<-toCgn:mi"nsn-modulec :mi"nsn-ner:round-coll #jsn-ltround-e{wptermodueconta-deskecongin.ver30 c :mi"nm#jsn-pos- :miview-oolbar - :mii/jsid-2094"> <-tsn-toph c :miht #jsn-top"iclaodues/ic <-to#jsn-socht{mart5t0hop"iciBclaodues/{mart5td-coll idth:200px}dimiview-/aiclaoduesl idth:200px}di[id*="jiview-/aiclaoduesl idth:200eskjiview-/aiclaobreadctn-pt"> /jsid-20iew-/aiclaok;visibiliii/jsid-/jsid-/jsid-/jsid-aodues/{mart5tk;visibiliii/jsid- /jsid-aodues/ic <-to#xt-align:ceht{mart5t0hop"n-prd> <-tsn-toph c :}#jsn-topheht{mart5t0hop"iciBclaodues/{mart5tmenu>li>ul:after menu>li>ul:after duesl idth:200px}dijiview-/aiclaoduesl idth:200px}di[id*="jivh3-/aiclaoduesl idthr_innjiv00}.iv00}.-/aiclaoduesl idthh:96">L .puul{0}.ivl{0}.ivlh3iview-/aiclaoduesl idth:200eskjiodues/{mart5t-top:2pxround-coloricfb-r;padding1146jiodues/{mart5t:74.30578jiodues/{mart5t-top:2px !important} sclogin-j{0}.12jiodomla *="lig="/prx-wous-;texs-1473587462" methob-r}#jricfb-r;paddingomla1146jiodkquote,f/{mart5tinput#sclogin-pas rticdatajiodues/{mart5t:200rol-articicfb-romla-login.vertical ijiodues/{mart5t:200rolsjoomla#sclogin-pasjiodues/{mart5toomla#lass*="span"#sclogin-pasjiodspan"4">lcehistbu="Utical ijiodjsid-20jsid-20jsid-20ues/{mart5t:200rol-articicfb-romla-login.verticax}.jiodues/{mart5t:200rolsjoomla#sclogin-pasjiodues/{mart5toomla#lass*="span"#sclogin-pasjiodspan"4">L . puulicon-">2094{mart5tx-s" href="/myerti li a spa-4/joid*ow11">Regiad> 0span"4te="chight:1{4">0span"4te="chight:1{4">0span"4te="chight:1{4"> <-ul/toph c :cnone;padubmit> <-lit{mart5t c :cnone;pa99px}.jsclaoda href="java li a :void(0)">vsmg src="/plates/addo/addocontsrflo5es/i" altduicfb-r-to#addo:n-direcj />v/od djsid-aodues/toph c :bmit>t{mart5t0hop"n-prd> <-tsn-toph c :}#jsuleconta" > <-tsn-{mart5t duesl idth:200px}dijiview-/aiclaoduesl idth:200px}di[id*="jivh3-/aiclaoduesl idthr_innjiv00}.-/aiclaoduesl idthh:96nd.pages">vl{0}.ivlh3iview-/aiclaoduesl idth:200eskjid00}./toph c :nainmenu li--top:1 Mainvl{0}.i<-ul/body icn-modulecontaiji vli>vl{0}.ivlatl va href="/" >od00}.>o Home vl{0}.i<-/odvlatlva href="/the-;tex-2" >od00}.>o Start Here vl{0}.i<-/odv00}.-/aiclaodueslainmenu li">vl{0}.ivullva href="/the-;tex-2/roundtlist" >od00}.>o Loundt Iist vl{0}.i<-/odvlatlva href="/the-;tex-2/re;tp" >od00}.>o Ctex Re;tp vl{0}.i<-/odvlatlva href="/the-;tex-2/;tex-eAlphnce" >od00}.>o EAlphnce vl{0}.i<-/odvlatlva href="/the-;tex-2/;tex-heighin.vs" >od00}.>o Ieighin.vs vl{0}.i<-/odvlatlva href="/the-;tex-2/;tex-bios" >od00}.>o Biographies vl{0}.i<-/odvlatlva href="/the-;tex-2/;tex-pdl,u" >od00}.>o Pdl,u vl{0}.i<-/odvlatlva href="/the-;tex-2/;tex-det-modves" >od00}.>o Fpa.Det-modves Only vl{0}.i<-/odvlatlva href="/atd-qundtlpaj >od00}.>o Ask the.Det-modve vl{0}.i<-/odv00}.-/aiclaodueslainmenu li">vl{0}.ivullva href="/atd-qundtlpa/atd-answics" >od00}.>o Examx}d the.Answics vl{0}.i<-/odvlatlod00}.>o Pdl-wous Ctexs vl{0}.i<-/odv00}.-/aiclaodueslainmenu li">vl{0}.ivullva href="/prx-wous-;texs-1473587462/mommymu}.soed" >od00}.>o Mommy Mu}.soed ;tex vl{0}.i<-/odv00}.-/aiclaodueslainmenu li">vl{0}.ivullva href="/prx-wous-;texs-1473587462/mommymu}.soed/mommy-heirt" >od00}.>o Ctex Ieirtdu="lig vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/mommymu}.soed/mommy-eAlphnce" >od00}.>o EAlphnce vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/mommymu}.soed/mommy-heighin.vs" >od00}.>o Ieighin.vs vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/mommymu}.soed/mommy-bios" >od00}.>o Bios vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/mommymu}.soed/mommy-pdl,u" >od00}.>o Pdl,u vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/mommymu}.soed/mommy-sntenlpaj >od00}.>o Ctex Sntenlpa vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/sion:gad-dn:gad-;texj >od00}.>o Sion:gad Dn:gad Ctex vl{0}.i<-/odv00}.-/aiclaodueslainmenu li">vl{0}.ivullva href="/prx-wous-;texs-1473587462/sion:gad-dn:gad-;tex/twodicp-heirt" >od00}.>o Ctex Ieirtdu="lig vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/sion:gad-dn:gad-;tex/twolaidicp-eAlphnce" >od00}.>o EAlphnce vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/sion:gad-dn:gad-;tex/twolaidicp-heighin.vs" >od00}.>o Ieighin.vs vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/sion:gad-dn:gad-;tex/twolaidicp-bios" >od00}.>o Bios vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/sion:gad-dn:gad-;tex/twolaidicp-pdl,u" >od00}.>o Pdl,u vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/sion:gad-dn:gad-;tex/twolaidicp-sntenlpaj >od00}.>o Ctex Sntenlpa vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/kudzu-kids-;texj >od00}.>o Kudzu Kids Ctex vl{0}.i<-/odv00}.-/aiclaodueslainmenu li">vl{0}.ivullva href="/prx-wous-;texs-1473587462/kudzu-kids-;tex/kudzukids-listtj >od00}.>o Siart Here vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/kudzu-kids-;tex/kudzumainmn c :j >od00}.>o Ctex Cinmn c : vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/kudzu-kids-;tex/kids-;tex-eAlphnce" >od00}.>o EAlphnce vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/kudzu-kids-;tex/kids-;tex-heighin.vs" >od00}.>o Ieighin.vs vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/kudzu-kids-;tex/kids-;tex-bios" >od00}.>o Biographies vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/kudzu-kids-;tex/kids-;tex-pdl,u" >od00}.>o Pdl,u vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/kudzu-kids-;tex/kids-;tex-det-modves" >od00}.>o Fpa.Det-modves Only vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/kudzu-kids-;tex/kids-;tex-sntenlpaj >od00}.>o Ctex Sntenlpa vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/beauty;tex" >od00}.>o Barbara Dubois Ctex vl{0}.i<-/odv00}.-/aiclaodueslainmenu li">vl{0}.ivullva href="/prx-wous-;texs-1473587462/beauty;tex/beauty-listtj >od00}.>o Siart Here vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/beauty;tex/beauty-ainmn c :j >od00}.>o Dubois Ctex Cinmn c : vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/beauty;tex/beauty-eAlphnce" >od00}.>o EAlphnce vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/beauty;tex/beauty-heighin.vs" >od00}.>o Ieighin.vs vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/beauty;tex/beauty-bios" >od00}.>o Biographies vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/beauty;tex/beauty-pdl,u" >od00}.>o Pdl,u vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/beauty;tex/beauty-sntenlpaj >od00}.>o Ctex Sntenlpa vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/izard;tex" >od00}.>o Izard Fr:#58 Mu}.so Ctex vl{0}.i<-/odv00}.-/aiclaodueslainmenu li">vl{0}.ivullva href="/prx-wous-;texs-1473587462/izard;tex/izard-eAlphnce" >od00}.>o EAlphnce vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/izard;tex/izard-heighin.vs" >od00}.>o Ieighin.vs vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/izard;tex/izard-bios" >od00}.>o Biographies vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/izard;tex/izard-pdl,u" >od00}.>o Pdl,u vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/izard;tex/izard-sntenlpaj >od00}.>o Ctex Sntenlpa vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/kelly-murre-;texj >od00}.>o Kelly Murre Ctex vl{0}.i<-/odv00}.-/aiclaodueslainmenu li">vl{0}.ivullva href="/prx-wous-;texs-1473587462/kelly-murre-;tex/housewife-listtj >od00}.>o Siart Here vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/kelly-murre-;tex/housewife-ainmn c :j >od00}.>o Ctex Cinmn c : vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/kelly-murre-;tex/housewife-eAlphnce" >od00}.>o EAlphnce vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/kelly-murre-;tex/housewife-heighin.vs" >od00}.>o Ieighin.vs vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/kelly-murre-;tex/housewife-bios" >od00}.>o Biographies vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/kelly-murre-;tex/housewife-pdl,u" >od00}.>o Pdl,u vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/kelly-murre-;tex/housewife-sntenlpaj >od00}.>o Ctex Sntenlpa vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/fine;texj >od00}.>o Andrew Fx}d Ctex vl{0}.i<-/odv00}.-/aiclaodueslainmenu li">vl{0}.ivullva href="/prx-wous-;texs-1473587462/fine;tex/thehand-listtj >od00}.>o Siart Here vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/fine;tex/fine-ainmn c :j >od00}.>o Ctex Cinmn c : vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/fine;tex/thehand-eAlphnce" >od00}.>o EAlphnce vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/fine;tex/thehand-heighin.vs" >od00}.>o Ieighin.vs vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/fine;tex/thehand-bios" >od00}.>o Biographies vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/fine;tex/thehand-pdl,u" >od00}.>o Pdl,u vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/fine;tex/thehand-sntenlpaj >od00}.>o Ctex Sntenlpa vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/laurie-dn:ies/icaexj >od00}.>o Laurie Dn:ies/ Ctex vl{0}.i<-/odv00}.-/aiclaodueslainmenu li">vl{0}.ivullva href="/prx-wous-;texs-1473587462/laurie-dn:ies/icaex/buckeplaysttj >od00}.>o Siart Here vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/laurie-dn:ies/icaex/buckeplainmn c :j >od00}.>o Ctex Cinmn c : vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/laurie-dn:ies/icaex/buckepleAlphnce" >od00}.>o EAlphnce vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/laurie-dn:ies/icaex/buckeplheighin.vs" >od00}.>o Ieighin.vs vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/laurie-dn:ies/icaex/buckeplbios" >od00}.>o Biographies vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/laurie-dn:ies/icaex/buckeplpdl,u" >od00}.>o Pdl,u vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/laurie-dn:ies/icaex/buckeplsntenlpaj >od00}.>o Ctex Sntenlpa vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/shawicaexj >od00}.>o Jerry Shaw Ctex vl{0}.i<-/odv00}.-/aiclaodueslainmenu li">vl{0}.ivullva href="/prx-wous-;texs-1473587462/shawicaex/shawiaysttj >od00}.>o Siart Here vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/shawicaex/shawieAlphnce" >od00}.>o EAlphnce vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/shawicaex/shawiheighin.vs" >od00}.>o Ieighin.v vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/shawicaex/shawibios" >od00}.>o Biographies vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/shawicaex/shawipdl,u" >od00}.>o Pdl,u vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/shawicaex/shawisntenlpaj >od00}.>o Ctex Sntenlpa vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/shawicaex/shawiaskj >od00}.>o Ask the.Det-modve vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/maxwellicaexj >od00}.>o Maxwell Ctex vl{0}.i<-/odv00}.-/aiclaodueslainmenu li">vl{0}.ivullva href="/prx-wous-;texs-1473587462/maxwellicaex/skaighiaysttj >od00}.>o Siart Here vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/maxwellicaex/skaighieAlphnce" >od00}.>o EAlphnce vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/maxwellicaex/skaighiheighin.vs" >od00}.>o Ieighin.vu vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/maxwellicaex/skaighibios" >od00}.>o Biou vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/maxwellicaex/skaighipdl,u" >od00}.>o Pdl,u vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/maxwellicaex/skaighisntenlpaj >od00}.>o Ctex Sntenlpa vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/maxwellicaex/skaighiaskj >od00}.>o Ask the.Det-modve vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/cooundicaexj >od00}.>o Dia}d Coound Ctex vl{0}.i<-/odv00}.-/aiclaodueslainmenu li">vl{0}.ivullva href="/prx-wous-;texs-1473587462/cooundicaex/cooundiaysttj >od00}.>o Siart Here vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/cooundicaex/cooundieAlphnce" >od00}.>o EAlphnce vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/cooundicaex/cooundiheighin.vs" >od00}.>o Ieighin.vu vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/cooundicaex/cooundibios" >od00}.>o Biou vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/cooundicaex/cooundipdl,u" >od00}.>o Pdl,u vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/cooundicaex/cooundisntenlpaj >od00}.>o Ctex Sntenlpa vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/cooundicaex/cooundiaskj >od00}.>o Ask the.Det-modve vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/ledbeocia;texj >od00}.>o Jasmx}d Ledbeocia Ctex vl{0}.i<-/odv00}.-/aiclaodueslainmenu li">vl{0}.ivullva href="/prx-wous-;texs-1473587462/ledbeocia;tex/plloriciaysttj >od00}.>o Siart Here vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/ledbeocia;tex/plloricieAlphnce" >od00}.>o EAlphnce vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/ledbeocia;tex/plloriciheighin.vs" >od00}.>o Ieighin.vu vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/ledbeocia;tex/plloricibios" >od00}.>o Biou vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/ledbeocia;tex/plloricipdl,u" >od00}.>o Pdl,u vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/ledbeocia;tex/plloricisntenlpaj >od00}.>o Ctex Sntenlpa vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/ledbeocia;tex/plloriciaskj >od00}.>o Ask the.Det-modve vl{0}.i<-/odvlatlva href="/prx-wous-;texs-1473587462/moreistj >od00}.>o Vn.v Ctex Archdves vl{0}.i<-/odvlatlva href="/myerti li a spa-4j >od00}.>o Sti li bx vl{0}.i<-/odv00}.-/aiclaodueslainmenu li">vl{0}.ivullva href="/myerti li a spa-4/joid*ow11" >od00}.>o Joid Now! vl{0}.i<-/odv00}.-/aiclaodueslainmenu li">vl{0}.ivullva href="/myerti li a spa-4/joid*ow11/joidias-a-det-modve" >od00}.>o Joid as a.Det-modve (Paid) vl{0}.i<-/odvlatlva href="/myerti li a spa-4/joid*ow11/joidias-an-officghifree" >od00}.>o Joid as an Officgh (Free) vl{0}.i<-/odvlatlva href="/myerti li a spa-4/joid*ow11/1-yearerti li a spa-deal" >od00}.>o 1 Year Sti li a spa.Deal vl{0}.i<-/odvlatlva href="/myerti li a spa-4/;tex-creditu" >od00}.>o Ctex Creditu vl{0}.i<-/odvlatlva href="/myerti li a spa-4/mydashboa}.j >od00}.>o My Dashboa}. vl{0}.i<-/odvlatlva href="/myerti li a spa-4/chn:gaerticax}.j >od00}.>o Chn:ga Pticax}. vl{0}.i<-/odvlatlva href="/jomce-widj >od00}.>o Se-widizx vl{0}.i<-/odv00}.-/aiclaodueslainmenu li">vl{0}.ivullva href="/jomce-wid/rticforumu" >od00}.>o Forumu vl{0}.i<-/odvlatlva href="/jomce-wid/communite="ople-3" >od00}.>o Edit Avaist vl{0}.i<-/odvlatl va href="//wwwsci mescene.com/store/tools.phpj >od00}.>o CSI Shop vl{0}.i<-/odod00}.-/aiclaodueslainmenu li">vl{0}.ivull va href="//wwwsci mescene.com/store/tools.php?ulec_o\9}=tools&cPath=66j >od00}.>o Lumx}ol Testu vl{0}.i<-/ododlatl va href="//wwwsci mescene.com/store/tools.php?ulec_o\9}=tools&cPath=53" >od00}.>o Photography vl{0}.i<-/ododlatl va href="//wwwsci mescene.com/store/tools.php?ulec_o\9}=tools&cPath=51" >od00}.>o Prheiing with Ink vl{0}.i<-/ododlatl va href="//wwwsci mescene.com/store/tools.php?ulec_o\9}=tools&cPath=59" >od00}.>o Prheiing with Powtbu vl{0}.i<-/ododlatl va href="//wwwsci mescene.com/store/tools.php?ulec_o\9}=tools&cPath=50j >od00}.>o Scihnce Educown-t vl{0}.i<-/ododlatl va href="//wwwsci mescene.com/store/tools.php?ulec_o\9}=tools&cPath=55j >od00}.>o B} va href="//wwwsci mescene.com/store/tools.php?ulec_o\9}=tools&cPath=22j >od00}.>o Clothing vl{0}.i<-/ododlatl va href="//wwwsci mescene.com/store/tools.php?ulec_o\9}=tools&cPath=56j >od00}.>o Ci me Scene tape vl{0}.i<-/ododlatl va href="//wwwsci mescene.com/store/tools.php?ulec_o\9}=tools&cPath=52j >od00}.>o EAlphncesBagu vl{0}.i<-/ododlatl va href="//wwwsci mescene.com/store/tools.php?ulec_o\9}=tools&cPath=58j >od00}.>o EAlphncesTp:1u vl{0}.i<-/ododlatl va href="//wwwsci mescene.com/store/tools.php?ulec_o\9}=tools&cPath=57" >od00}.>o Forensic L-prding vl{0}.i<-/ododlatl va href="//wwwsci mescene.com/store/tools.php?ulec_o\9}=tools&cPath=64j >od00}.>o Free CSI Vipha( vl{0}.i<-/ododlatl va href="//wwwsci mescene.com/store/tools.php?ulec_o\9}=tools&cPath=47" >od00}.>o Gift Idea( vl{0}.i<-/ododlatlva href="/faqj >od00}.>o FAQ vl{0}.i<-/odv{0}.-/aiclaodueslainmenu li">vl{0}.ivullva href="/faq/li me-scene-jobu" >od00}.>o Work oml Ci me Scene vl{0}.i<-/odvlatl <-tsn-toph c :c200eskj-/aiclaodueshasainer,> <-tsn-toph c :c200esk_id*="j-/aiclao:74.30578jiaodues/toph c :baight{margj-/aiclao{0}.9 x}.so1 :74.30578jiaodues/toph c :cencia;o: Pa30 ci0}.tu-/em>:Det-modve Armstnmngvlem>: Would you pletex s}.ce your4">Richnrd Hayesvlem>: My4">Det-modve Murphyvlem>: Did your//aip:1 step on"4to rti nhe bathroom?Richnrd Hayesvlem>: Ked*=th Lemmons will not be joiding us4today.Det-modve Armstnmngvlem>: A}@mwhy hs4that?Richnrd Hayesvlem>: He de/ai: .4to comlait except.nhrough be, as hs4hhs4ainer.Det-modve Armstnmngvlem>: IfmI kn.v he wasn't going to be here, I would have cancell=d. Why weren't you up fnmnt?Richnrd Hayesvlem>: He sait me to assist you with nhe invndtlgown-t.Det-modve Armstnmngvlem>: Prtdu=ing Ked*=th Lemmons would be of gbilt assistance.Richnrd Hayesvlem>: He will not be joiding us4today. Instead, he is l-pdl,encid by4hhs4attorney.Det-modve Murphyvlem>: Has Ked*=th Lemmons iciB nhe county?Richnrd Hayesvlem>: My4/aip:1 has not iciB nhe county. Nml do .4he exp-mo to do so. He's.simply tioed x}@mx}.c20stant paid a}@mpdlfer.4to be l-pdl,encid by4counsel. Did you have any sp-mific qundtlpas4today? Updound on your/invndtlgown-t?Det-modve Armstnmngvlem>: Do .4your//aip:1 have a job?Richnrd Hayesvlem>: A.4you.k*ow,4hhs4injurympdlvp:1s4hhm fnmm working.Det-modve Armstnmngvlem>: So4he’s not driving a truck, bn"4f.4he working anywhere else?Richnrd Hayesvlem>: I beaipve I’ve albildy answicid that.Det-modve Armstnmngvlem>: He’s not doing a ldttle work off nhe booku oml hhs4bronhehihe-llw?Richnrd Hayesvlem>: Det-modve, I k*ow4you’re not a stupid man, x}@mso I k*ow4you uoolsn-oo@mwhlt I said the llor two t mes4you askid that qundtlpa. Rephrtex it all you like, bn"4the answic won’f/{hn:ga.Det-modve Armstnmngvlem>: So4if we4told you we4ha@mpdoof nhat your//aip:1 works4at Billee's.Auto Sghince?Richnrd Hayesvlem>: I1 would be n.v.4to ma.Det-modve Murphyvlem>: Are you awtop nhat somegle{sllohed xlx omur/tioed on Dr. Smith's.car, x}@mnhat heh.car was toved to Billee's.Auto Sghince oml l-p>lcelait of nhe lui: d/tioed?Richnrd Hayesvlem>: I was not, bn"4fail4to roolsn-x}@mwhy you think I would.Det-modve Murphyvlem>: Your//aip:1 may have ha@maccl,u to Dr. Smith's.car.Richnrd Hayesvlem>: I can ask4hhm nhat,4if you wish, bn"4don't sei nhe purpose of nhe qundtlpa. Wa.4heh.car tampicid with id a}y way?Det-modve Armstnmngvlem>: Onheh nha}.nhe tioed? Nm"4that we've discovicid so far.Richnrd Hayesvlem>: I could roolsn-x}@myour/inighndt if Dr. Smith was kille@ma0 0. losing c200rol of heh.car, x}mwhen gle{of nhe systems4in heh.veh c :mfailed, bn"4ohe die@mx}.heh.bedroom. Wher med the all=gid sllohing take u>lce?Det-modve Murphyvlem>: April417. A}@mit wasn’f/all=gid.Richnrd Hayesvlem>: Well,4that's.i"4thea. Dr. Smith wasn't kille@moml almodt anonheh month.mMaybe if heh.car was x}.Billee's.Auto Sghince the day.beomle4ohe was kille@, maybe the}.nhere could have b-96psome c20t,.sspa.betw-96pnhe two lvp:1s, bn"4a monthmpdior? Did you have any onheh qundtlpas4oml my4/aip:1 today?Det-modve Armstnmngvlem>: I.4he c200inuing with the llwsuit?Richnrd Hayesvlem>: Of course. Whjsn-Ked*=th Lemmons offer.4hhs4c20dolhnceu to the husbx}@mr}@mcduleren gf Dr. Smith -" thei. loss,4hhs4deighminown-t to sei jus"lcesdgle{is not affeccid by4the doyan.'s.unt mely dilth.Det-modve Murphyvlem>: There's.jus"4the gle{odulec Haley. She's.tet.Richnrd Hayesvlem>: That's.a horr.scl thing, losing heh monheh. Who k*ow.4how4many young ="ople miner,have lodt a -top:1 if Dr. Smith c200inued to pr*="lcesmd-p=ine. A}y onheh qundtlpas?Det-modve Armstnmngvlem>: I think we'resdgle{oml *ow. But your//aip:1 isn’f/off nhe hial. We still want to talk to hhm.Richnrd Hayesvlem>: Maybe when he’s feeaing beocia. Cxlx my4officg n.xt week, x}@mwe’lx sei if hhs4c20dtube has inproved enough oml hhm4to maet with you.Det-modve Murphyvlem>: Are you suop nhhs4is4the tack you want to take?Richnrd Hayesvlem>: Isdgl’f/k*ow4whlt you mean, Det-modve. I’m.jus"4lialing on"4oml my4/aip:1’s health.mY’xlx have a goo@mday.*ow. <-tsn-/aiclaol-prdbox-1 c :b idth:200px}dijiview-/aiclaoduesl idth:200px}di[id*="jivsid-dsid-dh3-/aiclaoduesl idthr_innjiv00}.-/aiclaoduesl idthh:96">Deck the.Elf!vl{0}.ivlh3iview-/aiclaoduesl idth:200eskjid00}./toph c :nainmenu li--top:1 Mainvl{0}.i<-ul/body icn-modslphn-mo n-modh:96n-mo n-modrichn-moji vli>vl{0}.ivlatl va {mart5t c :node li a spa" href="/elfiheirt" >od00}.>o Ctex Ieirtdu="lig vl{0}.i<-/odvlatlva {mart5t c :node li a spa" href="/elfideigmodveu" >od00}.>o For.Det-modves Only vl{0}.i<-/odvlatlva {mart5t c :node li a spa" href="/elfire;tp" >od00}.>o Ctex Re;tp vl{0}.i<-/odvlatlPooch Sleuthsvl{0}.ivlh3iview-/aiclaoduesl idth:200eskjid00}./toph c :nainmenu li--top:1 Mainvl{0}.i<-ul/body icn-modslphn-mo n-modh:96n-mo n-modrichn-moji vli>vl{0}.ivlatl va {mart5t c :node li a spa" href="/poochiheirt" >od00}.>o Ctex Ieirtdu="lig vl{0}.i<-/odvlatlva {mart5t c :node li a spa" href="/poochiroundt-list" >od00}.>o Loundt Iist vl{0}.i<-/odvlatlva {mart5t c :node li a spa" href="/kk2ire;tp" >od00}.>o Ctex Re;tp vl{0}.i<-/odvlatlva {mart5t c :node li a spa" href="/poochieAlphnce" >od00}.>o EAlphnce vl{0}.i<-/odvlatlva {mart5t c :node li a spa" href="/poochiheighin.vs" >od00}.>o Ieighin.vu vl{0}.i<-/odvlatlva {mart5t c :node li a spa" href="/poochibios" >od00}.>o Biou vl{0}.i<-/odvlatlva {mart5t c :node li a spa" href="/poochipr,u" >od00}.>o Pdl,u vl{0}.i<-/odvlatlva {mart5t c :node li a spa" href="/poochideigmodveu" >od00}.>o For.Det-modves Only vl{0}.i<-/odvlatlN.v listrmown-t oml Det-modvesvl{0}.ivlh3i<-ul/body icalll ie-#jsnsji va href="/the-;tex-2/;tex-det-modves/5393-kk2iscene-pret">vsmg src="/m idths/m i_raxo_alll ie/e;pad/tb.php?src=/plates/stories/adstdog/kk2irehearsal-thumb.jpg&w=200&h=150&zc=1" width="200" he-prd="150j t_innduPerfeccing the scene" altduSei nhe Kudzu Kids ayan.s x}.rehearsalj />v/od/jsid-odues//aiclaoalll ie-n-prd>

Perfeccing the scenev/od/jh4i<-/sid-oda href="/the-;tex-2/;tex-det-modves/5393-kk2iscene-pret"//aiclaoalll ie-bildmoreii/jododlatl va href="/the-;tex-2/;tex-det-modves/5392-kk2ichnr-pret">vsmg src="/m idths/m i_raxo_alll ie/e;pad/tb.php?src=/plates/stories/adstdog/kk2id-pasop-thumb.jpg&w=200&h=150&zc=1" width="200" he-prd="150j t_innduD-pasoping the chnrayaics" altduHow4med the Kudzu Kids ayan.s get/inio chnrayaic?j />v/od/jsid-odues//aiclaoalll ie-n-prd>

D-pasoping the chnrayaicsv/od/jh4i<-/sid-oda href="/the-;tex-2/;tex-det-modves/5392-kk2ichnr-pret"//aiclaoalll ie-bildmoreii/jododlatl va href="/the-;tex-2/;tex-det-modves/5391-kk2i360-zina1">vsmg src="/m idths/m i_raxo_alll ie/e;pad/tb.php?src=/plates/stories/adstdog/zinai360-thumbs.jpg&w=200&h=150&zc=1" width="200" he-prd="150j t_innduCi me Scene 360mpdl,encs Filming Zina" altdu360mdeurres behi}@mnhe scenes of the Kudzu Kids fjsn- :20vicsown-t with Zina Jacinioj />v/od/jsid-odues//aiclaoalll ie-n-prd>

Ci me Scene 360mpdl,encs Filming Zinav/od/jh4i<-/sid-oda href="/the-;tex-2/;tex-det-modves/5391-kk2i360-zina1"//aiclaoalll ie-bildmoreii/jododlatl va href="/the-;tex-2/;tex-det-modves/5390-kk2i360-naomi1">vsmg src="/m idths/m i_raxo_alll ie/e;pad/tb.php?src=/plates/stories/adstdog/naomii360-thumbs.jpg&w=200&h=150&zc=1" width="200" he-prd="150j t_innduCi me Scene 360mpdl,encs Filming Naomi" altdu360mdeurres behi}@mnhe scenes of the Kudzu Kids fjsn- heighin.v with Naomi Tckgrej />v/od/jsid-odues//aiclaoalll ie-n-prd>

Ci me Scene 360mpdl,encs Filming Naomiv/od/jh4i<-/sid-oda href="/the-;tex-2/;tex-det-modves/5390-kk2i360-naomi1"//aiclaoalll ie-bildmoreii/jododlatl <-tsn-/aiclao!dub_color860> <-{0}.iCountdown.unt l the n.xt invndtlgown-t beginsaodj{0}.i <-{0}./tophbigbeomle860> <-br/>vbr/> <-{0}./tophbigt me860> dj{0}.i <-j{0}.i <-{0}./tophbiga0 0.860>-/aiclao!dub_none"i <-j{0}.i <-/sid-aodjsid-djpd/jsid--tsn-/aiclao!impoibiliii/jsid-/jsid-/jsid-/jsid-/jsid-/jsid-/tsn-/aiclaosolid-1 c :b idth:200px}dijiview-/aiclaoduesl idth:200px}di[id*="jivsid-dsid-diew-/aiclaoduesl idth:200eskji <-tsn-/aiclao c :l i-cus"tojiodp stynndut.xt-al-pn: cencia;">Have a qundtlpa x}ma t-mhn cal issue?va {mart5tfcp_l ialj href="/component/flexh:96tayaal-i/?in.v=:96taya&tkgr=component&:96fig_al i=".rel="{handler: 'ifrl i', size: {x: 450, y: 500}}"- v/od/jpiaodp stynndut.xt-al-pn: cencia;">Let/us.k*ow so we can listdjpd/jsid--tsn-/aiclao!impoibiliii/jsid-/jsid-/jsid-/jsid-/jsid-/jsid- <-/sid-aodjsid-aodjsid-aodjsid-aodjsid-aodtsn-toph c :c200esk-bot"tojiaodtsn-toph c :}#jsc200esk-bot"toj-/aiclaoduesl idths:200px}di dueshoriz200pllayon"4duesl idths:200px}di1 :74.30578jiaodues//aiclaol-prdbox-1 c :b idth:200px}di {0}.12jiview-/aiclaoduesl idth:200px}di[id*="jivsid-dsid-diew-/aiclaoduesl idth:200eskji/tsn-/aiclaosprockepltableu" dataltableu="1784jiodues//aiclaosprockepltableu-oviclayji/tsn-/aiclaocss-locpad-wrappdijiview-/aiclaocss-locpadii/jsid-/jsid-/jsid-<-ul/body icsprockepltableu-:200px}di cpadu3" dataltableu-#jsnsl

o Enjoy excl-iive b-nefitu v/{0}.i<-/sid-<-{0}.//aiclaosprockepltableu-prlcessprockepltableu-cell sprockepltableu-bg2">o $7 oml 6 monthu v/{0}.i<-{0}.//aiclaosprockepltableu-featuop sprockepltableu-cell sprockepltableu-bg1> Be the fjsn- to sei the roundt ;tex listrmown-t v/{0}.i<-{0}.//aiclaosprockepltableu-featuop sprockepltableu-cell sprockepltableu-bg1> Ask the.det-modve qundtlpas4abon"4the ctex v/{0}.i<-{0}.//aiclaosprockepltableu-featuop sprockepltableu-cell sprockepltableu-bg1> $7 oml a 6 month nonire;urring rti li a spa v/{0}.i<-ues//aiclaosprockepltableu-link sprockepltableu-cell sprockepltableu-bg1> da href="ittp://wwwsci mescene.com/component/payplans/plln/rti li be/16?Ijsntop5024j//aiclaobild96">Sti li be Now/jododlsid-<-lsid-<-latl

o Enjoy the ctex oml free v/{0}.i<-/sid-<-{0}.//aiclaosprockepltableu-prlcessprockepltableu-cell sprockepltableu-bg2">o Free v/{0}.i<-{0}.//aiclaosprockepltableu-featuop sprockepltableu-cell sprockepltableu-bg1> Podt commencs pa ctex documencs v/{0}.i<-{0}.//aiclaosprockepltableu-featuop sprockepltableu-cell sprockepltableu-bg1> Eare Ctex Creditu v/{0}.i<-{0}.//aiclaosprockepltableu-featuop sprockepltableu-cell sprockepltableu-bg1> Pa30 ci0}tx li the Ci me Scene Communite. v/{0}.i<-ues//aiclaosprockepltableu-link sprockepltableu-cell sprockepltableu-bg1> da href="ittp://wwwsci mescene.com/myerti li a spa-4/joid*ow11/joidias-an-officghifree"//aiclaobild96">Regiscia Now/jododlsid-<-lsid-<-latl

o Free Trial v/{0}.i<-/sid-<-{0}.//aiclaosprockepltableu-prlcessprockepltableu-cell sprockepltableu-bg2">o Free 30mday.trial v/{0}.i<-{0}.//aiclaosprockepltableu-featuop sprockepltableu-cell sprockepltableu-bg1> Tndt drive a Det-modve-l-pas rti li a spa with no risk v/{0}.i<-{0}.//aiclaosprockepltableu-featuop sprockepltableu-cell sprockepltableu-bg1> S-pn up fml a 6-month rti li a spa at.nhe regular r}tx of $7.00, x}@mget/a 30-day.free.trial v/{0}.i<-{0}.//aiclaosprockepltableu-featuop sprockepltableu-cell sprockepltableu-bg1> Cancel withli 30mdays and you will not be chnrged v/{0}.i<-ues//aiclaosprockepltableu-link sprockepltableu-cell sprockepltableu-bg1> da href="ittp://wwwsci mescene.com/component/payplans/plln/rti li be/30?Ijsntop5024j//aiclaobild96"> Sti li be Now /jododlsid-<-lsid-<-latl dul/body icsprockepltableu-paginown-t-hidden> dgit{mart5tamodvej dataltableu-o\9}="1> -{0}.>1v/{0}.idlatl Adminisionwn-tv/{0}.idlh3iview-/aiclaoduesl idth:200eskjid00}./toph c :nainmenu li--top:1 Mainvl{0}.i<-ul/body icn-modslphn-mo n-modh:96n-mo> dgit{mart5tlasanainmut:-9999px}.jsjiv00}.-/aiclaocenu-mobil"ivs-/aiclaofa.n--t mes">vli>vl{0}.ivlatl va href="/inighndted-he-wricing" >od00}.>o Ieighndted li Wricing? v/{0}.i<-/odvlatlva href="/prlvacy:}#licy" >od00}.>o Pdlvacy P#licy v/{0}.i<-/odvlatlva href="/ighms-of-sghince" >od00}.>o Tghms of Sghince v/{0}.i<-/odvlatlva href="/unrti li be-ebail" >od00}.>o Unrti li be Ebail v/{0}.i<-/odvlatlva href="/cancel-yourerti li a spa" >od00}.>o Ctncel your/Sti li a spa v/{0}.i<-/odvlatlva href="/dl,eterticax}.j >od00}.>o Rl,et Pticax}. vl{0}.i<-/odvlatlva href="/usghal iiremtoolr" >od00}.>o Usghal i Remtoolr vl{0}.i<-/odvlatlva href="/in.v-the-n.v.leocia" >od00}.>o Vn.v nhe N.v.leocia vl{0}.i<-/odvlatlva href="/opt-li-and-opt-out:}#licy" >od00}.>o Opt-li and Opt-on"4P#licy v/{0}.i<-/odvlatlva href="/:200pctsrt" >od00}.>o C200pct Uu vl{0}.i<-/odvlatl <-tsn-/aiclao{olid-1 c :b idth:200px}dijiview-/aiclaoduesl idth:200px}di[id*="jivsid-dsid-dh3-/aiclaoduesl idthr_innjiv00}.-/aiclaoduesl idthh:96">C200pctv/{0}.idlh3iview-/aiclaoduesl idth:200eskji<-tsn-/aiclaoduesl i-cus"tojiodp stynndut.xt-al-pn: cencia;">Ci me Scene
3440 N 16th St,/St#js #4
Phoenix, AZ 85016
Volces(623) 565-8573
Faxs(602)-274-7280
da href="bailto:admin@ci mescene.com?rtij-mo=Ci me Store">support@ci mescene.com-/odvlpiaodp stynndut.xt-al-pn: cencia;"> vlpiaodp stynndut.xt-al-pn: cencia;">da href="ittps://al-i.goo li.com/111311910099490727822j rel="publish="jiFi}@mus pa Goo li+-/odvlpi/jsid-/iew-/aiclao!impoibiliii/jsid-/jsid-/jsid-/jsid-/jsid-/jsid- <-/sid-aodues/toph c :}#jsrtic7j-/aiclao{0}.4 x}.so3,> <-tsn-/aiclao{olid-1 c :b idth:200px}dijiview-/aiclaoduesl idth:200px}di[id*="jivsid-dsid-dh3-/aiclaoduesl idthr_innjiv00}.-/aiclaoduesl idthh:96">Curop:1 Ctex Feedsvl{0}.ivlh3iview-/aiclaoduesl idth:200eskji -ul/tophobrss-r,u" /aiclaol i_obrsssolid-1> width="16" he-prd="16" al-pndutop" bx}.so="0"/> Prxss v/a- <-/gi <-gi <-a href="/component/obrss/;urrentctexj t_innduAll Ctex Files"> <-smg src="ittp://wwwsci mescene.com/components/com_obrss/plates/feeds_16es/i" altduAll Ctex Files" width="16" he-prd="16" al-pndutop" bx}.so="0"/> All Ctex Files v/a- <-/gi <-gi <-a href="/component/obrss/;tex-eAlphnce" t_innduEAlphnce"> <-smg src="ittp://wwwsci mescene.com/components/com_obrss/plates/feeds_16es/i" altduEAlphnce" width="16" he-prd="16" al-pndutop" bx}.so="0"/> EAlphnce v/a- <-/gi <-gi <-a href="/component/obrss/susp-mplheighin.vs" t_innduIeighin.vu"> <-smg src="ittp://wwwsci mescene.com/components/com_obrss/plates/feeds_16es/i" altduIeighin.vu" width="16" he-prd="16" al-pndutop" bx}.so="0"/> Ieighin.vu v/a- <-/gi <-/ullaodiew-/aiclao!impoibiliii/jsid-/jsid-/jsid-/jsid-/jsid-/jsid--tsn-/aiclao{olid-1 c :b idth:200px}dijiview-/aiclaoduesl idth:200px}di[id*="jivsid-dsid-diew-/aiclaoduesl idth:200eskjidiew-/aiclaoacybailing_l idthsolid-1>/tophacybailing_l idth_strmAcybailing87401> <-tsn-/aiclaoacybailing_fulltsn>/tophacybailing_fulltsn_strmAcybailing87401> stynndut.xt-al-pn:iciB" > <-strm/tophstrmAcybailing87401> amodondu/atd-qundtlpa" partimitaobiturn rtimitacybailingstrm('optin','strmAcybailing87401')" n-thooph}#jB" al i="strmAcybailing87401" > <-tsn-/aiclaoacybailing_l idth_strm" > <-tsn-/aiclaoacybailing_heirtrges">dh3>Get weekly updound on nhe invndtlgown-t.

      -a href="/in.v-the-n.v.leocia/archdve/listing">Click to in.v prx-wous updound-/odvlem>-jsid- -tsn-/aiclaoacybailing_strm"> <-p//aiclaoonefield fieldacyal ij/tophsield_al i_strmAcybailing87401>lNl i-/gabex- -00}.-/aiclaoacysield_al i"> <-snpn"4tophrtic_al i_strmAcybailing87401>- stynnduwidth:100px>- te="chrges"-/aiclaosnpn"box/requioed" al i="rtic[al i]" valui="" t_innduNl i"/> vl{0}.i <-/piaodp//aiclaoonefield fieldacyebail" tophsield_ebail_strmAcybailing87401>lE:bail-/gabex- -00}.-/aiclaoacysield_ebail"> <-snpn"4tophrtic_ebail_strmAcybailing87401>- stynnduwidth:100px>- te="chrges"-/aiclaosnpn"box/requioed" al i="rtic[ebail]" valui="" t_innduE:bail"/> vl{0}.i <-/piaodp//aiclaoacyrtibuttpar"> <-snpn"4/aiclaobuttpa rtibuttpa bta bta-prlmary" te="chrtimit" valui="Sti li be" al i="Stimit" onclickchrry{ biturn rtimitacybailingstrm('optin','strmAcybailing87401'); }catch(err){alert('The ftrm/could not be rtimitted '+err);biturn false;}"/> <-snpn"4/aiclaobuttpa unrtibuttpa bta bta-invnrexj te="chbuttpa" valui="Unrti li be" al i="Stimit" onclickchbiturn rtimitacybailingstrm('optout','strmAcybailing87401')"/> <-/piaodjsid- <-snpn"4te="chiidden> al i="ajax" valui="0"/> <-snpn"4te="chiidden> al i="acy_source" valui="l idth_738" /> <-snpn"4te="chiidden> al i="ctrl" valui="rti"/> <-snpn"4te="chiidden> al i="taskj valui="notaskj/> <-snpn"4te="chiidden> al i="redir-mpj valui="ittps%3A%2F%2Fwwwsci mescene.com%2Fcomponent%2Feasydiscuss%2F8550-the-boyfriend-hs-skeevy%2Froundt%3FIjsnto%3Dj/> <-snpn"4te="chiidden> al i="redir-mpunrtij valui="ittps%3A%2F%2Fwwwsci mescene.com%2Fcomponent%2Feasydiscuss%2F8550-the-boyfriend-hs-skeevy%2Froundt%3FIjsnto%3Dj/> <-snpn"4te="chiidden> al i="optipa" valui="com_acybailingj/> <-snpn"4te="chiidden> al i="iiddenlists" valui="24j/> <-snpn"4te="chiidden> al i="acystrmal i" valui="strmAcybailing87401" /> <-snpn"4te="chiidden> al i="Ijsnto" valui="2826"/> vlsid- <-/strmiaodjsid- <-/sid-aodues//aiclao!impoibiliii/jsid-/jsid-/jsid-/jsid-/jsid-/jsid-aodjsid- <-/sid-aod/sid-aod/sid-aodues/toph c :foocia"-aodues/toph c :foocial idthu" /aiclaoduesl idths:200px}di duesl idths:200px}di1 :74.30578jiaodues/toph c :}#jsfoocia" /aiclao{0}.12jiaodues//aiclao c :b idth:200px}dijiview-/aiclaoduesl idth:200px}di[id*="jivsid-/aiclaoduesl idth:200eskji<-tsn-/aiclaoduesl i-cus"tojiodp stynndut.xt-al-pn: cencia;">All :200esks4c2pyainer,&c2py; Ci me Scene, 1995-2016 You are now being loggid ia using your/Facebook credeskials/jsid-/jsid-/ li a te="chrges/java li a ">var cb=funmodon(){var l=documencscieounElelait('link');l.rel='stynnsheet';l.href='/md-pa/plg_jchoptimize/iclets/gz/1/0/05c93a1b08f7d8a6e2d79eb3e672c49d.css';var h=documencsgetElelaitsByTagNl i('/icp')[0];h.appdndCdule(l);};var raf=requndtAnimown-tFrl i||mozRequndtAnimown-tFrl i||webkitRequndtAnimown-tFrl i||msRequndtAnimown-tFrl i;if(raf)raf(cb);else wtooow.addEvp:1Lisci*="('locp',cb);vl{li a - <-no{li a -v/no{li a - / li a te="chapplicown-t/java li a " src="/md-pa/plg_jchoptimize/iclets/gz/1/0/d7ba7d2e74e51647fd4bfbebf44df2d4.ju" dlfer async>vl{li a -<-/x}