou grew up?Elena Hartegtem>: I was born.ve OxDetn jsve Paukergtem>: You've ne ul >Elena Hartegtem>: No.Detn jsve Paukergtem>: Whereididiyou atsinpuschjsn?Elena Hartegtem>: OxDetn jsve Paukergtem>: Didiyou graduatenfrom ckglnge?Elena Hartegtem>: Yes.Detn jsve Paukergtem>: What year?iAnd what was yourElena Hartegtem>: In physogin.therapy. In 2000.Detn jsve Paukergtem>: And whereido you diuk?Elena Hartegtem>: AtdBapjs/t Memoriin.Hospital,.ve physogin.therapy.Detn jsve Paukergtem>: How long haveiyou wiuked at Bapjs/t?Elena Hartegtem>: Sinced2000.Detn jsve Paukergtem>: Masn-in.:tarus?Elena Hartegtem>: I'm married.Detn jsve Paukergtem>: Please.:tareiyour spouse's./div.Elena Hartegtem>: Jeff Harte.Detn jsve Paukergtem>: Thank you.iHow long haveiyou b onlmarried?Elena Hartegtem>: Es-proyears.Detn jsve Paukergtem>: Any er:fid t?Elena Hartegtem>: We'reiexpn jsng our fntai er:fi.ve Decembgi.iA girl. Katherim" Elizabeth Harte.Detn jsve Paukergtem>: Congrarusitinds.Elena Hartegtem>: Thank you! We'reisoiexcicld about it! Do you haveiany er:fid t,Detn jsve Paukergtem>: Noroyet.Elena Hartegtem>: Jeff y scI hopento haveia big fdy{fo someday.Detn jsve Murphygtem>: Mrs. Harte,ido you krow why weiasked you to sp}.c with us today?Elena Hartegtem>: Uh,cI think so,oyes. It's.because of what h],.ined to AnrgttenWyats,nis that sn-ha?Detn jsve Murphygtem>: That's.sn-ha. Cla:you tell .goobout your positindship with AnrgttenWyats?Elena Hartegtem>: We ne ul hadna positindship.Detn jsve Murphygtem>: But you krow who shenis?Elena Hartegtem>: Yes,cI krow who shenis.Detn jsve Murphygtem>: And whynis that?Elena Hartegtem>: Because shenwiuked Detn jsve Murphygtem>: How long didiMs. Wyatscdiuk Elena Hartegtem>: Sincedheno.ined thenag0ncy. She was his fntai ge:uoyee.Detn jsve Murphygtem>: Cla:you dediaibl your husby s's.sositindship with Ms. Wyats?Elena Hartegtem>: Theynwiuked together. That's.all.Detn jsve Murphygtem>: What kind of ge:uoyee was she?Elena Hartegtem>: Iidon't krow. I ne ul wiuked with her.Detn jsve Murphygtem>: Didiyouo husby sce ul tell you anything about hso?Elena Hartegtem>: Noron}.lly. I ivan,cI krow he de.inped on hso a lot.Detn jsve Murphygtem>: How didihe de.inp on hso?Elena Hartegtem>: Juai Detn jsve Murphygtem>: And how didiyou feel about hso?Elena Hartegtem>: Iidon't krow what you ivan.Detn jsve Murphygtem>: Didiyou like hso? Didiyou dislike hso? What kind of geotinds didiyou feel whea you saw her rt whea her /div cdiv up ve cnd ulsitind?Elena Hartegtem>: Iifelt nothing.Detn jsve Paukergtem>: I unpetaiandlyouo husby scndcs dacld AnrgttenWyats. Is that something you'reiawfreiof?Elena Hartegtem>: That was a long timenago. Hentofi.menic was juai a fling a scthat he ne ul >oved hso.Detn jsve Paukergtem>: How long ago was is?Elena Hartegtem>: Aver{b thentimenheno.ined thenag0ncy,lmay li. littlli.m}.c. It didn't l.so long.Detn jsve Paukergtem>: So you krew youo husby scy scAnrgttenWyatschadnb onlromanloginfo in-m -?Elena Hartegtem>: Yes. So what? Piople haveilots of diffed tr partnetanb ife with.Detn jsve Paukergtem>: Didiyou dareiother ,ioplenb Elena Hartegtem>: No. I was too exty with my jobcy scwith making sut" Mama was OK. She's.goi a lot of m -9gin.problems.Detn jsve Paukergtem>: I'm sorry to hear that.Detn jsve Murphygtem>: Mrs. Harte,ihow didiic makeiyou feel that youo husby scused to dareiAnrgttenWyats?Elena Hartegtem>: I didn't like is,nOK? I didn't think he shoufi.haveikept hso ge:uoyedi.m}.c that. But he saidihe hadnno feelinge Detn jsve Murphygtem>: And you believed him?Elena Hartegtem>: Of cnurse I believe him. He's.my husby s.Detn jsve Murphygtem>: And didiyou truai him?Elena Hartegtem>: Yes.Detn jsve Murphygtem>: Didiyou truai AnrgttenWyats?Elena Hartegtem>: Hotyltly? No. But I krew that Jeff neeped her ,rofyleindinfo, y scI truai him to do what's.beai Detn jsve Murphygtem>: Didiyouo husby sce ul npatsn-iAnrgttenWyatscdanlong to.becomena partnet at theiag0ncy?Elena Hartegtem>: No. Didishe?Detn jsve Murphygtem>: Didishenwhat?Elena Hartegtem>: Didishenask to.becomena partnet?Detn jsve Murphygtem>: We’reiasking you.Elena Hartegtem>: Well,cI don’t krow. Jeff ne ul npatsn-ediic.Detn jsve Murphygtem>: Mrs. Harte,ididiyou e ul wish that AnrgttenWyatscdas out of thenpictut"?Elena Hartegtem>: What do you ivan?Detn jsve Murphygtem>: Whate ul you takeiil to ivan.Elena Hartegtem>: DidiI wish shenwas out of thenpictut"? Well,cyes,cbut I didn't kill her,nif that's.what you'reiie:uying.Detn jsve Murphygtem>: You didn't kill AnrgttenWyats?Elena Hartegtem>: No.Detn jsve Murphygtem>: How do you feel about thenfact that she's.d"js?Elena Hartegtem>: I think it's.awful. Look,cI ms-pronot haveiliked her,nbut I didn't wanl her d"js. I pray Detn jsve Paukergtem>: Mrs. Harte,iwhea didiyou l.so seeiAnrgttenWyats?Elena Hartegtem>: L.so week. On Friday. I stopped by thenoffics to ivet Jeff Detn jsve Paukergtem>: Didiyou sp}.c to heo?Elena Hartegtem>: We saidihello. That's.ic.Detn jsve Paukergtem>: Do you krow why AnrgttenWyatscdas ocinhenoffics Satutday nn-ha?Elena Hartegtem>: Iiassume shenwas diuking.Detn jsve Paukergtem>: Do you haveikeys toiyouo husby s's offics, Mrs. Harte?Elena Hartegtem>: No.Detn jsve Paukergtem>: Does yourElena Hartegtem>: Of cnurse.Detn jsve Paukergtem>: Do you haveiaccyle-toithoseikeys?Elena Hartegtem>: I guyle-so,nbut I've ne ul used them.Detn jsve Paukergtem>: Who else hasikeys toinhenoffics?Elena Hartegtem>: I don't krow.Detn jsve Murphygtem>: Mrs. Harte,iwhereiwereiyou n-iSatutday nn-ha?Elena Hartegtem>: Iiwas al homenwith Jeff.Detn jsve Murphygtem>: What didiyou do?Elena Hartegtem>: Iicooked diargi Detn jsve Murphygtem>: What timendidiyou go to.bes?Elena Hartegtem>: Aver{b 10:00. We wereiboth tires.Detn jsve Murphygtem>: What was yourElena Hartegtem>: Henwas ma a gs d moos. Nothing unusual.Detn jsve Murphygtem>: Didihe say y ything about what henwas doing at thenofficso earlieo?Elena Hartegtem>: No.Detn jsve Murphygtem>: Didihe npatsn-iseeing AnrgttenWyatscthsoe?Elena Hartegtem>: No.Detn jsve Murphygtem>: DidiAnrgttenWyatschaveiany enemies that you krow of, Mrs. Harte?Elena Hartegtem>: No. E uly/heaiseemed to like hso prgtty well,cI guyle.Detn jsve Murphygtem>: Didiyou like hso?Elena Hartegtem>: I didn't dislike hso. I juai didn't like hso diuking with my husby s.Detn jsve Paukergtem>: Mrs. Harte,iwho else do you think we shoufi.talc to during ourElena Hartegtem>: No. Sorry.Detn jsve Paukergtem>: Thank you Elena Hartegtem>: I guyle-so.Detn jsve Paukergtem>: Thank you.Detn jsve Murphygtem>: Thank you. sn json-kmer:200px}dtheme-minimovod="fbai> kme-fginr:200px}dfginLisos>prula-masterkme-fgin-tabs.soset-ula-ol1n-d=bulod="fba200px}d,a0}Liso kme-fgin-liso-wrap kme-tabs" loade> 1n-d="fba200px}dckmnpatTjsn- kme-ckmnpat-#jsns-wrapn-d=!-- Comm tr Tn-mo --m prula-masterkme-#jsn-po.soset-ulafloat-li sclogin ="
  Sort by Oldeai Fntaird="d=tin Sort by Lrl(/t Fntaird="d=tin g/n g/n Sscdiaibenwith E,a0lprula-masterkme-liso.soset-er:fi=" prb-rood="fba200px}d>oveLiso kme-fgin-liso-wrap hiddea kme-tabs"> prb-rood=b-rood="fbai> kme-formsn-masterlimnpatForm kme-form sclogin =" d="fba200px}dkme-not-allowed">id Please.logocino ckmnpat t-togalign: cenl l; padding: 20px 0;s>Powered by Konpatord="gt-roo=:cla:i> konpato-#jkecr stymo> display:nom";s> db0349a896cbf34f9c512982709db1c0" value 1n />id:cla-g/-roo d=b-roo d=b-roo d=b-roo=b-roo =!-- }{b cenl luot --m d=b-roo =!-- }{b n-habox-1 Deck theiElf!id:cla-g/h3-gdth:200px}dbusiness ound-cder"=[claa"> Mpangt:cla-prula-masterainersideaine npauin-soaine npauirichnpau=" gti>gt:cla-gtin :200px}dfntai busin-so.jsn-">ga d Call Iurr-du] .li gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.detn jsve">ga d ForiDetn jsves Only gt:cla-prd="gtin :200px}dl.soubusin-so.jsn-">ga d Call Reorp gt:cla-prd="gtin Real E:tareiRa}#jrid:cla-g/h3-gdth:200px}dbusiness ound-cder"=[claa"> Mpangt:cla-prula-masterainersideaine npauin-soaine =" gti>gt:cla-gtin :200px}dfntai busin-so.jsn-">ga href="/wyatsuall-iurr-" d=[cla>d Call Iurr-du] .li gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/wyats-url(/t.jsn-" d=[cla>d Lrl(/t Isn- gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/wyatsuall-ey=10nce" d=[cla>d Ey=10nce gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/wyatsuall-iursotents" d=[cla>d Iursotente gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/wyatsuall-bios" d=[cla>d Bioe gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/wyatsuall-pldse" d=[cla>d Pldse gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-ic">ga href="/wyats-detn jsvee" d=[cla>d ForiDetn jsves Only gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga href="/wyatsuall-sitiojn-r d=[cla>d Call Sitiojn- gt:cla-prd="gtin :200px}dl.so busin-so.jsn-">ga href="/uall-f-me/scudexr d=[cla>d Call F-me/ Isdex gt:cla-prd="gtin Pooch Sleuthsid:cla-g/h3-gdth:200px}dbusiness ound-cder"=[claa"> Mpangt:cla-prula-masterainersideaine npauin-soaine npauirichnpau=" gti>gt:cla-gtin :200px}dfntai busin-so.jsn-">ga d Call Iurr-du] .li gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.jsn-">ga th3>prb-rood="fba200px}d>oveLiso kme-fgga th3>p sn-menu-mobiln-g[cla:200px}dcontrol .ctmit:200p/wyats-url(/t.jsn-" d=[cla>d Lrl(/t Isn- gt:cla-prd="gtin :200px}dbusinmobiln-g[cla:200px}dcontrol .ctmit:200p="/wyatsuall-ey=10nce" d=[cla>d Ey=10nce gt:cla-prd="gtin :200px}dbusin-so.mobiln-g[cla:200px}dcontrol .ctmit:200pyatsuall-iursotents" d=[cla>d Iursotente gt:cla-prd="gtin :200pmobiln-g[cla:200px}dcontrol .ctmit:200ppr href="/wyatsuall-bios" d=[cla>d Bioe gt:cla-prdl200px}dbusin- nd-" clnodediaipjsn-r href="/elf-iurr-" d=[clt:200pga href="/wyatsuall-pldse" d=[cla>d Pldse gt:cla-prd="gtin :200px}dl.so busin-so.jsn-">ga href="/uall-f-me/scudexr d=[cla>d Call F-me/ Isdex gt:cla-prd="gtin ddbusiness oula-g/h3-gdthk yscl/wsihastpan.jsn-me-lik yscl/wsiha:2ivos-prsidecnk yscl/wsmgodedi d=[clh:2l/pl.-2f="/wyga href="/5393-Fk2Fla>d ga sn-isn-pb-roodsclogesdscl_raxo_k yscl//n-d=b/tb d=[b-rod="fbaicu&cPiaica-ptdoghFk2Forkingsal-thumbtitm&w=200&h=150&zc=1" width="200-" e F-m="1g wisclogenPerf hreany poida>d g 200pxSeomanl la-prd="gtiac&cPm>Detorkingsal konprd="ofb-ivos-prsidecnk yscl/wbai> <-ta4prsidecnk yscl/w00px}d>ndi d=[clh:2l/pl.-2f="/wyga href="/5393-Fk2Fla>d ga sn-Perf hreany poida>d nprd="h4la-pofb-ivdi d=[clh:2l/pl.-2f="/wyga href="/5393-Fk2Fla>d ga snprsidecnk yscl/wn-sd[cla.jsnin yle-="/oicha>ac&er? konprd="ofb-ivos-prsidecnk yscl/wbai> <-ta4prsidecnk yscl/w00px}d>ndi d=[clh:2l/pl.-2f="/wyga href="/5392-Fk2Fcha>d Bsn-Developeany poicha>ac&ersnprd="h4la-pofb-ivdi d=[clh:2l/pl.-2f="/wyga href="/5392-Fk2Fcha>d Bsnprsidecnk yscl/wn-sd[cla.jsnin Elehnfo in-mla>d cy scanl la-prd="gtiroyears hso? Didiya0l -sZina Jac="/o konprd="ofb-ivos-prsidecnk yscl/wbai> <-ta4prsidecnk yscl/w00px}d>ndi d=[clh:2l/pl.-2f="/wyga href="/5391-Fk2F360-zina1n-Ct:cla-prd="360aveieiYos Calgtin Zinanprd="h4la-pofb-ivdi d=[clh:2l/pl.-2f="/wyga href="/5391-Fk2F360-zina1nprsidecnk yscl/wn-sd[cla.jsnin Elehnfo in-mla>d cy scanl la-prd="gtiroyearpoid=p>Detnl -sNaomi TeiAne konprd="ofb-ivos-prsidecnk yscl/wbai> <-ta4prsidecnk yscl/w00px}d>ndi d=[clh:2l/pl.-2f="/wyga href="/5390-Fk2F360-naomi1n-Ct:cla-prd="360aveieiYos Calgtin Naominprd="h4la-pofb-ivdi d=[clh:2l/pl.-2f="/wyga href="/5390-Fk2F360-naomi1nprsidecnk yscl/wn-sd[cla.jsnin - Vik&cP Voge db03>:200px}dl.sodub_9db1 d Cal1 g atsuallx}untdown untie Pau nexarpovsby s.g atbrkonbrko atsualdbusibig npa8w">ga8suall at8suall atsualdbusibignWyat8w">prsidecnodub_0px >g at8suall at82460om";s>ga href="/uall-f-me/scudexr d=[cla>d Cald Cal1dex gt:cla-prd="gtin Ht,Elissugtem>: No."fba200px}dkme-not-allowed"">ediaipjsn-fcp_sclal d=[clcomppx nt/flexusintac&plus/?p>De=sintac&&tiAn=comppx nt&sinfig_kidea)torl="{ge:uler: 'ifride', size: {x: 450, y: 500}}"0f3sn-pb-rood="fbaicuniso? Dl/-sort/-sortbusin.png konprd=">: No."fba200px}dkme-not-allowed"">Lle-ursotenon hwga href="/uall-f-me/scudexr d at82460om";s>d Caldprogt:clte shsg datalte shs="1784:2ivos-prsidecndprogt:clte shs-oso?lay:2=[cla>d Calcss-fginLrin-lipin ga href="/uala-g/h3-gdthdprogt:clte shs-prd="gtin cd=bu3g datalte shswsihas> Poocr-ivdi d=[cpat .php? ul._ter = li comppx nt/payplanstiojn/url(/t km/16?Iihabus5024:2h3>prBme-foraou.Elenefaipje-forgt:cla-p"/ualasualdrsidecndprogt:clte shs-pr>: Wdprogt:clte shs-cartedprogt:clte shs-bg2"l-plll$7, pr3>prBpr3>proi>:200pga href=y.prvdi d=[cpat .php? ul._ter = li comppx nt/payplanstiojn/url(/t km/16?Iihabus5024:prsidecnn-sdim"]e-subs-e,aNowsnin <"/uala<"/uala Poocr-ivdi d=[cpat .php? ul._ter = li href="/mym-scdiaipmasas-a detn jsve" d=[cla>d Joma2h3>prBproraou.: Wdprogt:clte shs-cartedprogt:clte shs-bg2"l-plllgt:cje-orgt:cla-sualdrsidecndprogt:clte shs-feoid= Wdprogt:clte shs-cartedprogt:clte shs-bgs>pr3>prPoears o kme-ld=j="/w,docu kme-je-orgt:cla-sualdrsidecndprogt:clte shs-feoid= Wdprogt:clte shs-cartedprogt:clte shs-bgs>pr3>prEarne gt:cscdiaipje-orgt:cla-sualdrsidecndprogt:clte shs-feoid= Wdprogt:clte shs-cartedprogt:clte shs-bgs>pr3>prPaty Shertw rbHl AnCt:cla-prd="Coreididi.je-orgt:cla-os-prsidecndprogt:clte shs-o loedprogt:clte shs-cartedprogt:clte shs-bgs>prvdi d=[cpat .php? ul._ter = li href="/mym-scdiaipmasas-a detn jsve" d=[cla>d Jomaprsidecnn-sdim"]RegiswedaNowsnin <"/uala<"/uala : Wdprogt:clte shs-cartedprogt:clte shs-bg2"l-plllgt:c 30 p>pr3>prTref=dref=yet d=[cla>-leveltf="/mym-scditnl -sno riskme-orgt:cla-sualdrsidecndprogt:clte shs-feoid= Wdprogt:clte shs-cartedprogt:clte shs-bgs>pr3>prSnotyou prv-g/h3-gdthdprogt:clte shs-pagin. d datalte shs- Freos>p-sual>1orgt:cl ga href="/uall-f-me/scudexr d at82460om":200businessa>d mcloges3 gdth:200px}dsclogesn}.c="fb-n-habox-1 Pooch Sleuthsid:cla-g/h3-gdth:200px}dbusiness ound-cder"a> Mpangt:cla-prula-masterainersideaine npauin-soaine npauirichnpau=" edi d=[clpoid=refed- jswriaipj:l-ey=10nce" d=[crefed rbHWriaipj?forgt:cla-p>d Bioe gt>edi d=[clpr>vacysd=licyref="/wyatsuall>vacy P=licyforgt:cla-p>d Bioe gt>edi d=[cl=[cmsd=[-sd=p>-url(/t.jsn-" T[cms of Sd=p>-uforgt:cla-p>d Bioe gt>edi d=[clunurl(/t kme-sortrl(/t.jsn-" Unurl(/t kmscdiaiforgt:cla-p>d Bioe gt>edi d=[clcancar- whaef="/mym-scditn jsves Only gncart what="gtin -scdijorgt:cla-p>d Bioe gt>edi d=[cl0lRld Bioe gttdth:200l trs>ga href="/n}.c=ctfa>tn jsves Only }.c=ct Uios" d=[cla>d Bioe :200px}dl.so busin-so.jsn-">ga href="/uall-f-me/scudexr d at82460om":200businessd="fa>d 6roo d=b-roo=b41266%}-- }{b cenlo d=b-roo Cal1dex gt:cla-prd="gtin Ct:cla-prd=
  3440 N 16ch St,t="sih #4
  Phoeni1c58Z 85016
  Vo>: W(623) 565-8573
  FaxW(602)-274-7280
  vdi d=[cdiaito:admin@? ul._ter = li?f="j=[c=Ct:cla-&cPa">support@? ul._ter = lila>d >: No."fba200px}dkme-not-allowed"">  >: No."fba200px}dkme-not-allowed"">vdi d=[cpat s plus.gooooc= li 1113119100994907278>d orl="publishb-roFnfo u-ld=jGooooc+la>d >:e/scude:200px}dl.so busin-so.jsn-">ga href="/uall-f-me/scudexr d at82460om":200businessd="fa>d 7roo d=b-roo=b41266%}3- }{b cenlo d=b-roo Cal1dex gt:cla-prd="gtin De6%}="0"/> Pa hme-forad at8 g}{b g}{b di d=[clcomppx nt/obrssbiurg nt="/wwisclogenArte gt:cFall r}{b sn-pb-roopat .php? ul._ter = li comppx nts com_obrssd="fbaicfeed}_16.png 200pxArte gt:cFall r width="16-" e F-m="16 20not0pxop"m>De6%}="0"/> Arte gt:cFall me-forad at8 g}{b g}{b di d=[clcomppx nt/obrssbi"/wy/wyats-urlsclogend=[cla>dr}{b sn-pb-roopat .php? ul._ter = li comppx nts com_obrssd="fbaicfeed}_16.png 200pxd=[cla>dr width="16-" e F-m="16 20not0pxop"m>De6%}="0"/> d=[cla>d e-forad at8 g}{b g}{b di d=[clcomppx nt/obrssbsusegtep="/wyatsuallsclogen d=[cla>d r}{b sn-pb-roopat .php? ul._ter = li comppx nts com_obrssd="fbaicfeed}_16.png 200px d=[cla>d r width="16-" e F-m="16 20not0pxop"m>De6%}="0"/>  d=[cla>d e-forad at8 g}{b viclats:200px}dl.so busin-so.jsn-">ga href="/uall-f-me/scudexr d cenlo d=b-roo Cal1dex gt:cla-prd="gtin Geem>Detly upve P-ld=j d mpovsby s.De-h:2lnewsleilik/aa-prd=/h E,ipj:>Clic diukp>Detpul lual upve P-la>d owi xr d cenlo d=b-racydiaiipj_-rrmt {b plo d=b-ronefaeld faeldacyschemebusi-aeld_kide_-rrmAcydiaiipj99991 oe abart-rr="a>d _kide_-rrmAcydiaiipj99991 lo d=b-racy_requtn jFaeld">Nidet8 abard -habox-1 d _kide_-rrmAcydiaiipj99991 l"fba200pwidth:100px l"f="htt0}dk"ox-1 d [kide]oo=:cla:illsclogenNide"/>os" d=[{b v>: I guyle-so.onefaeld faeldacy-sortrlbusi-aeld_-sort_-rrmAcydiaiipj99991 oe abart-rr="a>d _-sort_-rrmAcydiaiipj99991 lo d=b-racy_requtn jFaeld">E09dblt8 abard -habox-1 d _-sort_-rrmAcydiaiipj99991 l"fba200pwidth:100px l"f="htt0}dk"ox-1 d [-sort]oo=:cla:illsclogenE09dbl"/>os" d=[{b v>: I guyle-so.acyf="buttd=fr}{b sa hreyle-so.buttd= f="buttd= bt= bt=-pr>maryref="httf="mitoo=:cla:i="gtin e,ackidea)S="mitooonclic tt0ry{ n-turn f="mitacydiaiipj-rrm('opain','-rrmAcydiaiipj99991'); }ciyou(err){alert('Tau riddecergtedo yboif="mitfed '+err);n-turn false;}"ko atsa hreyle-so.buttd= unurlbuttd= bt= bt=-povsr/wwis="httbuttd=oo=:cla:iUnurl(/t kmackidea)S="mitooonclic ttn-turn f="mitacydiaiipj-rrm('opaout','-rrmAcydiaiipj99991')"ko atv>: I 82460om"
  om"om"os"2460om"/-rrm: I 82460om"82460om":200yle-so.o busin-so.jsn-">ga href="/uall-f-me/scudexr d I 82460om"82460om"82460om"82460om":200businessfoolikr0om":200businessfooliksclogehrem"]{marpx}dsclogesn}.c="fb-Arten}.c=h3tem>pyu py;nCt:cla-prd=, 1995-2016< >:e/scude:200px}dl.so busin-so.jsn-">ga href="/uall-f-mom"82460om":200yle-so.o busin-so.jsn-">gom"82460om"82460om"82460om"atbusinessgoxopiipk d=[cpat .php? ul._ter = li h=64r d=.jsn-">=:2com>Detrs/row"-e-h neep="/wyatsu#xop"0om" d=[Giuk axops" d=[{b vad at:200businfbcL-rooMclal m"]{mar our>dco200pmclal l l; padding: 20px roofb-gdth:200mclalgen}.c=Yem>:rr,nbuyboipj=b-rged rbHa loeynwanlFacebook ccdi=h3ialsa href="/ualtin -s"f="htt0}dk/ef="javadi">var cb=fun[clon(){var l=docu kmep? ee PElbusit('iipk');l.orl='l l; sheet';l. d=['/p>: perty="l l; sheet"m d=[clp>s" avadidb ven}.[{b vhtml>