c/sar" c/h3>
Menuc/sar" c/li>
 • ca href="/atd-question" > Ask the Detective c/sar" cbar"sn-modulecontenu-toggle">c/sar" cul>
 • ca href="/atd-question/atd-answers" > Examine the Answers c/sar" c/li>c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462" > Previous Cases c/sar" cbar"sn-modulecontenu-toggle">c/sar" cul>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/mommymurdered" > Mommy Murdered case c/sar" cbar"sn-modulecontenu-toggle">c/sar" cul>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/mommymurdered/mommy-intro" > Case Introduction c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/mommymurdered/mommy-evidence" > Evidence c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/mommymurdered/mommy-interviews" > Interviews c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/mommymurdered/mommy-bios" > Bios c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/mommymurdered/mommy-press" > Press c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/mommymurdered/mommy-solution" > Case Solution c/sar" c/li>c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/stranger-danger-case" > Stranger Danger Case c/sar" cbar"sn-modulecontenu-toggle">c/sar" cul>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/stranger-danger-case/twodead-intro" > Case Introduction c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/stranger-danger-case/twotendead-evidence" > Evidence c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/stranger-danger-case/twotendead-interviews" > Interviews c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/stranger-danger-case/twotendead-bios" > Bios c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/stranger-danger-case/twotendead-press" > Press c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/stranger-danger-case/twotendead-solution" > Case Solution c/sar" c/li>c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/kudzu-kids-case" > Kudzu Kids Case c/sar" cbar"sn-modulecontenu-toggle">c/sar" cul>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/kudzu-kids-case/kudzukids-start" > Start Here c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/kudzu-kids-case/kudzu-chronicle" > Case Chronicle c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/kudzu-kids-case/kids-case-evidence" > Evidence c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/kudzu-kids-case/kids-case-interviews" > Interviews c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/kudzu-kids-case/kids-case-bios" > Biographies c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/kudzu-kids-case/kids-case-press" > Press c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/kudzu-kids-case/kids-case-detectives" > For Detectives Only c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/kudzu-kids-case/kids-case-solution" > Case Solution c/sar" c/li>c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/beautycase" > Barbara Dubois Case c/sar" cbar"sn-modulecontenu-toggle">c/sar" cul>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/beautycase/beauty-start" > Start Here c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/beautycase/beauty-chronicle" > Dubois Case Chronicle c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/beautycase/beauty-evidence" > Evidence c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/beautycase/beauty-interviews" > Interviews c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/beautycase/beauty-bios" > Biographies c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/beautycase/beauty-press" > Press c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/beautycase/beauty-solution" > Case Solution c/sar" c/li>c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/izardcase" > Izard Family Murder Case c/sar" cbar"sn-modulecontenu-toggle">c/sar" cul>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/izardcase/izard-evidence" > Evidence c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/izardcase/izard-interviews" > Interviews c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/izardcase/izard-bios" > Biographies c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/izardcase/izard-press" > Press c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/izardcase/izard-solution" > Case Solution c/sar" c/li>c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/kelly-moran-case" > Kelly Moran Case c/sar" cbar"sn-modulecontenu-toggle">c/sar" cul>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/kelly-moran-case/housewife-start" > Start Here c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/kelly-moran-case/housewife-chronicle" > Case Chronicle c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/kelly-moran-case/housewife-evidence" > Evidence c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/kelly-moran-case/housewife-interviews" > Interviews c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/kelly-moran-case/housewife-bios" > Biographies c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/kelly-moran-case/housewife-press" > Press c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/kelly-moran-case/housewife-solution" > Case Solution c/sar" c/li>c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/finecase" > Andrew Fine Case c/sar" cbar"sn-modulecontenu-toggle">c/sar" cul>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/finecase/thehand-start" > Start Here c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/finecase/fine-chronicle" > Case Chronicle c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/finecase/thehand-evidence" > Evidence c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/finecase/thehand-interviews" > Interviews c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/finecase/thehand-bios" > Biographies c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/finecase/thehand-press" > Press c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/finecase/thehand-solution" > Case Solution c/sar" c/li>c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/laurie-daniels-case" > Laurie Daniels Case c/sar" cbar"sn-modulecontenu-toggle">c/sar" cul>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/laurie-daniels-case/bucket-start" > Start Here c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/laurie-daniels-case/bucket-chronicle" > Case Chronicle c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/laurie-daniels-case/bucket-evidence" > Evidence c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/laurie-daniels-case/bucket-interviews" > Interviews c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/laurie-daniels-case/bucket-bios" > Biographies c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/laurie-daniels-case/bucket-press" > Press c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/laurie-daniels-case/bucket-solution" > Case Solution c/sar" c/li>c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/shaw-case" > Jerry Shaw Case c/sar" cbar"sn-modulecontenu-toggle">c/sar" cul>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/shaw-case/shaw-start" > Start Here c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/shaw-case/shaw-evidence" > Evidence c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/shaw-case/shaw-interviews" > Interview c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/shaw-case/shaw-bios" > Biographies c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/shaw-case/shaw-press" > Press c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/shaw-case/shaw-solution" > Case Solution c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/shaw-case/shaw-ask" > Ask the Detective c/sar" c/li>c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/maxwell-case" > Maxwell Case c/sar" cbar"sn-modulecontenu-toggle">c/sar" cul>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/maxwell-case/skater-start" > Start Here c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/maxwell-case/skater-evidence" > Evidence c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/maxwell-case/skater-interviews" > Interviews c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/maxwell-case/skater-bios" > Bios c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/maxwell-case/skater-press" > Press c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/maxwell-case/skater-solution" > Case Solution c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/maxwell-case/skater-ask" > Ask the Detective c/sar" c/li>c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/coates-case" > Diane Coates Case c/sar" cbar"sn-modulecontenu-toggle">c/sar" cul>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/coates-case/coates-start" > Start Here c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/coates-case/coates-evidence" > Evidence c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/coates-case/coates-interviews" > Interviews c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/coates-case/coates-bios" > Bios c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/coates-case/coates-press" > Press c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/coates-case/coates-solution" > Case Solution c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/coates-case/coates-ask" > Ask the Detective c/sar" c/li>c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/ledbettercase" > Jasmine Ledbetter Case c/sar" cbar"sn-modulecontenu-toggle">c/sar" cul>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/ledbettercase/plastic-start" > Start Here c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/ledbettercase/plastic-evidence" > Evidence c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/ledbettercase/plastic-interviews" > Interviews c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/ledbettercase/plastic-bios" > Bios c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/ledbettercase/plastic-press" > Press c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/ledbettercase/plastic-solution" > Case Solution c/sar" c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/ledbettercase/plastic-ask" > Ask the Detective c/sar" c/li>c/li>
 • ca href="/previous-cases-1473587462/moreold" > View Case Archives c/sar" c/li>c/li>
 • ca href="/my-subscription-4" > Subscribe c/sar" cbar"sn-modulecontenu-toggle">c/sar" cul>
 • ca href="/my-subscription-4/joinnow11" > Join Now! c/sar" cbar"sn-modulecontenu-toggle">c/sar" cul>
 • ca href="/my-subscription-4/joinnow11/join-as-a-detective" > Join as a Detective (Paid) c/sar" c/li>
 • ca href="/my-subscription-4/joinnow11/join-as-an-officer-free" > Join as an Officer (Free) c/sar" c/li>
 • ca href="/my-subscription-4/joinnow11/1-year-subscription-deal" > 1 Year Subscription Deal c/sar" c/li>c/li>
 • ca href="/my-subscription-4/case-credits" > Case Credits c/sar" c/li>
 • ca href="/my-subscription-4/mydashboard" > My Dashboard c/sar" c/li>
 • ca href="/my-subscription-4/change-password" > Change Password c/sar" c/li>c/li>
 • ca href="/jomsocial" > Socialize c/sar" cbar"sn-modulecontenu-toggle">c/sar" cul>
 • ca href="/jomsocial/userforums" > Forums c/sar" c/li>
 • ca href="/jomsocial/communitypeople-3" > Edit Avatar c/sar" c/li>c/li>
 • ca href="//www.crimescene.com/store/index.php" > CSI Shop c/sar" c/sar" cul>
 • ca href="//www.crimescene.com/store/index.php?main_page=index&cPath=66" > Luminol Tests c/sar"
 • ca href="//www.crimescene.com/store/index.php?main_page=index&cPath=53" > Photography c/sar"
 • ca href="//www.crimescene.com/store/index.php?main_page=index&cPath=51" > Printing with Ink c/sar"
 • ca href="//www.crimescene.com/store/index.php?main_page=index&cPath=59" > Printing with Powder c/sar"
 • ca href="//www.crimescene.com/store/index.php?main_page=index&cPath=50" > Science Education c/sar"
 • ca href="//www.crimescene.com/store/index.php?main_page=index&cPath=55" > Body Bags c/sar"
 • ca href="//www.crimescene.com/store/index.php?main_page=index&cPath=22" > Clothing c/sar"
 • ca href="//www.crimescene.com/store/index.php?main_page=index&cPath=56" > Crime Scene tape c/sar"
 • ca href="//www.crimescene.com/store/index.php?main_page=index&cPath=52" > Evidence Bags c/sar"
 • ca href="//www.crimescene.com/store/index.php?main_page=index&cPath=58" > Evidence Tents c/sar"
 • ca href="//www.crimescene.com/store/index.php?main_page=index&cPath=57" > Forensic Lighting c/sar"
 • ca href="//www.crimescene.com/store/index.php?main_page=index&cPath=64" > Free CSI Videos c/sar"
 • ca href="//www.crimescene.com/store/index.php?main_page=index&cPath=47" > Gift Ideas c/sar"
 • c/li>
 • ca href="/faq" > FAQ c/sar" csar"sn-modulecontenu-toggle">c/sar" cul>
 • ca href="/faq/crime-scene-jobs" > Work for Crime Scene c/sar" c/li>c/li>cdiv class="clearbreak">
 • csar"sn-modulicon-cog">c/sar" csar"sn-modulcaret">c/sar"

  MISSISSIPPI CRIME LABORATORY

  DATE ANALYSIS PERFORMED: csar"sn-modulreporttext">12/18/2012c/sar" c/p> Andrew Needham, FTEE
  Jackson Laboratory
  Jackson, MS 39205
  601-987-XXXX (FAX 601-987-XXXX)

  Analysis:csar"sn-modulreporttext"> Trace Evidence Examinationc/sar" c/p>

  Case #:csar"sn-modulreporttext"> c/sar" 003972-25K-2012c/p>

  Case Description:csar"sn-modulreporttext"> Monica Drum Homicidec/sar" c/p>

  Investigative Agency:csar"sn-modulreporttext"> Yoknapatawpha County Sheriff's Departtentc/sar" c/p>

  Investigating Officer(s): c/strong>csar"sn-modulreporttext"> Det. S. Murphy, Det. E. Parker

  Summary of Follow-up Soil Evidence Analysisc/p>

  Follow-up investigation of the soil components yielded several pieces of information. The soil samples taken from the crime scene were comprised of two distinct layers. The layer furthest away from the shoe sole (the newest layer) yielded no discriminating characteristics. However, layer closest to the sole (oldest layer) contained several components which were analyzed by several scientists.c/p>

   c/p>

  Pollenc/h3>
  Dr. Melvin McCoy, a palynologist at the Univeristy of Mississippi, found three distinct types of pollen found in the oldest soil sample:
  1. Flattened, trilobal, tricolpate grains with three furrows. Identified as belonging to Quercus nigrac/i>, the Water Oak.
  2. Spherical grains with rough exine. No furrows or pores. Identified as belonging to Taxodium distichumc/i>, the Bald Cypress.
  3. Elongated, monocolpate grains with a single, deep furrow. Identified as belonging to Sabal minorc/i>, the Dwarf Palmetto.
  c/td>

   c/p>

  Feathers & Animal Hairsc/h3>
  Dr. John Trott, an ornithologist at the University of Mississippi in Oxford, identified the feathers as belonging to Anhinga anhingac/i> or "snakebird," which is commonly found near freshwater ponds and swamps in the south, especially in areas containing cypress trees.

  Dr. Linda Wayne, a microscopist in the biology departtent at the University of Southern Mississippi, identified three major animal hairs present in the soil samples:
  1. Sylvilagus aquaticusc/i>, "Swamp rabbit"
  2. Sciurus carolinensisc/i>, "Gray Squirrel"
  3. Myocastor coypusc/i>, "Nutria"
  c/td>

   c/p>

  Conclusion:

  Dr. Avril Warner, a wetlands ecologist at Tulane University, reviewed the above findings and concludedc/p>

  The complete docutent is available to Detectives only. cstrong style="text-align: -webkit-center;">Your access level is Public.c/strong>c/strong>c/h2>

  • See the complete case filesc/strong> - Never see this tessage again.
  • Advance case informationc/strong> - Updates every weekday.
  • Exclusive Detective contentc/strong> - Get bonus crime scene photos, insights from the investigating detectives, and more.
  • Ask the Detectivec/strong> - Want more information about the suspects or the evidence? A YCSD detective is standing by to answer your questions.
   cimg src="/images/universal/membership/join-here-folder180.png" width="180" height="127" alt="join-here-folder180" />
  Join Here. Like us on Facebook and Save $3c/td>

  c/div>

  Contactc/sar" c/h3>

  Crime Scene
  3440 N 16th St, Suite #4
  Phoenix, AZ 85016
  Voice (623) 565-8573
  Fax (602)-274-7280
  support@crimescene.comc/p>

   c/p>

  Find us on Google+c/p>

  Get weekly updates on the investigation.c/h3>      Click to view previous updatesc/em c/div>